Стратегія забезпечення економічної безпеки малих та мікропідприємств

  • Kateryna Astafieva Криворізький національний університет, вул. Віталія Матусевича,11, Кривий Ріг, 50027, Україна https://orcid.org/0000-0002-3418-7622
  • Hanna Temchenko Криворізький національний університет, вул. Віталія Матусевича,11, Кривий Ріг, 50027, Україна https://orcid.org/0000-0002-0703-5041
  • Olga Bondarchuk Криворізький національний університет, вул. Віталія Матусевича,11, Кривий Ріг, 50027, Україна https://orcid.org/0000-0001-9366-2019
Ключові слова: стратегія, економічна безпека, загрози, мікропідприємства, бізнес, партнерство

Анотація

Сучасні світові тенденції спонукають до розгляду заходів щодо розвитку малого та мікро бізнесу. Метою статті є розробка стратегії економічної безпеки малих та мікропідприємств, що дозволить забезпечити розвиток вказаних підприємств у майбутньому. При виконанні до­слідження стану розвитку системи малого та мікропідприємництва в Україні було викорис­тано метод статистичного групування на основі типологічних ознак та аналітики. Задля ха­рактеристики економічної безпеки та виокремлення загроз розвитку використано метод уза­гальнення і порівняння. У роботі виконано дослідження динаміки розвитку системи малого та мікропідприємства в Україні. Виявлено, що протягом 2011-2018 рр. має місце зменшення кількості підприємств малого та мікро бізнесу на 17,5 %. Наведене регламентує доцільність розробки системи забезпечення економічної безпеки, яка дозволить упередити зниження кількості підприємств малого та мікро бізнесу у майбутньому.  Досвід розвитку бізнесу пока­зує, що запропонована система має враховувати особливості діяльності малих та мікропід­приємств. Дослідження показало, що стан економічної безпеки обумовлений захищеністю від низки економічних загроз. В умовах малого та мікропідприємства економічні загрози доціль­но згрупувати в залежності від напряму їх реалізації. У статті запропоновано розглядати за­грози наступного характеру: інновацій, конкуренції, підприємства, фінансів та юриспруден­ції. У зв’язку із цим структура економічної безпеки повинна передбачати нейтралізацію нега­тивних наслідків загроз складових: інноваційної безпеки, безпеки конкурентоспроможності, безпеки підприємництва та фінансово-юридичної безпеки. З метою нейтралізації негативних наслідків реалізації загроз економічної безпеки доцільно запропонувати стратегію партнер­ських угод. Остання включає в себе розробку партнерських угод у напрямках: маркетингово­го, логістичного, інтеграційного, юридичного та фінансового співробітництва.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Kateryna Astafieva, Криворізький національний університет, вул. Віталія Матусевича,11, Кривий Ріг, 50027, Україна

кандидат економічних наук, доцент

Hanna Temchenko, Криворізький національний університет, вул. Віталія Матусевича,11, Кривий Ріг, 50027, Україна

кандидат економічних наук, доцент

Olga Bondarchuk, Криворізький національний університет, вул. Віталія Матусевича,11, Кривий Ріг, 50027, Україна

кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Zajac, J. O. (2016). Features and threats to the economic security of Ukraine. Economics and innovations management, 3. Retrieved from http://ekonomika.snauka.ru/2016/03/11078 (in Russian)

Nazarov, N. K., & Barannik, I. O. (2019). Economic Security of Export-Import Potential of an Enterprise. Business Inform, 5, 142–149. (in Ukrainian)

Аref`ieva, O. V., & Kuzenko, T. B. (2009). Ekonomichni osnovy formuvannia finansovoi skladovoi ekonomichnoi bezpeky. [Economic Foundations of the financial component of economic security]. Aktualni problemy ekonomiky, 1, 98–103. (in Ukrainian)

Kirichenko, О. А., & Sidak, V. S. (Eds.). (2010). Problems of managing economic security of business entities : monograph. Kiev: IMB University of Economics and Law «КRОК». (in Ukrainian)

Ioan-Franc, V., & Diamescu, M. A. (2012). Some Opinions on the Relation between Security Economy and Economy Security. Review of General Management, 16(2), 4375. URL: https://ideas.repec.org/a/fmb/journl/v16y2012i2p43-75.html.

Efimovich Melev, S. (2014). Economic Security as a Scientific Category: Theoretical and Methodological Aspect of Research. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Lublin – Polonia, XXXIX(2), 8191.

Mihus, I. P., & Laptiev, I. P. (2011). The need for the distinction between "threat" and "risk" in the diagnosis of economic security entities. Efektyvna ekonomika, 12. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=821. (in Ukrainian)

Nusinova, O. V. (2011). Classification of components of enterprise security based on threat analysis. Business Inform, 8, 96–99. Retrieved from https://www.business-inform.net/annotated-catalogue/?year=2011&abstract= 2011_08_0&stqa=25〈=ru. (in Ukrainian)

Tulchynska, S., Tkachenko, T., & Hrashchenko, M. (2017). Threats of economic security of small enterprise. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, 23, 31–33. (in Ukrainian)

State Statistics Service of Ukraine. (2020). Statistical Information. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/.

Опубліковано
2020-07-24
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО