ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОБРОБУТУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД»

  • Valentyna V. Varuk Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0001-5377-5377
Ключові слова: державне регулювання, добробут та територіальні громади

Анотація

У статті представлено вітчизняні та зарубіжні підходи щодо визначення сутності поняття державного
регулювання добробуту територіальних громад, що використовуються для множини теоретичних і аналітичних цілей, які вимагають роз’яснення. Причому зазначені підходи можна розглядати як з точки зору повсякденного життя людини, так і з точки зору соціального макрорівня. Сформовано основні характеристики та етапи досліджень сутності поняття добробуту територіальних громад.
Розкрито, що місцеві органи влади повинні формувати необхідні умови для соціально-економічного
розширення територій та зростання самозайнятості населення, використовуючи можливі фактори для залучення інвестицій, створення нових робочих місць, покращення добробуту населення тощо. Зазначено, що одним із основних завдань державного регулювання у соціально-економічній сфері є забезпечення добробуту громадян, у тому числі членів територіальних громад. Визначено, що основними факторами зростання соціально-економічної системи є: достойний рівень життя, доступність до життєво необхідних благ (одяг, харчування), а також покращення способу та умов життя (трудова та міграційна активність, екологічне та транспортне забезпечення тощо). Установлено, що на сьогоднішній день формування територіальних громад, не зважаючи на позитивну тенденцію зростання останніми роками, викликає інтерес до вивчення проблемних питань, які потребують
вирішення та регулювання. З’ясовано, що державне регулювання добробуту територіальних громад можна представити як використання системи заходів державного впливу на групу людей (членів громад), що взаємодіють у безпосередній близькості, для виконання всіх своїх функцій та досягнення гармонійного зростання соціально-економічної системи за допомогою зміни параметрів фінансово-інвестиційної безпеки та відкритості національної економіки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Decentralization of power (Official site). Retrieved from: http://decentralization.gov.ua/gromada.
2. Delanty, G. (2010). Community. London and New York: Routledge.
3. Dudley, S.E. Regulation: A Primer (2012). Washington: The George Washington University Regulatory Studies Center.
4. Frydenberg, J. (2014). The Australian Government Guide to Regulation. Commonwealth of Australia, 1-68.
5. Kleinsteuber, H.J. (2014). Self-Regulation, Co-Regulation, State Regulation. OSCE, 59-121.
6. Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2009). Еncyclopedia of communication theory. The United States of America:
SAGE.
7. Petring, A. (2012) Welfare State and Social Democracy. Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung.
8. Stephanopoulos, N. O. (2012) Redistricting and the territorial community. University of Pennsylvania Law Review, 1379-1477.
9. Stiglitz, J. E. (2015) Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. Eurostat, 143-233.
10. Stiglitz, J. E. (2015) The Welfare State in the Twenty First Century. Inequality, 1-24.
11. Urbé, R., & Gillen, E. (2012) The future of the welfare state. Freiburg: Lambertus-Verlag.
12. Yining, Li (2013) Chinese Economy in Disequilibrium. Berlin: Springer.
13. The Law of Ukraine «On Local Self-Government in Ukraine», № 2119-19 (Official site). Retrieved
from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 (in Ukr.).
14. Bazilevich, V. D., & Bazilevich, К. S. (2007) Macroeconomics. Kyiv: Znannia (in Ukr.).
15. Chechel, О. М. (2015) State regulation in the economic sphere. Vinnytsia: Nilan (in Ukr.).
16. Cherenko, L. М. (2006) The standard of living of the population of Ukraine. Kyiv: Publishing House «Consultant» (in Ukr.).
17. Didkivska, L. І., & Holovko, L. S. (2008) State regulation of Economy. Kyiv: Znannia-Pres (in Ukr.).
18. Izha, М. М., & Bodrov, V. H. (2011) Encyclopedia of Public Administration. Kyiv: NADY (in Ukr.).
19. Kolisnyk, H. М. (2016) Selection of methods of state regulation of expenses of the entrepreneurial sector. Global and national problems of the economy, 265-271 (in Ukr.).
20. Mihasyuk, І. R., & Shvaika, L. А. (2006) State regulation of Economy. Lviv: «Magnolia Plus» (in Ukr.).
21. Mocherny, S. V. (2009) Economic theory. Kyiv: Academy (in Ukr.).
22. Nosova, О. L. (2013) National Economy. Kyiv: Center for Educational Literature (in Ukr.).
23. Serohina, T. (2016) Territorial community: a systematic approach to advance functions of individual elements. Public administration aspects, 70-75 (in Ukr.).
24. Stecenko, D. М. (2007) State regulation of Economy. Kyiv: Znannia (in Ukr.).
25. Tarasevich, V. М., & Petruni, Y. E. (2013) History of economic thought. Kyiv: «CEL» (in Ukr.).
26. Tkachuk, А. (2012) Local Self-Governance and Decentralization. Kyiv: Sofia (in Ukr.)
Опубліковано
2018-06-14
Розділ
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ