РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ: НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

  • Oksana Y. Davydova Харківський державний університет харчування та торгівлі, вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна https://orcid.org/0000-0003-3045-9464
Ключові слова: інноваційне управління, інноватика, розвиток підприємств, конкурентоспроможність.

Анотація

У статті розглянуто методологічні аспекти формування та впровадження інноваційного управління розвитком підприємств в сучасних ринкових умовах. Визначено параметри від яких залежить продукування ефективних управлінських рішень на підприємстві. Автором розроблено процес формування ефекту від інноватики. Запропоновано ієрархічну систему впливу інноватики на управління розвитком підприємства. Визначено вимоги, яким повинна відповідати система інноваційного управління розвитком підприємств. Визначено фактори, що впливають на побудову організаційних структур інноваційного управління розвитком підприємств. Розроблено методологічні аспекти формування та впровадження інноваційного управління розвитком підприємств, які нададуть можливість керівництву підприємств формувати та впроваджувати систему інноваційного управління розвитком підприємства, що включає в себе компоненти і принципи процесу інноваційного управління. Також ці аспекти передбачають оцінку, тестування та прогнозування інновацій в системі управління, що базуються на гносеологічних коріннях та основних напрямках інноватики. Виділено проблеми інноваційного управління розвитком підприємств.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Buz'ko, I.R. (2002) Stratehichne upravlinnya investytsiyamy ta innovatsiyna diyal'nist' pidpryyemstva: monohr. Luhans'k: Vyd-vo SNU im. V. Dalya (in Ukr.).
2. Chobytok, V.Y (2010) Otsenka urovnya konkurentnosposobnosty otechestvennыkh mashynostroytel'nkh predryyatyy. Visnyk NTU «KhPI», 56-62. (in Ukr.).
3. Druker, P.F. (1992) Ynnovatsyy y predprynymatel'stvo. SPb.: Buk Chember Ynternэshnl (in Rus.).
4. Khachaturyan, Kh.V. (2005) Innovatsiyi v derzhavnomu upravlinni: Monohrafiya. Kyiv: Vyd- vo NADU (in Ukr.).
5. Vechkanov, H.S., Vechkanova, H.R., & Pulyaev, V.T. (1998) Kratkaya эkonomycheskaya эntsyklopedyya. SPb.: Petropolys (in Rus.).
6. Kuz'min, O.Ye. Faktory innovatsiynoho rozvytku pidpryyemstv. Retrieved from: http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php? ELEMENT _ID=11391. (in Ukr.).
7. Melen, O.V. (2013) Innovatsiynyy rozvytok ta konkurentospromozhnist' mashynobudivnykh pidpryyemstv. Visnyk NTU «KhPI», 18-22 (in Ukr.).
8. Prokhorova, V.V. (2015) Formuvannya konkurentnoyi stratehiyi pidpryyemstv na zasadakh innovatsiyno-spryamovanoho investuvannya. Kharkiv: UIPA (in Ukr.).
9. Santo, B. (2005) Ynnovatsyya kak sredstvo эkonomycheskoho razvytyya. Moscow: Prohress (in Ukr.).
10. Wikipedia . Retrieved from: https://ru.wikipedia.org/wiki/(in Ukr.).
Опубліковано
2018-06-17
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ