Ключові компетенції керівника: оцінка й напрями розвитку

  • Ірина Володимирівна Головньова Центр управлінського консалтингу «Софія», Харків.
  • Олена Володимирівна Милославська Кафедра прикладної психології факультету психології Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, м. Харків, пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022
Ключові слова: компетенції, компетентність, спрямованість особистості, оцінка компетенцій, інтерв’ю з компетенцій, напрямок розвитку з компетенцій

Анотація

Стаття присвячена виявленню ключових компетенцій та особливостей спрямованості керівника за допомогою інтерв’ю та тестування. В статті представлений огляд теоретичних досліджень, які присвячені вивченню компетенцій керівника. Також, виявлені напрямки розвитку компетенцій, що притаманні для кожного з них. В процесі інтерв’ю керівників були виявлені дві ключові компетенції: «лідерство», «відкритість до змін». Аналіз результатів проведених інтерв’ю та тестування дозволив конкретизувати напрямок роботи з розвитку компетенцій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Александрова Н. М. Організаційні форми і методи інтерактивної взаємодії викладача і студента в процесі формування міжкультурної компетенції / Н.М. Александрова, В.В. Сгадова. - Young Scientist. - 2016. - №34.7. - С.395 - 398.

Деркач А.А. Акмеология: личностное и профессиональное развитие человека / А.А. Деркач. - М: Из-во РАГС, 1999. - 392 с.

Зимняя И.А. Компетентностный подход: каково его место в системе современных подходов к проблемам образования? (теоретико -методологический подход) / И.А. Зимняя // Высшее образование сегодня. - 2006. - №8. - С. 19 - 25.

Ксенофонтова Е.В. Это модное слово «компетенции» / Е.В. Ксенофонтова// Управление персоналом. - 2006. - №23, (153). - С. 47-52.

Малкина-Пых И.Г. Психосоматика: Справочник практического психолога / И.Г. МалкинаПых. – М.: Эксмо, 2005. — 992 с.

Назаренко В.О. Психологічні умови розвитку комунікативної компетентності керівників Державної прикордонної служби України : автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.09 / В.О. Назаренко. — Хмельницький, 2007. — 17 с.

Практикум по дифференциальной психодиагностике профессиональной пригодности. Учебное пособие / Под общ. ред. В.А. Бодрова. - М.:ПЕР СЭ. 2003. – 768с.

Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности: учебное пособие / под ред. Г.С. Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткова. – СПб., Речь, 2007. – 448с.

Радиш Я.Ф. Професійна компетентність та компетенції державного службовця: об’єм термінологічного значення понять / Я.Ф. Радиш, Т.Є. Недашківська //Вісник НАДУ. - 2013. - № 7. - С 60-67.

Роджерс К. Становление личности: взгляд на психотерапию / К. Роджерс. - М., Эксмо-пресс, 2001. - 416 с.
Опубліковано
2017-10-18
Як цитувати
Головньова, І., & Милославська, О. (2017). Ключові компетенції керівника: оцінка й напрями розвитку. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія, (62), 12-17. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/9404