Банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності підприємств на прикладі АТ «ПУМБ»

  • Dmitro Mangushev Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна https://orcid.org/0000-0001-8795-164X
  • Murad Mamedov Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, банківське обслуговування, міжнародні розрахунки, факторинг, форфейтинг, експортні та імпортні кредити

Анотація

Метою статті є розробка рекомендацій щодо удосконалення банківського обслуговування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Відповідно до вказаної мети було поставлено зав­дання: визначити основні банківські послуги, які надаються суб’єктам ЗЕД, проаналізувати стан обслуговування зовнішньоекономічної діяльності підприємств у АТ «ПУМБ», розробити рекомендації щодо його удосконалення. З’ясовано, що банківське обслуговування зовнішньо­економічної діяльності підприємств включає широкий спектр операцій, зокрема, ведення клієнтських рахунків в іноземній валюті, проведення міжнародних розрахунків за експортно-імпортними операціями, різні форми фінансування зовнішньоекономічної діяльності тощо. Підсумовано, що специфіка банківського фінансування зовнішньоекономічної діяльності підприємств полягає в тому, що кредит надається, переважно, у іноземній валюті, відповідно банк повинен мати валютну ліцензію, цикл кредитування прив’язаний до циклу здійснення торгової операції, банк повинен мати надійні іноземні банки-контрагенти та бути членом SWIFT та інших міжнародних платіжних систем, а також мати кваліфікований у сфері зов­нішньоекономічної діяльності персонал.

Визначено, що АТ «ПУМБ» не пропонує спеціалізованих продуктів для суб’єктів ЗЕД, ок­рім імпорту білоруської техніки. Водночас, банк акцентує увагу на консалтингових послугах щодо операцій з валютою та позиціонує себе як банк з обслуговування міжнародних операцій підприємств важкого машинобудування, паливно-енергетичного комплексу, виробників ме­ханічного й електроустаткування, металургійних підприємств. В результаті досліджуваному банку з метою покращення сервісу було запропоновано створити на базі існуючих клієнтів-суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності такий клуб, а також, використовувати його, як ін­струмент залучення нових клієнтів. За своїм змістом він буде спільнотою експортерів та ім­портерів, які обслуговуються в банку, для яких будуть організовуватись заходи з нала­годження міжнародних зв’язків, освітні заходи з різних питань ефективного ведення зовніш­ньоекономічної діяльності, створено спеціалізований торговий портал.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Dmitro Mangushev, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна

кандидат економічних наук, доцент

Murad Mamedov, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна

студент магістратури

Посилання

Andrienko, V. V. (2016). The content of the forfeiting agreement. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: Rights, 36(1), 87-90. (in Ukrainian)

Bodnar, R. D. (2017). Analysis of the relationship between foreign economic and banking activities of Ukraine. Bulletin of Lviv University of Trade and Economics, 52, 33-39. (in Ukrainian)

Wojciech, V. P. (2019). Export crediting as a means of its functioning. Scientific notes of Tavriya National University named after VI Vernadsky. Series: Economics and Management, 30(69), 5(1), 105-109. (in Ukrainian)

Goncharenko, O. V. (2017). Factoring in the international economic activity of Ukraine. Economic space, 119, 14-24. (in Ukrainian)

Hlushchenko, O. V. (2018). Application of sustainable development accelerator in the foresight of the national well-being of Ukraine. Marketing and Management of Innovations, 1, 391-405. doi: 10.21272/mmi.2018.1-31. (in Ukrainian)

Zarutska, O., Pavlova, T., Sinyuk, A., Khmarskiy, V., Pawliszczy, D., & Kesy, M. (2020). The Innovative Approaches to Estimating Business Models of Modern Banks. Marketing and Management of Innovations, 2, 26-43. doi: 10.21272/mmi.2020.2-02.

Manaienko, I. (2017). International factoring development in the world economy postindustrialization. Economic bulletin of National technical university of Ukraine «Kyiv polytechnic institute», 14, 106‒112. doi: 10.20535/2307-5651.14.2017.108759.

Moskalyov, A. A. (2018) World experience and prospects for the use of forfaiting and international factoring in Ukraine. Molodyy vchenyy, 11(2), 1176-1179. (in Ukrainian)

FUIB JSC. (n.d.). Financial reports. Retrieved from https://about.pumb.ua/finance. (in Ukrainian)

Sprindis, S. I. (2018). Forfaiting. Concepts, features and types. Collection of scientific works of Kharkiv National Pedagogical University named after GS Skovoroda. "Rights", 28, 66-70. (in Ukrainian)

Tokunova, A. V. (2016). International direct factoring: key schemes, problems and ways to solve them. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriia : Pravoznavstvo, 21, 1, 141-153. (in Ukrainian)

Farynovych, I. V. (2015). Mizhnarodnyy dosvid zastosuvannya faktorynhu v Ukrayini. Molodyy vchenyy, 2(6), 1434-1437. (in Ukrainian)

Yatsenko, M. S. (2018). Alternative forms of financing the foreign economic activity of economic entities. Global and national economic problems, 22, 886–893. (in Ukrainian)

Опубліковано
2020-07-24
Розділ
СТУДЕНТСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ