Зв’язок емоційної пам’яті (спогадів) та захисних механізмів молоді

  • Олена Невоєнна Кафедра загальної психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-7578-9902
  • Ніна Ярош Кафедра прикладної психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0001-5863-7600
Ключові слова: емоційна пам’ять, захисні механізми, емоційні події, переживання, молодь

Анотація

У статті досліджується феномен емоційної пам’яті особистості, що розуміється як пам’ять на емоційні стани, що мали місце в минулому. Встановлено значущій зв'язок між емоційною пам’яттю та захисними механізмами у молоді, при цьому захисні механізми опрацьовують спогади як далекого, так і недавнього минулого у зворотній пропорційності. Зазначається, що «приємні» за змістом, сильно емоційно забарвлені події далекого минулого у молоді відтворюються пропорційно у зворотному напрямку з такими захисними механізмами як «регресія», «заперечення», «проекція», робота цих захисних механізмів, але дещо по-різному, спрямована на усунення подій, здатних яким-небудь чином порушити або пошкодити роботу психіки. Визначено, що у молодих людей спогади, що віднесені за змістом до групи «нові», як давні так і недавні, пов’язані з захисними механізмами «витіснення» та «раціоналізація». Автори вказують, що завдяки «витісненню» поєднується «нова» інформація одразу з уже існуючою або витісняє її, якщо вона становить загрозу психіці індивіда.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Bocharova, S.P. (2007) Psychology and memory. Theory and practice for learning and work. Kharʹkov: Humanytarnyy tsentr.

Denis, D., Kim, S.Y., Kark, S.M., Daley, R.T., Kensinger, E.A., & Payne, J.D. (2021) Slow oscillation‐spindle coupling is negatively associated with emotional memory formation following stress. European Journal of Neuroscience. https://doi.org/10.1111/ejn.15132

Hsu, C.M.K., Ney, L.J., Honan, C., & Felmingham, K.L. (2021) Gonadal steroid hormones and emotional memory consolidation: A systematic review and meta-analysis. Neuroscience & Biobehavioral Reviews. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2021.09.010

Kukharyk, YU.A. (2021). Memory development in early school age. Kontseptualʹni shlyakhy rozvytku nauky ta osvity: materialy III Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, 32-34. http://lviv-forum.inf.ua/save/2021/29-30.04.2021/%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%202.pdf

Kuznyetsov, M.A. (2010) Emotional memory of a person. Visnyk Kharkivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni V.N. Karazina. Ser. «Psykholohiya», 913, 93-98. https://divovo.in.ua/pars_docs/refs/27/26366/26366.pdf

Laktionov, A.N. (2010). Individual experience coordinates. Khar'kov: KHNU imeni V.N.Karazina. http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/3240/2/Koordinati.pdf

Musiychuk, M.V. & Kulasheva, M.V. (2021). Emotional memory as a cultural and historical phenomenon. Aktual'nyye problemy sovremennoy nauki, tekhniki i obrazovaniya. 433-443.

Nevoyenna, O.A. (2008). Studying the features of memory in representatives of different social groups. Visnyk Kharkivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni V.N. Karazina. 793. 316-320.

Nevoyenna, O.A. (2011) Comparison of emotional memory in different generations. Visnyk Kharkivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni V.N. Karazina. 985. 164-170. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VKhIPC_2011_985_48_42.pdf

Pryadko, O.M. (2021). Development of emotional memory in children of primary school age in music lessons. Hraalʹ nauky. 399-402. http://dx.doi.org/10.36074/grail-of-science.19.02.2021.082

Опубліковано
2021-12-27
Як цитувати
Невоєнна, О., & Ярош, Н. (2021). Зв’язок емоційної пам’яті (спогадів) та захисних механізмів молоді. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія, (71), 43-49. https://doi.org/10.26565/2225-7756-2021-71-05