СТАН ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

  • Tetiana Gorodetska Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка https://orcid.org/0000-0001-7350-2624
Ключові слова: регіональна фінансова політика, бюджетні ресурси, регіональний розвиток, місцеві бюджети, бюджетна політика

Анотація

У статті здійснено оцінку фінансового забезпечення регіональної політики. Висвітлено теоретико-методологічні основи регіональної фінансової політики в Україні. Основними інструментами забезпечення цієї політики є частка доходів, закріплених за територіями в бюджетах на всіх рівнях бюджетної системи, місцеві податки та збори, нормативи відрахувань з державних податків до місцевих бюджетів, а також надані дотації, субсидії та субвенції до місцевих бюджетів. Зазначається, що зберігається значна залежність розвитку територій від процесів, що відбуваються в адміністративних одиницях вищого рівня. Розкрито сутність регіональної фінансової політики як просторового сегмента державної фінансової політики. Наведено моделі фінансування регіонального розвитку. Сучасна модель фінансування регіонального розвитку є багатоканальною, багаторівневою і включає як традиційні фінансові інститути ‒ державний, місцевий бюджет, так і нові інститути змішаного фінансування трансформаційної економіки. На регіональному рівні одним з основних елементів механізму регулювання соціально-економічного розвитку є розробка та реалізація інтегрованих регіональних програм, спрямованих на вдосконалення функціонування певного сектора економіки. На прикладі Харківщини проаналізовано механізм регулювання соціально-економічного розвитку шляхом оцінки ефективності реалізації регіональної фінансової політики за окремими показниками. Визначено вплив органів місцевого самоврядування Харківської області на формування власної фінансової політики.

За результатами досліджень були розраховані показники фінансової незалежності місцевого самоврядування: коефіцієнт фінансової автономії, коефіцієнт фінансової залежності, коефіцієнт податкової автономії, коефіцієнт частки доходів від місцевих податків і зборів у структурі податкових надходжень. За підсумками проведених досліджень, встановлено, що частка державних трансфертів в доходах місцевих бюджетів поступово зменшується, фінансова залежність від державних надходжень знижується, податкові надходження у структурі місцевих бюджетів зростають, що свідчить про збільшення фінансової автономії в цілому.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Tetiana Gorodetska, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Vasylyk, O. D., & Pavliuk, K. V. (2003). State finances of Ukraine: a textbook. K. : NIOS. (in Ukrainian)

Havkalova, N. L. (2012). Socio-economic development of the regions of Ukraine: problems and prospects. Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Ekonomika, 9, 41–44. (in Ukrainian)

Zaichykova, V. (2012). Priorities of financial policy of regional development. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka (Seriia “Ekonomika”), 138, 30–34. (in Ukrainian)

Kyrylenko, O. P. (2014). Financial independence of local self-government. Finansy Ukrainy, 1, 34–37. (in Ukrainian)

Kornieiev, M. V. (2009). Finansova avtonomiia orhaniv mistsevoho samovriaduvannia. (Doctoral dissertation). Sumy. (in Ukrainian)

Lunina, I. O. (Ed.). (2010). Diversification of local budget revenues. Kyiv. (in Ukrainian)

State Statistics Service of Ukraine. (n.d.). Retrieved from https://ukrstat.org/en. (in Ukrainian)

Ministry of Community and Territorial Development of Ukraine. (n.d.). Retrieved from http://www.minregion.gov.ua. (in Ukrainian)

Attractiveness of the region. (n.d.). Retrieved from http://invest.kharkiv.ua/privablivist-regionu/. (in Ukrainian)

Kharkiv Regional State Administration. (n.d.). Retrieved from https://kharkivoda.gov.ua. (in Ukrainian)

Vlasiuk, N. I., Medynska, T. V., & Melnyk, M. I. (2011). Mistsevi finansy. K. : Alerta. (in Ukrainian)

Kuzkin, Ye. Yu. (2016). The influence of decentralization on the development of regions. Naukovi pratsi NDFI, 3(76), 39‒53. (in Ukrainian)

Опубліковано
2020-01-19
Розділ
ФІНАНСИ