Функції емоцій у екстремальних ситуаціях, що пов’язані із професійною діяльністю в особливих умовах

  • Анастасія Іванівна Полтавська Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «ХАІ»

Abstract

У статті проаналізовано функції емоцій у екстремальних ситуаціях, що пов’язані із професійною діяльністю в особливих умовах. Дається характеристика екстремальної ситуації як різновиду життєвої та емоціогенної ситуації. Доводиться значущість комплексного вивчення функціонування емоцій у діяльності в екстремальній ситуації. Розглядаються функції емоцій, найбільш важливі для професійної діяльності в екстремальних умовах: передбачальна, орієнтувальна, оцінна, санкціонувальна, активаційна, сигнальна, маркування цілі та ін.

Ключові слова: емоція, екстремальна ситуація, життєва ситуація, емоціогенна ситуація.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Боснюк В. Ф. Інтелект як ресурс поведінки рятувальника в оволодіні собою / В. Ф. Боснюк // Проблеми екстремальної та кризової психології. – Харків : УЦЗУ, 2010. – Вип. 7. – С. 55–63.

Павлик Н. В. Психологічні аспекти змін в структурі особистості під впливом екстремальних умов [Електронний ресурс] / Н. В. Павлик. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkpi/fpp/2005-2/08_Pavlik.pdf

Стасюк В. В. Екстремальні умови та їх вплив на індивідуальні особливості військовослужбовців / В. В. Стасюк // Вісник Національної академії оборони. – 2 (15). – 2010.

Бурлачук Л. Ф. Психология жизненных ситуаций : учебное пособие / Л. Ф. Бурлачук, Е. Ю. Коржова. – М. : Российское педагогическое агентство, 1998. – 263 с.

Изард К. Э. Психология эмоций : пер. с англ. / К. Э. Изард. – СПб., 1999. – 464 с.

Ильин Е. П. Эмоции и чувства / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2001. – 752 с.: ил. – (Серия «Мастера психологии»).

Кадыров Р. В. Проблема экстремальности в современной психологической науке / Р. В. Кадыров // Личность в экстремальных условиях и кризисных ситуациях жизнедеятельности : сборник научных статей международной научно-практической конференции / под ред. Р. В. Кадырова. – Владивосток : Мор. гос. ун-т им. адм. Г. И. Невельского, 2011. – 373 с.

Малкина-Пых И. Г. Экстремальные ситуации / И. Г. Малкина-Пых. – М. : Изд-во Эксмо, 2005. – 960 с. – (Справочник практического психолога).

Осницкий А. К. Особенности эмоциональных проявлений в системе осознанной саморегуляции деятельности [Электронный ресурс] / А. К. Осницкий, Е. В. Филиппова // Психологические исследования : электрон. науч. журн. – 2010. – № 6(14). – Режим доступа : http://psystudy.ru

Парфенова Н. Б. О подходах к классификации и диагностике жизненных ситуаций [Электронный ресурс] / Н. Б. Парфенова. – Режим доступа : http://pskgu.ru/projects/pgu/storage/wg6110/wgpgpu09/wgpgpu_09_15.pdf

Смирнов Б. А. Психология деятельности в экстремальных ситуациях / Б. А. Смирнов, Е. В. Долгополова. – Гуманитарный центр, 2007. – 276 с.

Ширяева О. С. Экстремальная среда жизнедеятельности: субъективные и объективные критерии / О. С. Ширяева // Личность в экстремальных условиях и кризисных ситуациях жизнедеятельности : сборник научных статей международной научно-практической конференции / под ред. Р. В. Кадырова. – Владивосток : Мор. гос. ун-т им. адм. Г. И. Невельского, 2011. – 373 с.

Cited
How to Cite
Полтавська, А. І. (1). Функції емоцій у екстремальних ситуаціях, що пов’язані із професійною діяльністю в особливих умовах. Psychological Counseling and Psychotherapy, (1-2), 257-264. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/psychotherapy/article/view/1411