Канали розподілу товарів як фактор розвитку сфери обігу

  • Andrii Diadin Харківський національний університет внутрішніх справ, пр. Льва Ландау, 27, Харків, 61080, Україна https://orcid.org/0000-0002-2277-2795
  • Serhii Tkachenko Харківський національний університет внутрішніх справ, пр. Льва Ландау, 27, Харків, 61080, Україна https://orcid.org/0000-0002-5816-4185
Ключові слова: сфера обігу, товарні ресурси, канали розподілу, роздрібна та оптова мережа, логістична діяльність, інформаційний потік

Анотація

В статті обґрунтовано критеріальну систему каналів розподілу товарних ресурсів, як комплексу посередницької діяльності сфери обігу. Розвинуто класифікацію каналів розподілу товарів на прямі, непрямі й змішані в залежності від пріоритетності вибору. Визначено специфіку їх діяльності. Доведено, що під каналами розподілу товарної продукції виступають посередники, які виконують функції як з наближення товару до кінцевого споживача, так і відповідного права власності. Визначено, що канали розподілу товарів і система руху товарів мають різні вектори інформаційних потоків, що розкривається через зворотний зв’язок зі споживачами. Обґрунтовано фактори впливу на закупівельно-збутову діяльність суб’єктів роздрібної мережі і посередницьких структур, що обумовлюється функціональною структурою управління збутом, а також системою аналізу і контролю за процесом розподілу і діяльністю учасників каналів розподілу на товарному ринку. Вдосконалено систему реалізації конкретного варіанту розміщення логістичного центру, що повинен виходити із критерію оптимальності співвідношення між витратами на забезпечення роботи складського господарства і збільшенням ефективності обслуговування підприємств і організацій роздрібної торгівлі. В результаті дослідження було зроблено висновок, що досягнення ефективного рівня конкурентоздатності суб’єкта досягається за рахунок сегментування ринку, спрямованого на формування однорідних груп за певними критеріями. Доведено, що в системі ціноутворення вирішальне значення має формування методів стимулювання реалізації через надання додаткових послуг з постачання товарів та системи відтермінування сплати за них. Зазначено, що результативними показниками досліджень у сфері дослідження каналів розподілу товарної продукції є аналіз динаміки реалізації і реакції покупців на зміни в організації сфери збуту товарів, де аналізуються мотиви покупок, взаємозв’язок зміни цінової політики та умов реалізації, надання додаткових послуг.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Andrii Diadin, Харківський національний університет внутрішніх справ, пр. Льва Ландау, 27, Харків, 61080, Україна

кандидат економічних наук, доцент кафедри соціальних та економічних дисциплін

Serhii Tkachenko, Харківський національний університет внутрішніх справ, пр. Льва Ландау, 27, Харків, 61080, Україна

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальних та економічних дисциплін

Посилання

Hladkova, O. V. (2020). The role of logistics systems in the efficient operation of pharmaceutical companies. Modern achievements and prospects of apitherapy development in Ukraine: materials All-Ukrainian. scientific-practical conf. with international participation, Kharkiv, January 25, 2020. Kharkiv: Vyd-vo «Oryhinal». (in Ukrainian)

Kobelia, Z. I., Melnyk, O. I., & Metlytska, O. P. (2019). Trends in the development of wholesale trade in a market economy. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 1, 149-154. (in Ukrainian)

Tkachenko, S. O. (2019). Structural interconnections of the subjects of circulation. Social Economics, 58, 27-33. doi: 10.26565/2524-2547-2019-58-04. (in Ukrainian)

Repych, T. A., & Kot, I. O. (2018). Improving the functioning of distribution channels through the interaction of marketing and logistics component. Investytsii: praktyka ta dosvid, 3, 61-65. (in Ukrainian)

Hrianko, T. H. (2018). Management of logistics distribution channels at modern enterprises. Molodyi vchenyi, 12(1), 267-269. (in Ukrainian)

Chorna, M. V., & Diadin, A. S. (2017). Improving the system of assessing the effectiveness of entrepreneurial activity in retail on the basis of the interests of stakeholders in conditions of uncertainty and risk. Upravlinnia rozvytkom, 1-2, 43-51. (in Ukrainian)

Hlushchenko, O. V. (2016). Financial resources of households as a part of Ukraine’s national welfare fund. Ekonomichnyy analiz, 1. URL: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/ /view/1136/. (in Ukrainian)

Korotkova, K. R., Tkach, T. P., & Ishchenko, S. V. (2018). Features of the formation of competitive advantages of wholesale enterprises. Kluczowe aspekty naukowej dzialalnosci: Materiały XIV Międzynarodowej Naukowi-praktycznej Konferencji (p. 48). Przemysl : Nauka i studia. (in Ukrainian)

Ilchenko, T. V. (2016). On the issue of marketing support for marketing of enterprise products. Ekonomika ta derzhava, 4, 57-60. (in Ukrainian)

Trishkina, N. I. (2016). Ways to improve trade and intermediary activities in Ukraine. Market Infrastructure, 2, 209-213. (in Ukrainian)

Опубліковано
2020-07-24
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО