Взаємозв’язок емоційного вигорання та особистісних властивостей педагогів

  • Анатолій Сорока Кафедра прикладної психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна https://orcid.org/0000-0001-6072-8165
  • Ольга Гмирь Факультет психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна
Ключові слова: педагог, емоційне вигорання, особистісні властивості, педагогічний стаж, редукція професійних обов’язків

Анотація

Актуальність проблеми взаємозв’язку емоційного вигорання та особистісних властивостей педагогів визначається тим, що вона призводить до негативних наслідків, таких як погіршення психічного і фізичного здоров’я, порушення системи міжособистісних відносин, зниження ефективності професійної діяльності, розвиток негативних установок по відношенню до колег, учнів і т. п. Тому, у майбутньому, ми плануємо написати та апробувати відповідну програму психокорекції педагогів. Метою роботи стало визначення взаємозв’язку емоційного вигорання та особистісних властивостей педагогів. Методи дослідження: 1) методика діагностики рівня сформованості емоційного вигорання (В. В. Бойко);  2) опитувальник «Психічне вигорання» (Н. Є. Водоп’янової); 3) опитувальник формально-динамічних властивостей особистості (В. М. Русалова). Доведено, що в педагогів зі стажем 11-30 років було виявлено на достовірному рівні більш високий рівень сформованості за такими змінними як фази резистенції, симптомів емоційно-моральної дезорієнтації, редукції професійних обов’язків, психосоматичних, психовегетативних порушень, інтелектуальної ергічності та контрольної шкали, ніж у групі педагогів зі стажем 3-10 років. Визначено статистично значущий позитивний кореляційний зв’язок у загальній вибірці досліджуваних між такими змінними емоційного вигорання, як фазою напруження, емоційним виснаженням, редукцією особистих досягнень, з такими змінними особистісних властивостей, як комунікативною емоційністю, індексами загальної емоційності та загальної активності. Іншими словами, чим вищий рівень сформованості цих особистісних властивостей, тим краще педагоги запобігають виникненню емоційного вигорання. Отримані результати можуть бути використані у практичній роботі психолога з педагогами.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

AbuMadini, M.S, Sakthivel, M. (2018). Comparative study to determine the occupational stress level and professional burnout in special school teachers working in private and government schools. Global Journal of Health Science, 10(3), 42–53. https://doi.org/10.5539/gjhs.v10n3p42.

Вeshchuk-Venherska, N.V. (2015). Prevention of burnout in teachers. Vinnytsa: ММК. https://dorobok.edu.vn.ua/article/pdf/1257

Chernobrovkin, V.M. (2012). Psychological features of problem situations of pedagogical activity. Problems of modern psychology, 2, 41–46. http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspz_2012_2_10.

De Stasio, S., Fiorilli, C., Benevene, P. (2017). Burnout in special needs teachers at kindergarten and primary school: Investigating the role of personal resources and work wellbeing. Psychology in the Schools, 54(5), 472–486. https://doi.org/10.1002/ pits.22013

Gluschkoff, K., Elovainio, M., Kinnunen, U. (2016). Work stress, poor recovery and burnout in teachers. Occupational Medicine, 66(7), 564–570. https://doi.org/10.1093/occmed/kqw086

Hemati Alamdarloo, G., Moradi, S. (2021). Job Burnout in Public and Special School Teachers. Clinical Psychology and Special Education, 10(2), 63–75. https://doi.org/10.17759/cpse.2021100205

Kirieieva L.R. (2011). Theoretical analysis of the problem of emotional burnout of a teacher in the process of his professional development. Visnyk natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy, 5, 135–140.

Koltunovich, T.A. (2016). Psychological conditions of correction of professional burnout in educators of children's educational institutions. (Master's thesis). Prikarpats'kij nacіonal'nij unіversitet іmenі Vasilya Stefanika, Іvano-Frankіvs'k.

Koutsimani, P., Montgomery, A., Georganta, K. (2019). The Relationship Between Burnout, Depression, and Anxiety: A Systematic Review and Meta-Analysis. Frontiers in Psychology. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00284.

Küçüksüleymanoglu, R. (2011). Burnout syndrome levels of teachers in special education schools in Turkey. International Journal of Special Education, 26(1), 53–63.

Maliar-Hazda, N.M. (2015). Emotional burnout is an urgent problem of medicine today. Problems of clinical pediatrics, 29, 27–31. http://nbuv.gov.ua/UJRN/pkp_2015_3_6

Mukundan, J., Ahour, T. (2011). Burnout among female teachers in Malaysia. Journal of International Education Research (JIER), 7(3), 25–38. https://doi.org/10.19030/jier.v 7i3.4972.

Perepeliuk, T.D., Kudelia, I.S. (2019). Psychological features of professional burnout of a high school teacher. Actual problems of psychology: Collection of scientific works of the institute of psychology named after GS Kostyuk NAPS of Ukraine ХІ (19), 381 395. http://appsychology.org.ua/data/jrn/v11/i19/25.pdf

Pohribna, A. O. (2017). Protective-coping behavior as a factor of emotional burnout of teachers of boarding schools for children with intellectual disabilities. (Master's thesis). Donbas State Pedagogical University, Slavyansk.

Popov, S., Latovljev, M., Nedić, A. (2015). Burnout in health care and education workers: The role of situational and individual factors. Psychological Research, 18(1), 5-22. https://doi.org/10.5937/PsIstra1501005P.

Shpychak, I.P. (2017). Prevention of emotional burnout of teachers: a special course. Rivne: ROIPPO.

Williams, J., Dikes, C. (2015). The implications of demographic variables as related to burnout among a sample of special education teachers. Education, 135(3), 337–345. https://eric.ed.gov/?id=EJ1095411

Опубліковано
2021-12-27
Як цитувати
Сорока, А., & Гмирь, О. (2021). Взаємозв’язок емоційного вигорання та особистісних властивостей педагогів. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія, (71), 24-33. https://doi.org/10.26565/2225-7756-2021-71-03