Уніфікація системи державного фінансового контролю в умовах глобалізації

  • Viktor Kurianov Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна https://orcid.org/0000-0003-2783-5764
Ключові слова: уніфікація, система державного фінансового контролю, громадський фінансовий контролю, вищий орган фінансового контролю, міжнародний інститут фінансового контролю

Анотація

В межах цієї статті обґрунтовано необхідність уніфікації системи державного фінансово­го контролю, де уніфікація, за авторським баченням, – це стандартизація принципів та ме­ханізмів державного фінансового контролю, що є прийнятними до будь-якої держави неза­лежно від її історико-культурного розвитку. Для досягнення поставленої мети і завдань дослі­дження було встановлено основні структурні елементі системи державного фінансового кон­тролю, їх види та взаємозв’язки. Було встановлено, що внутрішній аудит є важливим не лише для державного сектору, у якості інструменту контролю над використанням, формуванням та заощадженням публічних фінансів, а й для приватного сектору економіки. У закордонній практиці інформаційна база внутрішнього аудиту використовується у ризик-менеджменту для зниження ризиків підприємства та підвищення фінансової стабільності. Результатом дос­лідження є сформоване авторське бачення уніфікації системи суб’єктів державного фінансо­вого контролю на основі здійснюваного ними виду контролю. Запропонована система ґрун­тується на проведеній класифікації зарубіжних систем державного фінансового контролю, що склалися історично, та міжнародних стандартів ISSAI. Запропонована система враховує не лише економічний аспект інституту державного фінансового контролю, а й також соці­альний та глобальний аспекти. Базуючись на соціальному аспекті було доведено важливість громадського фінансового контролю, тому що у демократичних країнах важливу роль у соці­ально-економічних процесах держави мають утворені соціальні інститути. У сформульованій автором системі обґрунтована значимість створення належного вищого органа фінансового контролю, його вплив на життя громадян та значимість співробітництва суб’єктів державно­го фінансового контролю з громадським фінансовим контролем. Лише завдяки цьому співро­бітництву можливо сформувати ефективну уніфіковану систему державного фінансового контролю, що буде забезпечувати соціально-економічний розвиток країни. Було обґрунтовано необхідність підвищення значення міжнародного інституту фінансового контролю INTOSAI, виходячи з глобальної точки зору, та формування ним наднаціонального виду контролю, що має бути включений у систему державного фінансового контролю кожної країни.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Viktor Kurianov, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна

аспірант

Посилання

Khmelkov, A. V. (2018). Publichni finansy: obsiag ta zmist. Finansovo-kredytna diialnist, 27(4), 428-434. doi: 10.18371/fcaptp.v4i27.154174. (in Ukrainian)

Khmelkov, A. V. (2016). Rakhunkova palata Ukrainy iak agent instytutu kontroliu publichnyh finansiv. Aktualni problemy ekonomiky, 5, 370-381. (in Ukrainian)

Khmelkov, A. (2017). Subject and object scope of the institute of control. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 1(22), 351-361. doi: 10.18371/fcaptp.v1i22.110072. (in Ukrainian)

Khmelkov, A. (2019). Volume of public finances as a subject of control. Financial And Credit Activity: Problems Of Theory And Practice, 4(31), 311-318. doi: 10.18371/fcaptp.v4i31.190921.

Pihockyi, V. (2016). Zarubizhnyi dosvid organazatsii derzhavnogo finansovogo kontroliu ta mozhlyvist iogo vykorystannia v Ukraini. Ekonomist, 1, 31-34. (in Ukrainian)

Zavystovska, G. I. (2014). Zarubizhnyi dosvid uriadovogo finansovogo kontroliu. Ekonomichnii analiz, 18(1), 156-161. (in Ukrainian)

Stefaniuk, I. B. (2011). Metodologichni zasady funkcionyvannia systemy derzhavnogo vnutrishniogo finansovogo kontroliu v Ukraini. Finansy Ukrainy, 6, 84-102. (in Ukrainian)

Dolbneva, D. (2016). Stan ta neobhidnist standartyzacii derzhavnogo finansovogo kontroliu v Ukraini. Ekonomichnii chasopys Skhidnoievropeiskogo nacionalnogo universytetu imeni Lesi Ukrainky, 1, 96-101. (in Ukrainian)

Shevchuk, O. A. (2015). Sutnist systemy derzhavnogo finansovogo kontroliu. Finansivyi prostir, 1(17), 304-308. (in Ukrainian)

Aleksandrovych, O. O. (2014). Osoblyvosti organizacii ta funkcionuvannia systemy derzhavnogo finansovogo kontroliu: svitovyi dosvid. Teoriia ta praktyka derzhavnogo finansovogo upravlinnia, 4(47), 375-383. (in Ukrainian)

Kosova, T., Shevchenko, V. (2018). Vyshchii derzhavnyi finansovyi kontrol v umovakh ievrointegracii Ukrainy. Zovnishnia torgivlia: ekonomika, finansy, pravo, 1, 121-129. (in Ukrainian)

Glushchenko, O. V. (2015). Financial System: in Search of a New Paradigm. Actual Problems of Economics, 9(171), 21-30.

Badshah, I., Mellemvik, F., & Timoshenko, K. (2013). Accounting from a religious perspective: a case of the central government accounting in islamic Republic of Pakistan. Asian Economic and Financial Review, 3(2), 243-258.

Bożek, S., & Emerling, I. (2016). Protecting the Organization Against Risk and the Role of Financial Audit on the Example of the Internal Audit. Oeconomia Copernicana, 7(3), 485-499. doi: 10.12775/OeC.2016.028.

Yasin, M., Artinah, B., & Mujennah. (2018). Analysis of Internal Control in Enhancing Performance’s Accountability in Local Government Work Unit through Risk-Based Audit (ISA). Advances in Economics, Business and Management Research, 64, 80-87.

Limska deklaraciia rukovodiashikh principov kontrolia. EUROSAI. Retrieved from https://eurosai.org/handle404?exporturi=/export/sites/eurosai/.content/documents/others/ISSAI/ISSAI-1-Lima-declaration-Ruso.pdf. (in Russian)

Znacheniie i preimushchestva vysshikh organov audita – vliianiie na zhizn grazhdan. EUROSAI. Retrieved from https://www.eurosai.org/handle404?exporturi=/export/sites/eurosai/content/documents/ /others/ISSAI/ISSAI-12-Ruso.pdf. (in Russian)

Indeks spryiniattia korupcii. (2018). Transparency International. Retrieved from https://ti-ukraine.org/research/indeks-spryjnyattya-koruptsiyi-2018/. (in Ukrainian)

Опубліковано
2020-07-24
Розділ
ФІНАНСИ