ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ AGILE МЕНЕДЖМЕНТУ В УПРАВЛІННІ IT-ПРОЕКТАМИ

  • Oleksi Kim Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-3851-1626
  • Victoriya Kozlova Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-3954-5764
Ключові слова: agile менеджмент, проектна діяльність, робоче програмне забезпечення, гнучкі процеси, статут проекту

Анотація

В роботі пропонується сучасний науково-практичний підхід щодо покращення роботи підприємств за допомогою застосування Agile менеджменту. Метою статті є покращення процесу управління веб-проектами через використання механізмів agile менеджменту на етапі планування та розробки IT-проекту. Одним з можливих перспективних методів рішень проблем сучасного менеджменту є застосування принципів методології гнучкої розробки (Agile development). Визначені передумови появи концепції Agile менеджменту та проведено порівняльний аналіз підходів до управління проектами. Досліджено особливості застосування різних методологій управління проектами в IT-компаніях. Наведена характеристика позитивних та негативних аспектів застосування альтернативних підходів до розробки програмного забезпечення. Окреслена головна відмінність традиційної методології розробки програмного забезпечення від методології гнучкої розробки. Надано базові характеристики найбільш вживаній моделі agile-менеджменту ‒ моделі Scrum. Визначено, що в межах реалізації моделі Scrum факторами мінімізації ризику невиконання окремих проектів і всього портфеля проектів організації є: забезпечення збалансованості портфеля при його формуванні; регулярний моніторинг при реалізації портфеля і прийняття превентивних заходів; узгоджене прийняття рішення щодо змін в проектах з урахуванням взаємозв’язку за змістом, термінами і ресурсами з іншими проектами. Зафіксовані зміни у функціональних обов’язках інвесторів, керівників і замовників програмного забезпечення при впровадженні гнучкої методології. Розкрито фактори зростання ефективності реалізації IT-проектів та зазначені переваги правильного використання гнучкої методології для проектів у сфері IT. Подальшим напрямом дослідження в сфері методології lean/agile менеджменту стане застосування надбань цих методологічних підходів до інших сфер економіки.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Oleksi Kim, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат економічних наук, доцент

Victoriya Kozlova, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

студентка магістратури

Посилання

Medinilla A. Agile management. Leadership in an Agile Environment. New York: Springer, 2012. 184 p.

Beck, K. M., et al. (2001). Manifesto for Agile Software Development. Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/2dc5/d5a781ab55d3bba09d2fdb05ebf87bde7a2f.pdf?_ga=2.233158750.115061714.1575278281-983688226.1575278281.

Augustine S., Payne B., Sencindiver F., & Woodcock S. (2005). Agile Project Management: Steering from the Edges. Communications of the ACM, 48(12), 85‒89. Retrieved from https://people.eecs.ku.edu/~hossein/ /811/Papers/Agility/agile-manage-edges.pdf.

Voronkova, V. G. (2013). Theoretical framework and praxiological to the concept of project management as an effective resource market economy. Humanitarian Bulletin of Zaporozhye State Engineering Academy, 55, 19‒32. doi: 10.30839/2072-7941.2013.24234. (in Ukrainian)

Sutherland, J., Viktorov, A., Blount, J., & Puntikov, N. (2007). Distributed Scrum: Agile Project Management with Outsourced Development Teams. HICSS'40, Hawaii International Conference on Software Systems. Big Island, Hawaii. Retrieved from http://jeffsutherland.com/scrum/SutherlandDistributedScrumHICSS2007FinalSubmission.pdf.

Conforto E., Salum F., Amaral D., da Silva S., & de Almeida L. (2014). Can Agile Project Management be Adopted by Industries Other than Software Development? Project Management Journal, June/July, 21‒34. doi: 10.1002/pmj.21410. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Luis_Almeida23/publication/ /262809231_Can_Agile_Project_Management_Be_Adopted_by_Industries_Other_than_Software_Development/links/569a630208aeeea9859c4df1.pdf.

Fernandez D., & Fernandez J. (2008). Agile Project Management – Agilism Versus Traditional Approaches. Journal of Computer Information Systems, 49(2). Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/ /265225700_Agile_project_management_-_Agilism_versus_traditional_approaches.

Spundak, M. (2014). Mixed agile/traditional project management methodology – reality or illusion? Procedia – Social and Behavioral Sciences, 119, 939–948. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.03.105.

Cervone, F. (2011). Understanding agile project management methods using Scrum. OCLC Systems & Services: International digital library perspectives, 27(1), 18–22. doi: 10.1108/10650751111106528.

Leybourne, S. A. (2009). Improvisation and agile project management: a comparative consideration. International Journal of Managing Projects in Business, 2(4), 519‒535. doi: 10.1108/17538370910991124

Опубліковано
2020-01-19
Як цитувати
Kim, O., & Kozlova, V. (2020). ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ AGILE МЕНЕДЖМЕНТУ В УПРАВЛІННІ IT-ПРОЕКТАМИ. Соціальна економіка, (58), 95-99. https://doi.org/10.26565/2524-2547-2019-58-12
Розділ
СТУДЕНТСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ