СТРУКТУРНІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ СУБ’ЄКТІВ СФЕРИ ОБІГУ

  • Serhii Tkachenko Харківський національний університет внутрішніх справ https://orcid.org/0000-0002-5816-4185
Ключові слова: сфера обігу, система регулювання, логістична діяльність, транспортне забезпечення, прогнозування

Анотація

Метою статті є класифікаційне обґрунтування суб’єктів сфери обігу товарів, що обумовлюється значною їх розмаїтістю, яка пов’язана зі змістом процесів просування кінцевого продукту від постачальника до споживача через систему складів, інформаційного забезпечення ринку, фінансування виробників, надання послуг, що супроводжують рухи товару, подальшого обслуговування, участі держави в регулюванні товарного ринку.

В статті обґрунтовано систему діяльності суб’єктів господарювання сфери обігу, як взаємопов’язаний комплекс, який містить структури, що забезпечують посередницьку діяльність, спрямовану на взаємодію через створення ринкових інститутів.

Розвинуто класифікацію суб’єктів оптової торгівлі, до якої віднесено брокерів, консигнаторів, суб’єктів підприємництва, що здійснюють реалізацію за каталогами. Визначено специфіку їх діяльності.

Доведено, що транспортне забезпечення товарних ринків виступає однією з найважливіших умов позитивної динаміки економічного росту і динамічного розвитку економіки сфери обігу, а за змістом своєї діяльності складське господарство тісно пов’язане з діяльністю транспортних організацій, які являють собою самостійний суб’єкт сфери обігу товарів.

Доведено, що до найважливіших елементів державного регулювання в сфері обігу можна віднести стратегічне прогнозування й планування соціально-економічного розвитку, включаючи розвиток споживчого ринку, заохочення конкуренції, підтримку малого бізнесу, комплекс заходів з регулювання політики ціноутворення, системи оподатковування суб’єктів господарювання тощо.

Вдосконалено функції суб’єктів сфери обігу, що обумовлено розвитком товарного ринку й розширенням сфери використання інструментів менеджменту та маркетингу в діяльності суб’єктів господарювання, в тому числі і логістичний інструментарій.

Запропоновано основні функції суб’єктів сфери обігу підрозділяти залежно від суб’єкта впливу (споживачі, виробники, суспільство в цілому) і від використовуваних інструментів (логістичні й маркетингові).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Serhii Tkachenko, Харківський національний університет внутрішніх справ

кандидат економічних наук, доцент,

завідувач кафедри соціальних та економічних дисциплін

Посилання

Sytnyk, N. S., & Sytnyk, V. Yu. (2016). Formation of competitive system of commodity circulation based on modernization. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriia : Ekonomika, 21(6), 70‒74. (in Ukrainian)

Melnyk, I. M. (2018). Theoretical aspects of modernization of the sphere of commodity circulation as a complex socio-economic system. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ser. : Ekonomichni nauky, 32, 36‒41. (in Ukrainian)

Melnyk, I. M. (2018). Designing of conceptual provisions of socio-economic modernization of the sphere of commodity circulation. Business Inform, 11, 229‒235. (in Ukrainian)

Mitsenko, N. H. (2015). Formation of integrated economic systems in the sphere of commodity circulation. Torhivlia, komertsiia, pidpryiemnytstvo, 19, 133‒141. (in Ukrainian)

Morozov, R. V., & Boiko, L. O. (2018). Economic role of stock trading and current trends in its development. Ahrosvit, 9, 3–8. (in Ukrainian)

Mazaraki, A. A. (Ed.). (2006). Domestic Trade in Ukraine: Economic Conditions for Effective Development: Monograph. Kyiv: KNTEU. (in Ukrainian)

Shumilo, O. S. (2018). Scientific and methodological approach to the assessment of the influence of environmental factors on the economic security of retailers. Intelekt XXI, 1, 150‒155. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2018_1_35. (in Ukrainian)

Chorna, M., Buhrymenko, R., & Zonvire, O. (2019). Methodological approach to assessing prospects for strategic transformation of retailers. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, 3(204), 51‒56. (in Ukrainian)

Bohoslavets, H. M., & Trubei, O. M. (2014). Problems and prospects of development of Ukrainian wholesale trade enterprises. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ser.: Ekonomichni nauky, 5(2), 28‒32. (in Ukrainian)

Kotler, F., Berger, R., & Bikhoff, N. (2016). Strategic Management: Best Practices and Methods. Moscow: Al'pina Pablisher. (in Russian)

Опубліковано
2020-01-19
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО