Сучасні маркетингові методи просування продукції вітчизняних підприємств-виробників

  • Viktor Rozhko Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця, пр. Науки, 9-А, Харків, 61166, Україна https://orcid.org/0000-0003-0153-6280
Ключові слова: стимулювання збуту, просування продукції, інтернет реклама, web-сайт, зв’язки з громадськістю, комерційна діяльність, споживач

Анотація

У статті визначено сучасні маркетингові методи просування продукції вітчизняних під­приємств-виробників. Маркетингові можливості в мережі Інтернет значно вищі, ніж в інших комунікаційних інструментах. Інтернет-реклама надає можливість вітчизняним підприєм­ствам-виробникам як розширити внутрішній ринок збуту, так і забезпечує вихід на зовнішні ринки. Важливою перевагою мережі Інтернет для просування продукції є постійний розви­ток Інтернет-технологій та поява сучасних методів просування. Маркетинг в мережі Інтернет має великий потенціал за такими параметрами: охват цільової аудиторії; проведення анкету­вання та опитування цільової аудиторії; оперативність отримання результатів; високий рі­вень достовірності отриманих результатів. Вітчизняним підприємствам-виробникам комбі­кормової продукції використання мережі Інтернет дозволяє суттєво зменшити витрати на просування продукції на ринок, тому що вартість реклами в Інтернеті нижче, ніж у друкова­них виданнях. Мережа Інтернет дозволяє маркетологу визначити профіль цільової аудиторії: за статтю, віком, доходом, освітою та потребами. Проведено аналіз основних методів просу­вання комбікормових виробів в мережі Інтернет, таких як: пошук інформації з використан­ням пошукових систем, пошук з використанням тематичних веб-серверів, практика обміну посиланнями між серверами, маркетингові дослідження користувачів мережі Інтернет та ін­ші. Розроблена стратегія просування комбікормової продукції ТОВ «ККЗ» в мережі Інтернет за допомогою використання cookie-файлів. Вітчизняні підприємства-виробники можуть ви­користовувати cookie-файли для уникнення нав’язливого показу користувачу одного й того ж рекламного повідомлення, а також дозволяють відстежувати кількість показів користувачу реклами одного виду. Просування комбікормових виробів ТОВ «ККЗ» в мережі Інтернет доці­льно здійснювати за допомогою власного сайту, його оптимізація дозволить сприяти збіль­шенню кількості відвідувачів як з вузькоспеціалізованих, так і з загально тематичних соці­альних мереж.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Viktor Rozhko, Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця, пр. Науки, 9-А, Харків, 61166, Україна

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри економіки і маркетингу

Посилання

Bahiiev, H. L., & Tarasevych, V. M. (2010). Marketing: a textbook for universities. 3rd edition. S.-Pb.: Pyter. (in Ukrainian)

Gulieva, M. V. (2015). Information technology and public relations. Young science 2015: materials region. interuniversity. scientific-practical conf. young scientists, graduate students and students, Pyatigorsk, 28.04.2015 (p. 15, pp. 46‒49). Pyatigorsk. (in Russian)

Lytovchenko, I. L., & Pylypchuk, L. V. (2008). Internet-marketing: textbook. Kiev: Tsentr navchalnoi literatury. (in Ukrainian)

Ponomarenko, V. S. (Ed.). (2002). Information systems in the economy. Kiev: Akademiia. (in Ukrainian)

Illiashenko, S. M. (2011). Modern trends in the use of Internet technologies in marketing. Marketynh i menedzhment innovatsii, 4(2), 64-74. (in Ukrainian)

Illiashenko, N. S. (2012). SEO-optimization as a modern tool of Internet-marketing. Marketynh i menedzhment innovatsii, 3, 63-74. (in Ukrainian)

Mozghova, V. H. (2013). Internet-marketing tools and their advantages for modern Ukrainian enterprises. Efektyvna ekonomika, 10, 79-86. (in Ukrainian)

Tikhomirova, N. V. et al. (2012). Modern problems of management in the information society. Moscow: Iuniti-Dana. (in Russian)

Hammou, I., Aboudou, S., & Makloul, Y. (2020). Social Media and Intangible Cultural Heritage for Digital Marketing Communication: Case of Marrakech Crafts. Marketing and Management of Innovations, 1, 121-127. doi: 10.21272/mmi.2020.1-09.

Partlova, P., Strakova, J., Vachal, J., Pollak, F., & Dobrovic, J. (2020). Management of Innovation of the Economic Potential of the Rural Enterprises. Marketing and Management of Innovations, 2, 340-353. doi: 10.21272/mmi.2020.2-25.

Sydorenko, O. H., & Makarova, L. S. (Eds.). (2008). Marketing: a textbook. 3rd edition. Kiev: Navchalno-metodychnyi tsentr «Konsortsium iz udoskonalennia menedzhment osvity v Ukraini». (in Ukrainian)

Magazine "Information technology. Analytical materials". Retrieved from http://it.ridne.net. (in Ukrainian)

Опубліковано
2020-07-24
Розділ
МАРКЕТИНГ