Розвиток зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств в умовах глобалізації економіки

  • Natalia Bondarenko Дніпровський національний університет імені О. Гончара, пр.-к. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010, Україна https://orcid.org/0000-0003-4733-8159
  • Kyrylo Chervonchenko Дніпровський національний університет імені О. Гончара, пр.-к. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010, Україна https://orcid.org/0000-0003-3908-2202
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, міжнародний ринок, глобалізація, експорт, імпорт, вітчизняні підприємства

Анотація

У сучасному глобалізованому світі досить потужною силою економічного розвитку висту­пає міжнародна торгівля, яка охоплює сукупність зовнішньої торгівлі всіх країн світу. Еко­номічний розвиток будь-якої країни неможливий без її активної участі в торговельних відно­синах з іншими країнами світу. Швидке формування глобальної економіки сприяє виник­ненню низки можливостей для бізнесу, як великого, так і малого. В статті розглянуті як пере­ваги глобалізації економіки, так і її недоліки. Встановлено, що за сучасних умов технологічно­го розвитку та стрімких інтеграційних процесів необхідно враховувати її результати під час формування ефективної політики держави щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльнос­ті. Країна, що входить до системи глобальних господарських зв’язків має підвищувати свою конкурентоспроможність, мати свої конкурентні переваги задля уникнення впливу негатив­них факторів.

В роботі показано сучасний стан розвитку зовнішньої торгівлі України з іншими країна­ми світу, досліджено структуру українського експорту та імпорту. Не зважаючи на значне зростання вартості експорту товарів та послуг до країн світу, Україна все ще залишається імпортозалежною країною. Валютна лібералізація сприяла частковому уникненню упередже­ного ставлення з боку іноземних контрагентів, інвесторів та банків, що дозволило українсь­ким підприємствам вести повноцінну діяльність на зовнішніх ринках, результатом чого стало значне скорочення негативного зовнішньоторговельного сальдо країни.  Новий закон про ва­люту забезпечив в Україні базу для вільного руху капіталу, що  наблизило країну до європей­ських стандартів. Проте, не зважаючи на значні послаблення у валютному регулюванні, ук­раїнські виробники продовжують зіштовхуватися з низкою як внутрішніх, так і зовнішніх  перешкод на шляху до активізації експортної діяльності. В статті визначено подальші шляхи розвитку зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств в умовах глобалізації. Проведені дослідження дали змогу встановити, що стабільний розвиток економіки можливий лише при збереженні її відкритості та швидкому розвитку зовнішньої торгівлі.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Natalia Bondarenko, Дніпровський національний університет імені О. Гончара, пр.-к. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010, Україна

кандидат економічних наук, доцент

Kyrylo Chervonchenko, Дніпровський національний університет імені О. Гончара, пр.-к. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010, Україна

студент магістратури

Посилання

Vlasyuk, O. S. (2012). Challenges and threats to the financial security of Ukraine in the medium term. Finance of Ukraine, 5, 3–13. (in Ukrainian)

Dyba, O. M. (2018). Innovative development of enterprises in the context of globalization. Strategy of Economic Development of Ukraine, 42, 11118. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/seru_2018_42_12. (in Ukrainian)

Drozdova, G. M. (2012). Management of foreign economic activity of the enterprise. Kiev: СUL. (in Ukrainian)

Kirienko, O. N. (2013). Influence of global world tendencies on development of economy of Ukraine. Bulletin of Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture, 6, 39–43. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpabia_2013_6_10. (in Ukrainian)

Kozak, Y. G. (2011). International economic development strategies. Kiev: Avario. (in Ukrainian)

Kozak, Y. G. (2015). International Trade. Kiev: СUL. (in Ukrainian)

Rzun, I. G., & Starkova, N. O. (2016). Management of competitiveness of the region. Bulletin NGIEI, 11, 8999. (in Russian)

Trifonova, V. V. (2015), Bases of foreign trade activities. Кiev: Professional. (in Ukrainian)

Vasyurenko, V. O. (Ed.). (2012). Financial regulation of foreign economic activity of enterprises. Kharkiv. (in Ukrainian)

Chepinoga, V. G. (2017). Basics of economic theory. Kiev: Lyra-K. (in Ukrainian)

Pro valiutu i valiutni operatsii: Zakon Ukrainy vid 21 chervnia 2018 r. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19. (in Ukrainian)

Pro vnesennia zminy do Polozhennia pro zakhody zakhystu ta vyznachennia poriadku zdiisnennia okremykh operatsii v inozemnii valiuti : Postanova NBU vid 18 chervnia 2019 № 78 / Natsionalnyi Bank Ukrainy. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0078500-19. (in Ukrainian)

State Statistics Service of Ukraine. (n.d.). Foreign Trade Balance of Ukraine in 2019: Express Release. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/02/14.pdf. (in Ukrainian)

State Statistics Service of Ukraine. (n.d.). Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua. (in Ukrainian)

State Statistics Service of Ukraine. (n.d.). Foreign Trade of Ukraine in 2019: Express Release. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/02/15.pdf. (in Ukrainian)

Leonenko, P. M., & Cherepnina, O. I. (2005). Foreign economic activity of Ukraine: modern trends. Actual Problems of Economics, 2, 75–84. (in Ukrainian)

Manaenko, I. M., & Prosyanyk, I. V. (2018). Features of foreign economic activity of domestic enterprises in the conditions of European integration. Scientific Bulletin of Uzhhorod University, 18, 11–14. Retrieved from https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/23864. (in Ukrainian)

Beglov, O. V., & Panteleev, V. P. (2020). Problems of ensuring the competitiveness of Ukrainian enterprises in the conditions of globalization. Strategic priorities for the development of economy, accounting, finance and law in Ukraine and the world: a collection of abstracts inter. Research Practice Conf. (pp. 8–10). Poltava. (in Ukrainian)

Kasych, A. O., & Babych, Y. A. (2020). External aspect of analysis of export potential of metallurgical enterprises of Ukraine. Investment: practice and experience, 3, 27–31. Retrieved from http://www.investplan.com.ua/pdf/3_2020/7.pdf. (in Ukrainian)

Cherep, O. G. (2016). Competitiveness of machine-building enterprises in the conditions of European integration of Ukraine. Bulletin of Azov State Technical University, 31, 46–53. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDTU_ek_2016_31%281%29__7. (in Ukrainian)

Onishchenko, V. P. (2015). Modern organizational forms and models of international business. Foreign trade: economics, finance, law, 3, 20–31. Retrieved from http://zt.knteu.kiev.ua/files/2015/3(80)/uazt_2015_3_4.pdf. (in Ukrainian)

Fedulova, L. I., & Korneeva, T. M. (2009). State policy of developing the knowledge economy: features of the implementation of the anti-crisis strategy. Finance of Ukraine, 10, 3–17. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2009_10_2. (in Ukrainian)

Obud, O. P. (2017). New trends in the behavior of modern consumers. Modern trends in consumer behavior of goods and services: materials of international scientific-practical. Conf. (pp. 90–92). Rivne: RDGU. (in Ukrainian)

Опубліковано
2020-07-24
Як цитувати
Bondarenko, N., & Chervonchenko, K. (2020). Розвиток зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств в умовах глобалізації економіки. Соціальна економіка, (59), 105-117. https://doi.org/10.26565/2524-2547-2020-59-11
Розділ
СТУДЕНТСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ