АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ СУКУПНИМ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ УКРАЇНИ

  • Oksana V. Portna Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна https://orcid.org/0000-0002-8803-4605
Ключові слова: антикризове управління, сукупний фінансовий потенціал країни.

Анотація

В умовах нестабільності та змінних фінансово-економічних відносин потребуються адекватні підходи до управління складними господарськими системами усіх рівнів від мікро- до макрорівня, у тому числі й сукупним фінансовим потенціалом країни. Всі рівні управління вимагають застосування відповідних підходів, адаптованих до запровадження у скрутних кризових умовах, що передбачає врахування взаємозалежності та взаємовпливу багатьох чинників та складових фінансово-економічних процесів.
У статті розкрито передумови запровадження антикризового управління сукупним фінансовим потенціалом України. Розглянуто кризовий фінансово-економічний стан України, вплив багатьох зовнішніх та внутрішніх чинників та складових. Запропоновано підходи до антикризового управління сукупним фінансовим потенціалом країни із застосуванням надбань світового досвіду. Наведено сучасні виклики до управлінських технологій. Розглянуто світову практику систематизації факторів і складових, що здійснюють вплив на підвищення конкурентоспроможності економіки як чинника стабілізації функціонування національної економіки та її забезпечувальної фінансової складової. На цій основі окреслено та аргументовано фінансово-економічні змінні, які можуть використовуватися в якості аналітичних орієнтирів для ефективних управлінських рішень при розробці та запровадженні засад антикризового управління сукупним фінансовим потенціалом України. Перспективою подальших досліджень є опрацювання практичних антикризових заходів стабілізації функціонування сукупного фінансового потенціалу України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (Official site). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/.
2. Dykan, V. (2015) Stratehiia rehionalnoho rozvytku Ukrainy v konteksti yevropeiskoi oriientatsii. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «ekonomichni nauky», 11, 103 – 106 (in Ukr).
3. Portna, O. (2015) Indykatory sukupnoho finansovoho potentsialu Ukrainy. Biznes Inform, 9, 320 – 324 (in Ukr).
4. Portna, O. (2015) Metodolohichni zasady otsiniuvannia sukupnoho finansovoho potentsialu krainy. Aktualni problemy ekonomiky, 3, 106 – 112 (in Ukr).
5. Rodchenko, V., & Prus, Yu. (2017) Teoretyko-metodychni zasady rozvytku rehionalnoho ekonomichnoho prostoru v umovakh transformatsiinykh zrushen. Sotsialna ekonomika, 2, 46 – 53 (in Ukr).
6. Tretiak, V., & Pokolodna, T. (2017) Analiz pidkhodiv do formuvannia stratehii sotsialno-ekonomichnoho rozvytku derzhavy. Sotsialna ekonomika, 2, 151 – 156 (in Ukr).
7. World Competitiveness Yearbook. 2012. IMD. Retrieved from: http://www.imd.org/research/publications/wcy/index.cfm.
8. Yershova, N. (2017). Kontseptualni osnovy stratehichnoho upravlinskoho obliku. Problemy ekonomiky (in Ukr).
9. Yershova, N., & Husieva, A. (2014) Rozvytok pidpryiemstva v ramkakh antykryzovoho menedzhmentu. Visnyk NTU «KhPI».Ser.: Aktualni problemy rozvytku ukrainskoho suspilstva, 37, 140 – 146 (in Ukr).
10. Zakharchenko, S. (2015) Efektyvnist upravlinnia yak faktor konkurentospromozhnosti rehioniv Ukrainy: mizhnarodnyi vymir. Biznes Inform, 8, 52 – 58 (in Ukr).
Опубліковано
2018-06-17
Розділ
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ