До питання дослідження місця цінності здоров’я в системі ціннісних орієнтацій особистості

  • Анастасія Большакова Кафедра психології та педагогіки, Харківська державна академія культури, м. Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-4343-6694
  • Тетяна Перевозна Кафедра психології та педагогіки, Харківська державна академія культури, м. Харків, Україна https://orcid.org/0000-0001-8096-9601
  • Ігор Віденєєв Кафедра психології та педагогіки, Харківська державна академія культури, м. Харків, Україна https://orcid.org/0000-0003-3270-5403
Ключові слова: ціннісні орієнтації, ставлення, змістовні утворення, цінність здоров’я, система значущих сфер життєдіяльності

Анотація

У статті представлено один з аспектів комплексного дослідження системи ціннісних утворень особистості. Метою статті є дослідження місця цінності здоров’я в системі ціннісних орієнтацій особистості з аналізом усвідомлюваного та неусвідомлюваного ставлення досліджуваних до даної цінності, а також їх уявлення про місце здоров’я в системі значущих сфер життєдіяльності та оцінювання дійсності. Були використані: методика «Співвідношення «цінності» та «доступності» в різних життєвих сферах» О.Б. Фанталової, Кольоровий тест відношень О.М. Еткінда та Репертуарний тест рольових конструктів Дж.  Келлі. Досліджувану групу склали 70 осіб віком від 20 до 50 років. Результати проведеного дослідження свідчать, що цінність «здоров’я» є органічною складовою системи цінностей, котра гармонійно пов’язана з роботою, діловими якостями, інтелектуальними досягненнями, матеріальним добробутом та особистим життям. Крім того, у досліджуваних зафіксовано досить збалансоване гармонійне ставлення до цінності здоров’я в його усвідомлюваному та неусвідомлюваному аспектах. Разом з тим, цінність «здоров’я» демонструє змістовну пов’язаність та взаємну зумовленість з цінностями, котрі відображають матеріальний добробут та інтимно-особистісні стосунки в «картині світу» досліджуваних. Згідно з результатами, у свідомості досліджуваних між здоров’ям та такими цінностями як  інтелектуальні досягнення; робота та ділові якості; ступінь задоволення власним «Я» та фактором розгорнутості власного існування у часі існують певні змістовні зв’язки, але не досить сильні за своїм мотивуючим потенціалом. В той же час, виявлене протиріччя між цінністю здоров’я та відповідністю соціальним очікуванням і активним ставленням до життя. Дане протиріччя відображає недостатню сформованість в нашому суспільстві активної життєвої позиції щодо збереження та примноження здоров’я як власного життєвого ресурсу. Подальше дослідження ставлення до цінності здоровя сприятиме розумінню ціннісно-змістовних особливостей благополуччя особистості.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211.

Bandura A. (2000). Social learning theory. Sankt-Peterburg: EVRAZIYa. [in Russian].

Bolshakova, A.M., Perevozna,T.O., Khartsii, O.M., Videnieiev, I.A. (2018). To the question of studying the specifics of assessing reality in the structure of attitudes toward the world in people with specific personality disorders. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia Psykholohichni nauky, 3(2), 210–214. http://pj.journal.kspu.edu/index.php/pj/article/view/576 [in Ukrainian].

Dobewall, H, Tark, R, Aavik, T. (2018). Health as a value and its association with health- related quality of life, mental health, physical health, and subjective well-being. Applied Research In Quality Of Life, 13(4), 859-872. https://doi.org/10.1007/s11482-017-9563-2

Etkynd, A.M. (1980). Color relationship test and its application to the study of patients with neuroses. In E.F. Bazhyn (Ed.). Sotsyalno-psykholohycheskye yssledovanyia v psykhonevrolohyy (pp. 110–114). L.: Nauch.-yssledovat. psykhonevrol. yn-t ym. V. M. Bekhtereva. [in Russian].

Fantalova, E.B. (1992). About one methodical approach to research of motivation and internal conflicts (on a contingent of patients with arterial hypertension and healthy persons). Psykholohycheskyi zhurnal, 12(1), 107–117. [in Russian].

Fransella, F., Bannyster, D. (1987). A new method of personality research. Moskva: «Prohress». [in Russian].

Leventhal, H., Brissette, I., Leventhal, E. (2003). The common-sense model of self-regulation of health anf illness. The self-regulation of health and illness behavior, Routledge: New York, 42–65.

Perevozna, T.O., Khartsii, O.M. (2015). To the question of research of features of system of significant spheres of vital activity of the person. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho. universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia Psykholohiia, 58, 33-36. https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/5431/4976 [in Ukrainian].

Prochaska, J.O., Velicer, W.F. (1997). The Transtheoretical Model of health behavior change. American Journal of Health Promotio, 12, 38–48.

Rosenstock, I.M., Strecher, V.J., Becker, M.H. (1988). Social learning theory and the health belief model. Health Education & Behavior, 15(2), 175-183.

Serdiuk, L.Z. (2015). Psychological aspects of forming a value attitude to health in students with disabilities. Aktualni problemy navchannia ta vykhovannia ditei z osobymy potrebamy. 12(14), 362-366. http://ap.uu.edu.ua/article/529 [in Ukrainian].

Stapleton, A., O'Connor, M., Feerick, E., Kerr, J., McHugh, L. (2020). Testing the relationship between health values consistent living and health-related behavior. Journal of Contextual Behavioral Science, 17, 17-22. https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2020.05.002

Zuckerman, M. (1994). Behavioral Expressions and Biosocial Bases of Sensation Seeking. New York: Cambridge University Press.

Опубліковано
2021-12-23
Як цитувати
Большакова, А., Перевозна, Т., & Віденєєв, І. (2021). До питання дослідження місця цінності здоров’я в системі ціннісних орієнтацій особистості. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія, (71), 7-14. https://doi.org/10.26565/2225-7756-2021-71-01