Емоційна сфера жінок, які тривалий час перебувають в зоні проведення антитерористичної операції

  • Надія Крейдун Факультет психології, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-6015-5982
  • Андрій Харченко Кафедра психологічного консультування і психотерапії Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, Україна, https://orcid.org/0000-0001-6685-1498
  • Олексій Наливайко Кафедра прикладної психології, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-7094-1047
  • Павло Севост’янов Кафедра прикладної психології, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0003-3461-9920
  • Лілія Зотова Кафедра прикладної психології, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, Україна
  • Олена Невоєнна Кафедра загальної психології, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-7578-9902
  • Любов Яворовська Кафедра загальної психології, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-1827-0522
  • Вікторія Лук’янова Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, Україна
Ключові слова: жінки, базові емоції, тривожність, агресивність, середній вік

Анотація

В Україні 8 рік триває антитерористична операція, яка проводиться на значній території країни (близько 20 відсотків). Сотні тисяч українців весь цей час знаходяться в стресових умовах для  існування. Відбуваються зміни в когнітивній, поведінковій, ціннісно-мотиваційній, емоційній та інших сферах особистості цих людей. Однією з груп ризику стають люди середнього віку, адже ключові завдання для цього життєвого етапу особистості стає складно реалізувати. У жінок емоційна складова цього процесу проходить більш інтенсивно, ніж у чоловіків, що стає додатковим стресовим чинником в даній ситуації. Існують дослідження щодо емоційної складової в міжособистісних стосунках у зазначених жінок, їх схильності до афектів, наслідків отримання травматичного досвіду, імпульсивності та ін. Проте незначною залишається кількість досліджень особливостей прояву базових емоцій, рівневих показників тривожності, агресивності та інших складових емоційної сфери, що дало б змогу розробити відповідні психокорекційні програми. Метою дослідження було виявлення особливостей емоційної сфери жінок середнього віку, які тривалий час перебувають в зоні проведення АТО (ООС). Методи дослідження – методика вимірювання рівня тривожності (Дж. Тейлор), шкала диференціальних емоцій (К.Ізард), методика виявлення рівня агресивності (Басса-Дарки). Математико-статистична обробка -  φ-критерій  кутове перетворення Фішера. Вибірка склала 40 досліджуваних. Це жінки середнього віку з вищою освітою та працевлаштовані. Вибірку розподілено на дві групи по 20 досліджуваних: за критерієм – перебували тривалий час в зоні проведення АТО (ООС) та ніколи не перебували на зазначеній території. Висновки: для емоційної сфери жінок середнього віку, які тривалий час (не менше 5 років) перебувають в зоні проведення АТО (ООС) характерними є феномени «рівневого зниження емоцій позитивного спектру» та «рівневого зростання агресивності» та  високий загальний рівень тривожності. В тривожно-депресивному спектрі емоційної сфери провина стає домінуючою емоцією. Спостерігається тенденція до зростання більш відкритих форм агресивності, проте прояв гніву навпаки стає помірнішим.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Batsa, A., Evert, O. (2017). 23 recommendations of military psychologists to families of ATO fighters. URL:https://life-after-ato.com.ua/post/58 [in Russian]

Beznosyuk, O.O. (2011). Exploitation of the "full-full" method in the work of a social pedagogue. Visnik Chepkaskogo univepsitetu. Seriya «Pedagogichni nauki», 203(1), 20-23. URL:http://www.kogpi.edu.te.ua/images/stories/me/stryktyra/kaf_vuh_ped/beznesyuk.pdf [in Ukrainian]

Boiko, G.M. (2010). Rehabilitation psychology: teaching. manual. Poltava: ASMI. URL: https://www.osce.org/files/f/documents/a/a/430805.pdf [in Ukrainian]

Bpindikov, Yu.L. (2018). Innovative training methods and techniques in the process of combatant rehabilitation. Naukovii chasopis Nacionalnogo pedagogichnogo univepsitetu imeni M.P. Dpagomanova : Seriya 5. Pedagogichni nauki: pealiyi ta perspektivi. 60(1), 66-70. URL: http://www.chasopys.ps.npu.kiev.ua/archive/60-2018/part_1/16.pdf

Kirilenko, T. S. (2007). Psychology: emotional sphere of personality: Navchalnii posibnik. Kiyiv: Libid. URL:https://soc.univ.kiev.ua/en/library/psihologiya-emociyna-sfera-osobistosti-navchposibnik [in Ukrainian]

Ribo, T. (1987). Psychology of feelings. CH. I-II. Kiev: Yuzhno-Russkoe knigoizdatelstvo F. A. Iogansona. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/288342022.pdf [in Russian]

Maksimenko, S.D. (2002). General Psychology. Kiyiv: Forum. URL: http://194.44.152.155/elib/local/sk676290.pdf [in Ukrainian]

Dalgleish, T. (2004). The emotional brain. Nature Reviews Neuroscience. 5 (7) URL: https://stanford.edu/~knutson/ans/dalgleish04.pdf [in English]

Linda, M. Dougherty, Jo Ann Abe, Carroll E. Izard. (1996). Differential Emotions Theory and Emotional Development in Adulthood and Later Life. Handbook of Emotion, Adult Development, and Aging. URL:https://www.semanticscholar.org/paper/Differential-Emotions-Theory-and-Emotional-in-andDougherty-Abe/b75907d1980469247d5f2966e41855fbd0d95de7 [in English]

Ilin, E.P. (2007). Emotions and feelings. 2-e izd. SPb: Piter. URL:https://studylib.ru/doc/2268804/2.-il._in-e.p.-e-mocii-i-chuvstva---e.p.-il._in.-%E2%80%93...-752-s. [in Russian]

Kocharyan, A. S, Lisenaya, A.M. (2011). Psychology of the experienced: textbook]. Harkov: HNU imeni V. N. Karazina URL: https://karazinbook.com/sites/default/files/books/kocharyan.pdf [in Russian]

Harchenko, A.O. (2018). Psychological features of the structure of the traumatic emotional experience of demobilized combatants in Ukraine with post-stress psychological maladjustment. (Candidate's dissertation). Harkiv: Harkivskii nacionalnii universitet imeni V.N. Karazina URL:http://psychology.univer.kharkov.ua/1819news/Disseryjune19/Kharchenko/Kharchenko_diss.pdf [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-08-05
Як цитувати
Крейдун, Н., Харченко, А., Наливайко, О., Севост’янов, П., Зотова, Л., Невоєнна, О., Яворовська, Л., & Лук’янова, В. (2022). Емоційна сфера жінок, які тривалий час перебувають в зоні проведення антитерористичної операції. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія, (72), 52-58. https://doi.org/10.26565/2225-7756-2022-72-06