ЕТАЛОННА МОДЕЛЬ АГЕНТА ІНСТИТУТУ КОНТРОЛЮ: ПРОДУКТ ДОСВІДУ INTOSAI

  • Adriy Khmelkov Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-5470-604X
Ключові слова: агенти інституту контролю, вищий орган аудиту (ВОА), інститут контролю, Система професійної документації (IFPP), Міжнародна організація вищих органів фінансового контролю (INTOSAI)

Анотація

У статті проведено дослідження щодо створення ментального уявлення про еталонну модель агенту інституту контролю Supreme Audit Institution (SAI) через призму наднаціонального досвіду сконцентрованого Міжнародною організацією вищих органів фінансового контролю у Систему професійної документації (IFPP). Розроблені пропозиції, що полягають у зміні, в бік розширення, сприйняття досвіду INTOSAI не лише як професійних стандартів задля відточення алгоритмів контрольних заходів, а ще і як набору принципів, цінностей, норм та вимог, за допомогою яких можна сконструювати на абстрактному рівні агента інституту контролю та побудувати вищий орган аудиту на практиці. На поточний момент INTOSAI здійснила нову структуризацію власних напрацювань з досвіду провадження державного фінансового контролю та угрупувала їх у Систему професійної документації (IFPP). Нова логіка подачі наднаціонального досвіду з боку INTOSAI дозволила викласти у статті авторське бачення на належному підґрунті. Результатами дослідження стала еталонна модель агенту інституту контролю як органу фінансового контролю, що утворений за відповідною формою та наповнений відповідним змістом. Це повністю відображає світовий практичний досвід та ідеї професійної спільноти з питань контролю за суспільними ресурсами. Проведене дослідження дало позитивну відповідь на питання про можливість сприйняття досвіду INTOSAI задля конструювання еталону агенту інституту контролю. Отриманий у статті науковий результат у вигляді еталонної моделі агента інституту контролю, має не лише теоретичний характер – як предметне поле у сфері інституту контролю, що може бути використано під час досліджень інституційного дизайну, а має й прикладний характер, за допомогою подальшого розвитку методологічного апарату інституційної теорії – компаративного аналізу: у разі створення нових суб’єктів державного фінансового контролю (тобто ВОА або ВОФК або SAI) або у разі виникнення потреби зіставити і порівняти з еталонною моделью вищі органи контролю, що вже функціонують, серед будь яких країн-учасниць INTOSAI на предмет діагностики будь-яких відхилень від еталону.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Adriy Khmelkov, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат наук з державного управління, доцент

Посилання

Azarenkova, G. (2013). Clarification of economic substance of state financial control in Ukraine. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 2(15), 273‒279. doi: 10.18371/fcaptp.v2i15.25053. (in Ukrainian)

Kolomyychuk, N. (2016). The role of the state financial control in the state budget process. Scientific Bulletin of Polissia, 4(8), P. 1, 137‒141.

Nevidomyi, V. (2016). Strengthening the institutional capacity of the Accounting Сhamber of Ukraine as an independent state audit institution. Finance of Ukraine, 1, 116‒125. (in Ukrainian)

Pikhotskyi, V. (2016). Foreign Practice of Arrangement of State Fiscal Control and the Opportunities of Its Application in Ukraine. Economist. Retrieved from http://ua-ekonomist.com/11925-zarubzhniy-dosvd-organzacyi-derzhavnogo-fnansovogo-kontrolyu-ta-mozhlivst-yogo-vikoristannya-v-ukrayin.html. (in Ukrainian)

Shevchenko, N. (2013). Current issues in the reform of state financial control system in Ukraine. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 2(15), 280‒284. doi: 10.18371/fcaptp.v2i15.25054. (in Ukrainian)

Meijer-Wassenaar, L. (2019). Visual stories that transform audit speak into engaging, understandable reports. International Journal of Government Auditing, 1(46). Retrieved from http://intosaijournal.org/site/wp-content/uploads/2019/03/INTOSAI-Journal_Winter-2019.pdf.

EUROSAI. (2010). International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI). Retrieved from https://www.eurosai.org/en/topMenu/ISSAI.html.

Khmelkov, A. (2017). State Financial Control. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University. (in Ukrainian)

INTOSAI. (2019). Framework of Professional Pronouncements International Organization of Supreme Audit Institutions. Retrieved from https://www.issai.org/.

INTOSAI. (2019). Framework of Professional Pronouncements (IFPP). Retrieved from https://www.intosai.org.

INTOSAI. (2019). INTOSAI-P10. Retrieved from https://www.issai.org/pronouncements/intosai-p-10-mexico-declaration-on-sai-independence/.

International Organization of Supreme Audit Institutions. (2019). ISSAI-130. Retrieved from https://www.issai.org/pronouncements/issai-130-code-of-ethics/.

INTOSAI. (2019). INTOSAI Statutes. Retrieved from https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/ /documents/open_access/about_intosai/statutes/EN_Statutes_September_2019.pdf.

INTOSAI. (2019). INTOSAI-P12. Retrieved from https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/ /documents/open_access/INTOSAI_P_11__INTOSAI_P_99/INTOSAI_P_12/INTOSAI-P-12_en.pdf.

INTOSAI. (2019). INTOSAI-P1. Retrieved from https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/documents/ /open_access/INTOSAI_P_1_INTOSAI_P_10/INTOSAI-P-1_en.pdf.

Опубліковано
2020-01-19
Розділ
ФІНАНСИ