Психометричне обґрунтування застосування методики «досвід близьких стосунків» для дослідження типу прихильності на українській вибірці

  • Олександр Суренович Кочарян Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • Євгенія Валеріївна Фролова Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • Марія Юріївна Такмакова Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Abstract

Стаття присвячена проблемі психологічної діагностики типу прихильності на основі теоретичних уявлень щодо генералізованого і специфічного типів прихильності в дорослому віці. Обговорюється можливість застосування методики «Досвід близьких стосунків» К. Бреннан і Р. К. Фрейлі на українській вибірці. Здійснено переклад оригінальної методики з англійської мови та адаптовано стимульний матеріал російськомовної версії жіночого варіанту опитувальника. Наведено дані щодо диференціальної сили тверджень, внутріщньотестової надійності шкал і факторної структури російськомовного варіанту методики «Досвід близьких стосунків».

Ключові слова: тип прихильності, психометрична оцінка.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Гидденс Э. Трансформация интимности. Сексуальность, любовь и эротизм в современных обществах / Энтони Гидденс ; пер. с англ. В. Анурина. – СПб. : Питер, 2004. – 208 с. ISBN 5-469-00133-4.

Bartholomew K. Avoidance of Intimacy: An Attachment Perspective / K. Bartholomew // Journal of Social and Personal Relationships. – 1990. – Vol. 7, №. 2. – Р. 147–178.

Bornstein R. F. The Dependent Patient: A Practitioner's Guide / Robert F. Bornstein. – Washington, DC : American Psychological Association, 2005. – 241 р.

Макушина О. П. Психология зависимости : учебное пособие для вузов / О. П. Макушина. – Воронеж : Воронежский гос. ун-т. – 2007. – 79 с.

Казанцева Т. В. Социально-психологические детерминанты межличностной привязанности : автореф. дис. … канд. психол. наук, 19.00.05 / Татьяна Валерьевна Казанцева. – СПб. : СПбГУ, 2011. – 19 с.

Короленко Ц. П. Интимность : монография / Ц. П. Короленко, Н. В. Дмитриева. – М. : Академический Проект; 2012. – С. 239. ISBN 978-5-8291-1349-0.

Старшенбаум Г. В. Аддиктология. Психология и психотерапия зависимостей / Г. В. Старшенбаум. – М. : Когито-Центр, 2006. – 368 с. ISBN: 5-89353-157-4.

Синдром «эмоционального холода» в межличностных отношениях: аддиктивный контекст / А. С. Кочарян, Н. Н. Терещенко, Т. С. Асланян, И. В. Гуртовая // Вісник Харківського університету. Сер. Психологія. – 2007. – № 771. – С. 115–119.

Боулби Дж. Создание и разрушение эмоциональных связей / Джон Боулби ; пер. с англ. В. В. Старовойтова. – 2-е изд. – М. : Академический проект, 2004. – 232 с. ISBN 5-8291-0738-4.

Fraley R. C. An item-response theory analysis of self-report measures of adult attachment / R. C. Fraley, N. G. Waller, K. A. Brennan // Journal of Personality and Social Psychology. – 2000. – № 78. – Р. 350–365.

Cited
How to Cite
Кочарян, О. С., Фролова, Є. В., & Такмакова, М. Ю. (1). Психометричне обґрунтування застосування методики «досвід близьких стосунків» для дослідження типу прихильності на українській вибірці. Psychological Counseling and Psychotherapy, (1-2), 221-226. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/psychotherapy/article/view/1425