ПОТЕНЦІАЛ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

  • Anastasiia Zlobina Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-2931-4049
Ключові слова: функції фінансів, суб’єкти контролю, фінансовий контроль, державний фінансовий контроль

Анотація

В даній статті досліджуються умови зростання потенціалу державного фінансового контролю шляхом поступового аналізу. Автором висвітлено поняття фінансів, як економічної категорії. Також в статті визначено функції фінансів та обґрунтовано встановлення ієрархії функції контролю над функцією розподілу. Детерміновано сутність контролю, а також визначено сутність державного фінансового контролю та його суспільне значення. Через основні характеристики було визначено головних суб’єктів державного фінансового контролю в Україні. Такими органами є: Рахункова палата України, яка від імені Верховної Ради України здійснює контроль за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням, та Державна аудиторська служба України, що є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Згідно з чинним законодавством, були охарактеризовані та згруповані повноваження суб’єктів державного фінансового контролю. На основі річних звітів 2018 року основних суб’єктів державного фінансового контролю було здійснено порівняльний аналіз їх організаційних структур та кадрового забезпечення. Також було здійснено аналіз результатів роботи суб’єктів державного фінансового контролю. Оцінено масштаби бюджетних правопорушень шляхом визначення рівня співвідношення обсягів виявлених порушень та недоліків у грошовому вимірі в обсязі охоплених контролем грошових коштів. Не дивлячись на те, що з виявлених фінансових порушень до бюджету країни повертається менше п’ятдесяти відсотків, говорити про беззбиткову діяльність органів державного фінансового контролю можна, оскільки ці кошти у півтора рази перекривають витрати на їх забезпечення з державного бюджету.

Визначено умови зростання потенціалу державного фінансового контролю та фактори, що наразі заважають його повному розкриттю.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Anastasiia Zlobina, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

студентка магістратури

Посилання

Khmelkov, A. V. (2014). The value of the institution of control for sustainable development of society. Bulletin of V. N. Karazin Kharkiv National University, 91, 84-90. (in Russian)

Khmelkov, A. V. (2016). Audit Chamber of Ukraine as an agent within public finance control institute. Аctual problems of economy, 5, 370– 381. (in Russian)

Khmelkov, A. V. (2017). State financial control. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University. (in Ukrainian)

Hlushchenko, O. (2016). Financial architectonics of national well-being provision. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University. (in Ukrainian)

Stefaniuk, I. (2011). State financial control: classificant characteristics. Newsletter of the Kyiv National Trade and Economic University, 4, 42‒51. (in Ukrainian)

Gaudemet, P. M. (1974). Finances publiques, politique financière, budget et trésor. Paris: Editions Montchrestien.

Masgreiv, R. A., & Masgreiv, P. B. (2009). Public Finance: Theory and Practice. Moscow: Biznes Atlas. (in Russian)

Bastable, C. F. (2016). Public Finance. Kharkiv: Vivat. (in Russian)

Yuriy, S. I. (2008). Finance. Kyiv: Znannia. (in Ukrainian)

Verkhovna Rada of Ukraine. (1996). Constitution of Ukraine (Law of Ukraine dated June 28, 1996 No. 254k/96-VR). Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/main/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. (in Ukrainian)

Verkhovna Rada of Ukraine. (2015). On the Accounting Chamber (Law of Ukraine dated July 02, 2015 No. 576 /VIII). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-19. (in Ukrainian)

The Cabinet of Ministers of Ukraine (2016). On approval of the Regulation on the State Audit Service of Ukraine (Resolution dated 03.02.2016 No. 43). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43-2016-%D0%BF. (in Ukrainian)

Accounting Chamber of Ukraine. (n.d.). ac-rada.gov.ua. Retrieved from https://rp.gov.ua/home/. (in Ukrainian)

State Audit Office of Ukraine. (n.d.). dkrs.gov.ua. Retrieved from http://www.dkrs.gov.ua. (in Ukrainian)

Accounting Chamber of Ukraine. (2019). Report of the Accounting Chamber of Ukraine for 2018. Retrieved from https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Reports/2018/ZVIT_RP_2018.pdf. (in Ukrainian)

State Audit Office of Ukraine. (2019). Public report on the activity of the State Audit Service of Ukraine for 2018. Retrieved from http://dkrs.kmu.gov.ua/kru/doccatalog/document?id=146550. (in Ukrainian)

State Audit Office of Ukraine. (2019). Analytical and statistical collection on the results of the activity of the State Audit Service of Ukraine, its inter-regional territorial bodies and departments in the regions January-December 2018. Retrieved from http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/139470. (in Ukrainian)

Verkhovna Rada of Ukraine (2017). On the State Budget of Ukraine for 2018 (Law of Ukraine dated 07.12.2017 No. 2246-VIII). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2246-19. (in Ukrainian)

Опубліковано
2020-01-19
Розділ
СТУДЕНТСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ