ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

  • Iryna O. Hubarieva Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, Україна https://orcid.org/0000-0002-9002-5564
Ключові слова: Ключові слова: державне регулювання, модернізація економіки, організаційний механізм.

Анотація

У статті узагальнено існуючі підходи до визначення сутності понять «модернізація» та «механізм державного регулювання». Модернізація національної економіки – це динамічний процес, який охоплює такі основні сфери суспільного життя як: політична, економічна, соціальна, духовна та навколишнє середовище. Визначено, що основними конкурентними недоліками України, у порівнянні з країнами-лідерами членами ЄС, є: нерозвиненість фінансового ринку; неефективні державні інституції; макроекономічна нестабільність; неефективність ринку товарів, які, в свою чергу, є пріоритетними напрямами в підвищенні конкурентоспроможності нашої країни шляхом модернізації національної економіки. Представлено схему організаційного механізму державного регулювання модернізації національної економіки. Механізм державного регулювання модернізації національної економіки включає механізм її формування та реалізації. Механізм формування передбачає виявлення сукупності структурних елементів (процесів); визначення їхнього місця в системах державного управління; створення теоретичних основ управління модернізацією економіки; оцінку стану й можливостей регулювання. Механізм реалізації модернізації національної економіки окреслює процес формування комплексу організаційно-управлінських заходів; передбачає розробку напрямів удосконалення концептуальної, законодавчої, нормативно-правової бази, запровадження науково-обгрунтованої системи оцінки та виміру дієвості модернізації національної економіки, формування ефективної державної політики. Механізм державного регулювання модернізації національної економіки включає такі елементи: аналіз стану і тенденцій розвитку національної економіки; визначення проблем в економіці країни; формування концепції модернізації національної економіки; вибір моделі економічної політики; визначення пріоритетних сфер та напрямів модернізації національної економіки; побудова імітаційної моделі реалізації модернізації національної економіки; формування стратегії модернізації економіки країни; розробка дорожньої карти реалізації модернізації національної економіки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. President of Ukraine (2015) About the Strategy of steady development «Ukraine-2020» (Decree). Retrieved from: http://www.president.gov.ua/documents/18688.html (in Ukr.).
2. President of Ukraine (2015) On the strategy of National security of Ukraine (Decree). Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/287/2015 (in Ukr.).
3. Fedulova, L.I. (2008) Technological modernization of industry of Ukraine. Kyiv: Institute of Econ. and prognozov. (in Ukr.).
4. Heyets, V.M, & Seminozhenko,V. P. (2006) Innovative perspectives of Ukraine. Kharkiv: Constant (in Ukr.).
5. Khaustova, V.E. (2015) Industrial policy in Ukraine: formation and prediction, Kharkov: INZHEK (in Ukr.).
6. Koliushko, I. & Burakovsky, I. Modernization of Ukraine: defining reform priorities. Retrieved from http://parlament.org.ua/upload/docs/Modernization.pdf (in Ukr.).
7. Kovbasyuk, Yu. (2011) Encyclopedia of public administration. Kyiv: NADU (in Ukr.).
8. Kvasnicka, G.S. & Gereleyko, S.O. (2012) Organizational-economic mechanism of providing of budgeting activity of the industrial enterprises of Ukraine. Vestnik KhmNU, 5(1), 66-70 (in Ukr.).
9. Kyzym, M. & Khaustova, V.Ye. & Kramarev, H.V. (2017) The organizational mechanism of state regulation of industrial restructuring. Retrieved from: https://ndc-pr.org/media/publications/files/Pages_from_ПРОГРАМ_11_2017.pdf (in Ukr.).
10. Mamaluy, O.O. (2010) About the content of the modernization of the Ukrainian economy. Bulletin of the Yaroslav Mudryi National law Academy of Ukraine, 3, 27-35 (in Ukr.).
11. Mulyar, V.I. (2005) The Problem of personality in the system «individual – society» (the philosophical-cultural analysis). Zhitomir: ZHITI (in Ukr.).
12. Nizhnik, N., Lelikov, G. & Mosov, S. (2001) On the correlation of the categories «process» and «mechanism», and their use in the management activities of the Executive authorities. Retrieved from: http://www.guds.gov.ua/control/uk/ (in Ukr.).
13. Onishchenko, V. (2011) Modernization as an imperative of development of Ukraine. Economy of Ukraine, 7, 4-14 (in Ukr.).
14. Prikhodko, V.P. The mechanism of state regulation and management of economic security. Retrieved from: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/5565/1/Економічна%20безпека.pdf (in Ukr.).
15. Rustamov, E. (2009) Principles of evolutionary modernization of transition economies (Questions of economy), 7, 85-96 (in Rus.).
16. Salun, M.M. (2012) Factors of modernization of the resource potential of industrial enterprise. Ukrainian scientific production journal, 4(30), 49-51(in Ukr.).
17. The great Soviet encyclopedia (1974). Moscow: Soviet encyclopedia (in Rus.).
18. The World Economic Forum (2017) Competitiveness Report 2016-2017. Retrieved from: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf.
19. Tkacheva, N.M. & Chernov, S.O. (2003) The mechanism of state regulation of the innovation market in Ukraine. State control of the processes of life and industry development in the region, 162-168 (in Ukr.).
20. Valinkevich, N.V. (2015) Organizational economic modernization of food industry enterprises: the dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of economic Sciences specialty 08.00.04 – Economics and enterprises management (by types of economic activity), Kyiv (in Ukr.).
21. Zaslavskaya, T.I. & Ryvkina, R.V. (1989) Economic sociology: historical background and object of study. Moscow: Progress (in Rus.).
Опубліковано
2018-06-17
Розділ
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ