РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

  • Viktor І. Lukyanov Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна
Ключові слова: житлово-комунальне господарство, розвиток, державне регулювання, регіон.

Анотація

У статті розглянуті регіональні аспекти державного регулювання розвитку житлово-комунального господарства. Визначено, що житлово-комунальне господарство є однією з основних ланок господарювання, яке безпосередньо впливає на якість життя людини. В умовах децентралізації житлово-комунальне господарство (ЖКГ) є однією з найважливіших складових іміджу регіональних органів влади. Тобто, від того на скільки органи державної регіональної влади регулюють політику у сфері ЖКГ, залежить якість надання житлово-комунальних послуг населенню та створення необхідних умов для розвитку цієї сфери. Автором зазначено, що першим кроком фінансового оздоровлення сфери ЖКГ повинно стати розробка ефективної фінансово-економічної моделі комунальних підприємств, яка базуватиметься на економічно-обґрунтованій системі визначення тарифів та адресному соціальному захисті населення, зниженні нераціональних витрат шляхом економічної мотивації, забезпеченні необхідного рівня оплати послуг споживачами, формуванні сприятливих умов для залучення приватного сектору та інвестицій. Обґрунтовано, що в процесі створення умов для розвитку ЖКГ регіонів країни однією з основних цілій повинна стати демонополізація обслуговування житлового фонду та формування конкурентного ринку надання послуг. З метою розвитку конкурентного сектору на ринку житлово-комунальних послуг повинно бути здійснено певні заходи. Розв’язання вказаних завдань цілком залежить від державного регулювання розвитку ЖКГ та компетентності регіональних та місцевих органів влади.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Amosov, O. (2010) Place of housing and communal services in the market of services of Ukraine. Biznes-inform (Business-inform), 11, 32-38 (in Ukr.).
2. Bakirov, V. (2001) Regional development as a factor of social consolidation: program «Kharkiv Region – 2010». Kyiv: Ukrainian Center for Political Management (in Ukr.).
3. Stradnytskyi, Yu., Zagorodnyi, A., Kryvutskyi, V., & Shpak, N. (2008) State regulation of the activities of natural monopolies. Lviv: Nat. Univ «Lviv. Polytechnic» (in Ukr.).
4. Dymchenko, O. (2009) Housing and communal services in the reformation process: analysis, design, management. Kharkiv: Khark. nat. acad. misk. hosp-va (in Ukr.).
5. Dragan, I. (2010) Modernization of housing and communal services in Ukraine: theory, methodology, practice of public administration. Donetsk: Southeast (in Ukr.).
6. Kramarenko, G. (2005) Formation of state mechanisms of management of housing and communal services in modern economic conditions. Sotsialnyi menedgment i upravlinnia informatsiinymy protsesamy (Social and information management), 18, 3-9 (in Ukr.).
7. Gerasymchuk, Z., & Vytryshch, K. (2011) Organizational and economic mechanism of functioning of housing and communal services. Ekonomichnyi forum (Economic forum). Retrieved from http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ekfor/ 2011_4/35.pdf (in Ukr.).
8. Grygorovych, A. (2006) Program management for the development of housing and communal services of the city. Kyiv (in Ukr.).
9. Pis’machenko, L. (2008) Public administration in the area of housing and communal services: problems and ways of their solution. Ekonomika ta derzhava (Economy and the state), 4, 74-76 (in Ukr.).
10. Popuianov, V., & Savenko, A. (2007) Formation of institutional bases for the development of the market of housing and communal services in Ukraine: tariff policy. Nauchnye Trudy DonNTU (Scientific works of DonNTU), 31-2. Retrieved from: http://library.donntu.edu.ua/fem/vip31-2/31-2_25.pdf (in Ukr.).
11. Kachala, T. (2008) Housing and communal services in the city complex system. Kyiv: Naukova dumka (in Ukr.).
12. Pakulin, S., & Topchui, O. (2013) Improvement of state regulation of housing and communal services in the region, 7(1), 17-22 (in Ukr.).
Опубліковано
2018-06-17
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ