Прогнозно-аналітичні дослідження розвитку світової економіки міжнародними інституціями: тенденції та загальний огляд

  • Marina Shmahelska Вінницький кооперативний інститут, вул. Академіка Янгеля, 59, Вінниця, 21009, Україна https://orcid.org/0000-0002-4680-5272
Ключові слова: глобальні прогнози, тенденції розвитку, світова економіка, міжнародні інституції

Анотація

У статті визначені міжнародні інституції, які створюють глобальні економічні прогнози. Такі прогнози носять ймовірний характер і не ставлять за мету передбачення майбутнього. У дослідженні проаналізовані довгострокові прогнози різного часу, які охоплюють періоди до 2020, 2030 і 2050 років. Головне завдання комплексного довгострокового прогнозування ‒ виявити ризики і можливості, які несуть для кожної країни та світу в цілому ключові політи­ко-економічні тенденції. На сучасному етапі процедура розробки прогнозів слабко алгоритмі­зована й має суто індивідуальний характер. Ефективність більшості міжнародних інституцій залишається незначною. Це пов’язано з обмеженістю фінансових ресурсів, відмінностями в ідеологічних і політичних установках.

Найбільш відомі публікації комплексного довгострокового прогнозування Національної ради з розвідки (National Intelligence Council) і Атлантичної ради (Atlantic Council) США: серія доповідей «Глобальні тренди» (Global Trends) ‒ прогнози до 2025 і 2030 років. «Global Trends 2030: Alternative Worlds» пояснює швидкі і багатосторонні трансформації геополітичних, еко­номічних і технологічних факторів, що перетворюють світ сьогодні, а також траєкторію руху таких трансформацій протягом наступних 15-20 років. Особливу увагу довгостроковому про­гнозуванню приділяють ООН та інші міжнародні організації та їх країни-учасниці, у т.ч. США, ЄС і Китай. Перше дослідження з серії «Світ у 2050 році» (The World in 2050) було опуб­ліковано департаментом макроекономічного аналізу PricewaterhouseCoopers в 2006 році. Аналіз і прогнози, що містяться у дослідженні Групи Світового Банку «Global Economic Pro­spects», є невід’ємною частиною нагляду МВФ за змінами в економіці держав-членів органі­зації, тенденціями на міжнародних фінансових ринках та світовою економічною системою. Аналітично-прогнозні дослідження є важливим елементом управління науково-технічним розвитком. Короткий огляд досвіду прогнозування науково-технічного розвитку містить ана­літична довідка Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Marina Shmahelska, Вінницький кооперативний інститут, вул. Академіка Янгеля, 59, Вінниця, 21009, Україна

кандидат географічних наук

Посилання

Wilcox, W. (1970). Forecasting Asian Strategic Environments for National Security Decision Making: A Report and A Method. The RAND Corporation. Retrieved from https://www.rand.org/pubs/research_memoranda/RM6154.html. (in English)

Suhorukova, M. O. (2016). Manifestations of global institutionalization of fiscal policy in the world economic system. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: International Economic Relations and the World Economy, 8(2), 94-98. (in Ukrainian)

Henry, J., & Pomeroy, J. (2018) The World in 2030. Our long-term projections for 75 countries. ECONOMICS GLOBAL. September. Retrieved from https://enterprise.press/wp-content/uploads/2018/10/HSBC-The-World-in-2030-Report.pdf. (in English)

Forrester, J. (2003). World dynamics. Moscow: Terra Fantastica. (in Russian)

Mazurova, E. K. (2015). Global regulation of the economy: current potential and transformation opportunities. Bulletin of Moscow University. The Economy, 6, 3-16. (in Russian)

The US National Intelligence Council. (2008). Global Trends 2025: A Transformed World. Retrieved from https://www.files.ethz.ch/isn/94769/ 2008_11_Global_Trends_2025.pdf. (in English)

The US National Intelligence Council. (2012). Global Trends 2030: Alternative Worlds. Report of the US National Intelligence Council. December. Retrieved from http://www.nkibrics.ru/system/asset_publications/data/53c7/b3a1/ /676c/7631/400a/0000/original/Global-Trends-2030-RUS.pdf?1408971903. (in Russian)

Rizhkov, M. M. (2011). Information and analytical activities of international non-governmental organizations. Current issues of international relations, 103(1), 17-23. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2011_ _103%281%29__5. (in Ukrainian)

Pricewaterhouse Coopers. (2015). Forecast of the development of the global economy from 2015 to 2050. Center for Humanitarian Technologies. Retrieved from https://gtmarket.ru/news/2015/02/11/7089. (in Russian)

Polonyk, S. S., Khorobrykh, Je. V., & Lytvynchuk, A. A. (2016). Trends in the world economy and prospects for development. Economic Bulletin of the University of Pereyaslav-Khmelnytsky GPU. G. Frying pans, 29/1, 249-258. (in Russian)

A World Bank Group. (2020). Global Economic Prospects. Slow Growth, Policy Challenges. Flagship Report. January. Retrieved from https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects. (in English)

Research Center for Industrial Development Problems. NAS of Ukraine. (2018). A brief overview of the experience of forecasting scientific and technological development. Analytical reference. Kharkiv. Retrieved from https://ndc-ipr.org/media/posts/presentations/Досвід_прогнозування_НТР_vG3PAKa.pdf. (in Ukrainian)

Nations Unies. (2019). Statistical Yearbook. Еdition Sixty-second issue United Nations. New York. Retrieved from https://unstats.un.org/unsd/publications/statistical-yearbook/files/syb62/syb62.pdf. (in English)

Yurchishin, V. (Ed.). (2018). Global trends and prospects: economic economy and Ukraine. Kiev : Zapovіt. (in Ukrainian)

Опубліковано
2020-07-24
Розділ
ЕКОНОМІКА