ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ ЯК ІНДИКАТОР РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

  • Viktoriya V. Prokhorova Українська інженерно-педагогічна академія, вул. Університетська, 16, Харків, 61003, Україна
Ключові слова: логістика, підприємство, підприємництво, логістична система, ринок логістичних послуг.

Анотація

У статті розглянуто тенденції формування ринку логістичних послуг як індикатору розвитку підприємництва. Розглянуто сутність комплексу логістики та етапи виникнення логістики. Проаналізовано визначення поняття «логістика» та надано авторське визначення цього поняття сутність якого полягає у процесі оптимального розподілу матеріальних, інформаційних та фінансових потоків шляхом планування, організації, управління та контролю, з метою зниження витрат та задоволення потреб споживачів. Визначено причини виникнення логістики. Розглянуто принципи побудови логістичної системи та логістичні канали розподілу. Автором запропоновано механізм формування управлінського рішення щодо впровадження функціонального логістичного менеджменту.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Alesinskaya T.V. Basics of logistics. General issues of logistics management / T.V. Alesinskaya. – Taganrog: Publishing house TRTU, 2005. – 121 p.
2. Baranets G.V. Management of material and financial flows of the enterprise on the basis of logistic approach : diss. ... Candidate econ Sciences: 08.00.04 / G.V. Baranets; National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Industrial Economics - Donetsk, 2007. – 195 p.
3. Dudar T.G. Fundamentals of Logistics: Teach. manual / T.G. Dudar, R.V. Voloshin. – Ternopil: Economic Thought, 2006. – 163 p.
4. Kalchenko A.G. Fundamentals of Logistics: Teach. manual / A.G. Kalchenko. – K.: Knowledge, KOO, 1999. – 135 p.
5. Krykavsky E.V. Logistics: teach. manual. – Lviv: View of the State. Lviv Polytechnic University, 1999. – 264 pp.
6. Nikolaychuk V.E. Logistics: theory and practice of management: educational. allowance / V.E. Nikolaychuk, V.G. Kuznetsov. – Donetsk: NORD-PRESS, 2006. – 540 p.
7. Omelchenko V.Ya. Strategy of development of logistics systems in the conditions of globalization of the world economy [Text]: monograph / V.Ya. Omelchenko. – Donetsk, DonNU, 2008. – 370 p.
8. Punchyshyn Ya.M. Ensuring the competitiveness of rail transport in the innovation logistics system : Diss. ... Candidate econ Sciences: 08.00.03 / Ya.M. Punchyshyn; Ukr state acad. railway trans. – Kh., 2009.
9. Savenkova T. Logistics – science, management and performing activities / T. Savenkova / / Risk Magazine. 2011. – № 3. – P. 32-38.
10. Sergeev V.I. Logistics: An Analytical Review / VI I. Sergeev. – SPb .: Organization of the “Knowledge”, 1996. – 27 p.
11. Sergeev V. I. Management in Business Logistics / VI I. Sergeev. – M.: Inf. House “Filin”, 2006. – 782 p.
12. Smirnov I., Logistics: Spatial-Territorial Dimension: Monograph / I. G. Smirnov. – K .: VHL Horry, 2004. – 335 p.
13. Tridid A. M. Logistics: Teach. manual / O. M. Tridid. – K.: Knowledge, 2008. – 566 p.
14. Bowersox D.J., Closs D.J., Logistical Management. – Mc millan Pudlishing, 3rd ed. 1991.
15. Dietz W., Sasch B. Grunlage der Logistik. – Wien, 1971
16. Lambert D.M., Harrington T.C. Establishing Customer Service Strategies Within the Marketing Mix // Journal of Business Logistics, 10. №. 2, 1989.
Опубліковано
2018-06-17
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ