Концепціею журналу  є  розгляд актуальних теоретичних та практичних проблем сучасної психотерапії  в ії медичних (кліничних) та  психологічних вимірах,  в організації міждисциплінарного діалогу, у виявленні ресурсів зростання самої психотерапії, у легітимації психотерапії  та  психологічного консультування в фаховому  академічному середовищі. У журналі аналізуються проблеми психотерапії, психологічного консультування, медичної та гендерної  психології та сексології.

=====================================================

 Політика відкритого доступу

Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 Процес рецензування

Наші етичні засади ґрунтуються на рекомендаціях найкращої практики COPE’s Best Practice Guidelines для редакторів журналів.

Журнал використовує політику сліпого рецензування двома рецензентами. У випадку коли є позитивна та негативна рецензії, призначається третій рецензент і редакційна колегія приймає рішення на основі висновків трьох рецензентів.
 
Термін проходження рецензування триває від 4 до 8 тижнів.
Рецензенти залучаються Редколегією з бази даних рецензентів журналу та за їхньою згодою.
 
-------------------------------------------------------------------------
 
Рецензентам надсилається стаття авторів та анкета у якій рецензент повинен дати відповідь на такі питання:
 
 1. Проблема, вирішення якої присвячено статтю, 1) сформульована? 2) актуальна?
 2. Стан проблеми в статті 1) описано в достатній мірі? 2) враховує сучасні дані?
 3. Постановка завдання в статті: 1) сформульована? 2) обгрунтована? 3) ув'язана з проблемою?
 4. Використовувані методи розв'язання задачі в статті: 1) обгрунтовані? 2) коректні?
 5. Отримані результати: 1) оригінальні? 2) значущі?
 6. Поставлена задача в статті вирішена?
 7. Висновки статті: 1) сформульовані? 2) обґрунтовані? 3) містять новизну? 4) вагомі?
 8. Реферати: 1) вірно відображають зміст статті? 2) містять проблему, задачу, метод, результати?
 9. Ключові слова: інформативні, відповідають проблемі?
 10. Стаття: структурована (бажано мати 3 розділи: вступний, основний, заключний)?
 11. Фактичні дані в тексті, таблицях, малюнках: 1) представлені? 2) переконливі?
 12. Малюнки: 1) інформативні і пояснені? 2) прийнятної якості?
 13. Посилання: 1) достатні по числу, змістом, деталізації? 2) включають сучасні публікації?
 14. Чи задовольняють стандарту: 1) якість мови? 2) стиль викладу? 3) оформлення статті?
 15. Чи відповідає стаття профілю журналу?

Рецензенти висловлюють думку стосовно публікації статті:

1. Прийняти без змін;
2. Прийняти після врахування коментарів рецензента;
3. Відхилити або додати новий фактичний матеріал;
4. Відхилити через те, що стаття не відповідає профілю журналу;
5. Відхилити через те, що стаття містить вже відомі факти.

В процесі підготовки рецензії рецензентам доступні два текстових блоки, перший "для автора та редактора" та другий "лише для редактора". 

Отримавши рецензію авторам статті дається два тижні для відповіді на коментарі від рецензентів та редакторів.

 Періодичність публікації

Журнал виходить двічі на рік.

Дедлайн прийому статей для кожного номеру становить:

№1 до 31 липня

№2 - до 31 жовтня

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Плата за публікацію

Плата за публікацію статей відсутня.

Етичний кодекс

Редакція Східно-європейського фізичного журналу у своїй діяльності керується нормами, викладеними у роботі:

Доброчесна публікація: міжнародні стандарти для редакторів (уклад. О.О. Гужва, І.О. Солдатенко, Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017),

Етичним кодексом ученого України  

Документом "Норми поведінки й найкраща практика для редакторів" (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors), складеним Комітетом з етики публікацій (Committee on Publication Ethics (http://publicationethics.org).

Редактор журналу, автори та рецензенти положеннями, викладеними у наступних документах:

Етичний кодекс ученого України

Міжнародні стандарти для авторів

Міжнародні стандарти для редакторів