РОЛЬ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ СФЕРИ IT-ПОСЛУГ У РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

  • Sergii Arkhiiereiev Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-5409-9737
  • Anna Lykova Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-1689-8228
Ключові слова: ІТ-ринок, зовнішньоекономічна діяльність, інформаційні технології, ІТ-сектор, аутсорсинг

Анотація

У статті розглядається сучасний стан ринку інформаційних технологій України, роль людського капіталу та особливості його впливу на зовнішньоекономічну діяльність країни. Досліджено основні процеси та тенденції функціонування українського ІТ-ринку. Виявлено основні перспективи розвитку IT-сектору.

Розглянуто головні проблеми ринку інформаційних технологій та запропоновано напрямки їх вирішення. На теперішній час внутрішній ринок ІТ-послуг в Україні відповідає наступним характеристикам: мінімізація витрат на ІТ-послуги; порушення правових норм щодо інтелектуальної власності; задовільний попит на ІТ-сервіси; недостатня пропозиція кваліфікованих спеціалістів в ІТ-сфері внаслідок диспропорцій у підготовці технічних фахівців вищими навчальними закладами; недосконалість менеджменту в ІТ-компаніях призводить до неспроможності реалізації стратегії росту. Узагальнено два основні фактори, що стримують розвиток внутрішнього ІТ-сектора: по-перше,  ситуація з людським капіталом; по-друге, державна політика, її пріоритети в напрямку підтримки конкурентоспроможних галузей.

Запорукою стрімкого розвитку зовнішньоекономічної діяльності України є встановлення балансу між зовнішнім та внутрішнім ринками ІТ-послуг. Для покращення зовнішньоекономічної діяльності України необхідно націлити сили держави та власників ІТ-компаній на розвиток внутрішнього ринку ІТ-послуг. Адже низький рівень внутрішнього ринку стримує розвиток зовнішніх відносин ІТ-сфери. Внутрішній сектор не є цікавим для ІТ-компаній, зазвичай, через низьку оплату праці та незадовільний рівень менеджменту. Тому у роботі більш детально розглянули проблеми, пов’язані з людським капіталом у рамках пошуку можливостей для розвитку зовнішньоекономічної діяльності країни.

Дійшли висновку, що ІТ-ринок буде залишатися однією з найперспективніших галузей України, яка розвиває зовнішньоекономічну діяльність.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Sergii Arkhiiereiev, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

доктор економічних наук, професор

Anna Lykova, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

студентка магістратури

Посилання

Kulish, E. O. (2017). IT-technologies and prospects for their development. Kyiv: Pulsary, 2017. (in Ukrainian)

Antonyuk, Yu. A. (2016). The economic essence of integration with the EU. Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, 149, 62‒64. (in Ukrainian)

Development of the Ukrainian IT industry. Analytical report. Computer review. IT for Business: Website. Retrieved from https://ko.com.ua/files/u125/Ukrainian_IT_Industry_Report_UKR.pdf. (in Ukrainian)

Ukrainian Exports By Country. Trading Economics: Website. Retrieved from https://tradingeconomics.com/ /ukraine/exports-by-country.

State Statistics Service of Ukraine. (2019). Ukraine's foreign economic activity (by type of services). Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua. (in Ukrainian)

Ukraine's IT market research. DOU: Website. Retrieved from https://dou.ua. (in Ukrainian)

Research of prospects of IT sphere development in Ukraine. CRESTON: website. Retrieved from https://kreston-gcg.com. (in Ukrainian)

Vlasova, N. A., & Chekmasova, I. A. (2016). Foreign Economic Activity and Financial Results of Machine-Building Enterprises of Ukraine. Business Inform, 12, 36–41.

Baunin, Yu. V. (2017). Subtleties of integration of the country. Great Encyclopedic Economic Dictionary. Kyiv: Ekon. dumka. (in Ukrainian)

What is outsourcing? Law League: Website. Retrieved from http://uz.ligazakon.ua/ua. (in Ukrainian)

Опубліковано
2020-01-19
Розділ
СТУДЕНТСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ