ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ КОНВЕРГЕНТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ

  • Ihor Yu. Matyushenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна https://orcid.org/0000-0001-9866-9025
Ключові слова: конвергентні технології, міждисциплінарні дослідження, глобальні проблеми, нова промислова революція, передові виробничі технології.

Анотація

Статтю присвячено дослідженню основних тенденцій розвитку конвергентних технологій в країнах-технологічних лідерах для вирішення глобальних проблем в умовах нової промислової революції. Наведено аналіз і порівняльну характеристику актуальних економічних парадигм, спрямованих на вирішення глобальних проблем. Встановлено, шо логіка розвитку науки рухається від вузької спеціалізації до міждисциплінарності і створення в кінцевому результаті об’єднаної науки, яка синтезує якісно нові технічні і суспільні науки. При цьому відбувається конвергенція наук про людину, природу та суспільство, що призводить до появи синергетичного ефекту і створює теоретичне підґрунтя для вирішення глобальних проблем. Показано, що з появою перших надгалузевих NBIC-технологій і наук людство одержало нову науково-технологічну базу, що надає можливість: на атомно-молекулярному рівні контролювати процеси, синтезувати штучні матеріали, яких не існує в природі і які мають властивості, відмінні від тих, що мають існуючі в природі речовини; моделювати і програмувати результати за допомогою суперкомп’ютера та інформаційних технологій; одержати інструментарій і теоретичну основу для зближення органічного світу (живої природи) з неорганічним за рахунок розвитку біотехнологій; описати і пояснити процеси в мозку людини, що відповідають за її вищу нервову діяльність, а також реалізувати вказані принципи в системах штучного інтелекту за допомогою когнітивних технологій. Викладено основні положення сучасної концепції конвергенції знань, технологій і суспільства як зростаючої та схильної до трансформацій взаємодії між технологіями, суспільством та сферами людської діяльності для досягнення взаємних сумісності, синергізму та взаємопроникнення, створення за допомогою цих процесів доданої вартості і розширення для задоволення потреб людства та досягнення спільних цілей. Доведено, що основним трендом у вирішенні глобальних проблем людства на основі конвергенції знань технологій і суспільства є використання NBIC-технологій як ядра і фундаментальних інструментів розвитку та поширення системи передового виробництва Smart TEMP як ключового фактору нової промислової революції.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. United Nations Millennium Declaration (Official site). Retrieved from: http://www.un.org/russian/document/declarat/ summitdecl.html.
2. He, Chuanzi. (2011) Overview report on modernization in the World and China (2001–2010). Moscow: Ves'mir (in Rus.). 3. Matyushenko, I. Yu. (2016). Development and implementation of converging technologies in Ukraine under conditions of a new industrial revolution: organization of a state support. Kharkiv: Sole Proprietor K. M. Aleksandrova (in Ukr.). 4. Matyushenko, I. Yu. (2017). Prospects of development of converging technologies of World and Ukraine for solving global problems. Kharkiv: Sole Proprietor L. M. Liburkina (in Ukr.). 5. Polterovich, V. M. (2012). Strategy 2020: is the «new growth model» promising? Pryamyye investitsii. Direct investments, 4, 18-19 (in Rus.).
6. Kazantsev, A. K, & Rubvalter, D. A. (eds.) (2012) NBIC-technologies: Innovative civilization of the XXI century. Мoscow: INFRA-M (in Rus.).
7. Golichenko, O. G. (2011). Models of development based on technology diffusion. Economic portal. Retrieved from: http://institutiones.com/strategies/2257-modeli-razvitiya-osnovannogo-na-diffuzii-texnologij.html (in Rus.). 8. Inozemtsev, V. L. (2013) Lost decade. Moscow: Moskovskaya shkola polit. issledovaniy (in Rus.).
9. Auzan, A. A. (eds.) (2011) Institutional economy. The new institutional economic theory. Мoscow: INFRA-M (in Rus.). 10. Kyzym, M. O., & Matyushenko, I. Yu. (2011) Prospects for the development and commercialization of nanotechnologies in the economies of the world and Ukraine. Kharkiv: VD «INZHEK» (in Ukr.). 11. Matyushenko, I.Yu., & Buntov, І.Yu. (2012) Prospects for the convergence of NBIC-technologies to create a technological platform for a new economy. Business Inform, 2, 66-71 (in Ukr.). 12. Forrester, J. (1976) World Dynamics. Мoscow: Nauka (in Rus.).
13. Lem, S. (2002) The sum of technology. Moscow, St. Petersburg: Terra Fantastica (in Rus.).
14. Fukuyama, F. (2004) Our posthuman future: the consequences of the biotechnological revolution. Moscow: АSТ, LYUKS (in Rus.).
15. Fukuyama, F. (2004) Transhumanisn. Foreign Policy, 144, 42-44.
16. Bostrom, N. (2002) How Long Before Superintelligence? International Journal of Future Studies. Retrieved from: http://www.nickbostrom.com/ superintelligence.html
17. Kurzweil, R. (2005) The Singularity is Near: When Humans Transcend Biology. New York: Pengium Group.
18. Drexler, E. (2014) Universal prosperity. How the nanotechnology revolution will change civilization. Moscow: Izd-vo Instituta Gaydara (in Rus.).
19. Feynman, R. (1960) There’s Plenty of Room at the Bottom: an invitation to enter a new field of physics. Engineering & Science. California Institute of Technology, 2, 22-36. Retrieved from: http://nano.xerox.com/nanotech/ feynman.html
20. Glazyev, S. Yu., & Yakovets, Yu. V. (eds.) (2008) Foreign experience of state forecasting, strategic planning and programming. Moscow: Gosudarstvennyy universitet upravleniya (in Rus.).
21. Inshakov, O. V. (2009) «The core of development» in the context of the new theory of factors of production. Retrieved from: http://www.oleg-inshakov.ru/index.php/en/component/attachments/ download/81 (in Rus.).
22. Matyushenko, I., & Khanova, O. (2014) Convergence of Nbic-Technologies as a Key Factor in the Sixth Technological Order' Development of the World Economy. Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. Journal L´Association 1901 «SEPIKE», 6, 118-123.
23. Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J., & Behrens, S. (1992) The Limits of Growth. Мoscow: Moskovskiy gosudarstvennyy universitet (in Rus.). 24. Kyzym, M. O., Matyushenko, I. Yu., Moisieinko, Yu. M., & Buntov, І.Yu. (2011) Convergence of NBIC-technologies as a key factor in the formation of the sixth technological process. Sole Proprietor O.G. Pavlenko, 11-38 (in Ukr.).
25. Glazyev, S.Yu. (2010) Strategy of advanced development of Russia in the conditions of global crisis. Moscow: Ekonomika (in Rus.).
26. Kuzyk, B. N., Kushlin, V. I., & Yakovets, Yu. V. (2008) Forecasting, strategic planning and national programming. Moscow: Ekonomika (in Rus.).
27. Yakovets, Yu.V. (2004) Epochal innovations of the XXI century. Moscow: Ekonomika (in Rus.).
28. Roco, M. C., & Bainbridge, W. S. (eds) (2003) Converging Technologies for Improving Human Performance: Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology and Cognitive Science. Retrieved from: http://www.wtec.org/ConvergingTechnologies/Report/NBIC_report.pdf.
29. Roco, M. C. (2008) Convergence and integration. Nanotechnologies. Science, innovation and opportunities. Moscow: Tekhnosfera (in Rus.).
30. Medvedev, D. A. (2008) The convergence of technologies is a new determinant of the development of society. New technologies and the continuation of human evolution? Transhumanist project of the future. Moscow: Izdatel'stvo LKI (in Rus.).
31. Borner, K. (2006) Mapping the Structure and Evolution of Science. Knowledge in Service to Health: Leveraging Knowledge for Modern Science Management. Retrieved from: http://grants.nih.gov/grants/km/ oerrm/oer_km_events/borner.pdf.
32. Freitas, R. (2006) Economic Impact of the Personal Nanofactory. Nanotechnology Perceptions: A Review of Ultraprecision Engineering and Nanotechnology, 2, 111-126.
33. Kovalchuk, M. V. (2011) The convergence of science and technology is a breakthrough in the future. Rossiyskiye nanotekhnologii. Retrieved from: http://www.portalnano.ru/read/ iInfrastructure/russia/nns/kiae/convergence_kovalchuk (in Rus.).
34. Meadows, D. H., Meadows, D. L., & Randers, J. (2012) The Limits of growth: 30 years later. Moscow: BINOM. Laboratoriya znaniy (in Rus.).
35. Roco, M. C., Bainbridge, W. S., Tonn B., & Whitesides, G. (2013) Convergence of Knowledge, Technology and Society: Beyond Convergence of Nano-Bio-Info-Cognitive Technologies. Retrospective and outlook report. Summary of the 2011-2012 International CKTS Study. Retrieved from: http://www.ntumems.net/ About%20us/news/20150121/CTKS_Brochure.pdf.
36. Roco, M. C., Bainbridge, W. S., Tonn B., & Whitesides, G. (2013) Convergence of Knowledge, Technology and Society: Beyond Convergence of Nano-Bio-Info-Cognitive Technologies. Retrieved from: http://www.wtec.org/NBIC2/Docs/FinalReport/Pdf-secured/NBIC2-FinalReport-WEB.pdf.
37. Roco, M. C., & Bainbridge, W. S. (2013) The new world of discovery, invention, and innovation: convergence of knowledge, technology, and society. Dordrecht: Springer Science & Business Media. Retrieved from: https://www.nsf.gov/crssprgm/nano/MCR_130831_ConvergenceKTS_Roco+Bainbridge_JNR2013_17p.pdf. 38. Matyushenko, I.Yu. (2017). Development and implementation of converging technologies in Ukraine under conditions of a new industrial revolution: organization of state support. Retrieved from: http://www.idpublications.org/wp-content/uploads/2017/01/Full-Paper-DEVELOPMENT-AND-IMPLEMENTATION-OF-CONVERGING-TECHNOLOGIES-IN-UKRAINE.pdf.
39. Kyzym, M. O., Pronosa, P. V., & Omarov, S. A. (2010) Problems and Objectives of Ukraine’s Development in the World of Global Problems of the World Community. Kharkiv: VD «INZHEK» (in Ukr.).
40. Kyzym, M. O., Ponomarenko, V. S. & ets. (2010) Fundamentals of Sustainable Development of Kharkiv Oblast by 2020. Kharkiv: VD «INZHEK» (in Ukr.). 41. Matyushenko, I.Yu. & Kyzym, M.O. (2011) Assessment of global and specific national problems that need to be addressed in Ukraine. Aktual'nyye voprosy razvitiya innovatsionnoy deyatel'nosti (Topical issues of innovative activity development), 30-38 (in Ukr.).
42. Inozemtsev, V. L. (1999) A new post-industrial wave in the West. Anthology. Moscow: Academia (in Rus.). 43. Webster, F. (2004) Information Society Theory. Moscow: Aspekt Press (in Rus.).
Опубліковано
2018-06-17
Розділ
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ