Екологічна позиція та особисті норми в регуляції екологічно значущої поведінки

  • Каріна Баєва Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-4840-3808
Ключові слова: особистість, світогляд, екологічна позиція, особисті норми, проекологічна поведінка, регуляція поведінки

Анотація

В роботі перевіряється провідна роль екологічної позиції (І. Кряж) в процесі активації особистих норм як чинника проекологічної поведінки. Екологічна позиція як світоглядна позиція розкривається через наділення "статусом" основного джерела життєдіяльності біосфери або грошей, яке зумовлює різну оцінку екологічної дійсності. Для вивчення особистих норм використана модифікована методика Розенцвейга (І.Кряж, 1995). Вибірка складалася з 161 респондента. Перевірка моделей регуляції проекологічної поведінки здійснювалася методами моделювання структурними рівняннями. Встановлено, що екологічна позиція здійснює опосередкований вплив на проекологічну поведінку – через відстоювання проекологічних норм та просоціальних норм міжособистісної взаємодії. При цьому біосферна орієнтація підсилює готовність захищати норму, що, в свою чергу, посилює оцінку ситуації, в якій завдається шкода природі або людям, ненормальною. Таким чином, реалізація біосферної позиції особистості через прийняття ролі захисника норм справедливості сприяє активації особистої екологічної норми і тим самим підтримує проекологічну поведінку в побуті. Прийняття просоціальних норм міжособистісної взаємодії стає стимулом для проекологічної поведінки в побуті, якщо воно протидіє зневажанню правами інших, коли ж просоціальна позиція в міжособистісній взаємодії просто прийнята під соціальним тиском (прагнення не виділятися, слідувати правилам соціуму або небажання бути на місці того, кого звинувачують у шкоді), це буде негативно відбивається на проекологічній поведінці в побуті.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Baieva, K.O. (2019). Rol ekolohichnoi pozytsii v vyznachenni spriamovanosti ekolohichnoi aktyvnosti i otsinky spravedlyvosti vzaiemodii [The role of ecological position to determine the orientation of environmental activity and evaluation the justice of the interaction]. Zbirnyk naukovykh prats «Teoriia i praktyka suchasnoi psykholohii», 2(1), 17-23, http://www.tpsp-journal.kpu.zp.ua/archive/2_2019/part_1/5.pdf. [in Ukrainian].

Krjazh, I.V. (1995). Osobennosti reprezentacii v obydennom soznanii otnoshenij "chelovek – priroda" [Specific features of representation in the everyday consciousness the relationship between the person and the nature]: dis. … kandidata psihol. nauk. Spec.: 19.00.01. Har'kov, 166 [in Russian].

Krjazh, I.V. (2013) Psihologija smyslovoj reguljacii jekologicheski relevantnogo povedenija [Psychology of meaning regulation of environmentally relevant behaviour]: Dis. … dokt. psihol. n. po special'nosti 19.00.01. Har'kov, 2013. 435, http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/ 10671. [in Russian].

Krjazh, I.V., Baieva, K.O. (2016). Ekolohichna sturbovanist' yak umova ekolohichno vidpovidal'noi povedinky [Environmental concern as condition of environmentally responsible behaviour]. Aktual'ni problemy psykholohii: Zbirnyk naukovykh prats' Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy. Ekolohichna psykholohiia, 7(41), 180-190, http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v7/i41/20.pdf. [in Ukrainian].

Jel'ster, Ju. (1993). Social'nye normy i jekonomicheskaja teorija [Social Norms and Economic Theory]. THESIS: teorija i istorija jekonomicheskih i social'nyh institutov i system, (3), 73-91, https://igiti.hse.ru/data/011/314/1234/3_2_2Elste.pdf. [in Russian].

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes, 50(2), 179-211. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/074959789190020T.

Arundati, R., Sutiono, H.T., & Suryono, I.A. (2020). Effect of ecological awareness, personal norms and ecological attitude to conservation behavior. Proceedings on Engineering, 2(2), 187-196. http://pesjournal.net/journal/v2-n2/9.pdf.

Bronfman, N.C., Cisternas, P.C., López-Vázquez, E., Maza, C. D. L., & Oyanedel, J.C. (2015). Understanding attitudes and pro-environmental behaviors in a Chilean community. Sustainability, 7(10), 14133-14152. https://www.mdpi.com/2071-1050/7/10/14133.

Liu, X., Zou, Y., Wu, J. (2018). Factors influencing public-sphere pro-environmental behavior among Mongolian college students: A test of value–belief–norm theory. Sustainability, 10(5), 1384. https://www.mdpi.com/2071-1050/10/5/1384.

Poškus, M. S., Pilkauskaitė Valickienė, R., & Kuzinas, A. (2019). The effects of descriptive imagery and appeals on emotions and intentions related to pro-environmental behavior. Sustainability, 11(19), 5257. https://www.mdpi.com/2071-1050/11/19/5257.

Qiu, W., Zhong, Z., & Huang, Y. (2021). Impact of perceived social norms on farmers’ behavior of cultivated land protection: an empirical analysis based on mediating effect model. International Journal of Low-Carbon Technologies, 16(1), 114-124. https://academic.oup.com/ijlct/article/16/1/114/5874136.

Setiawan, B., Afiff, A. Z., & Heruwasto, I. (2021). Personal norm and pro-environmental consumer behavior: an application of norm activation theory. Asean Marketing Journal, 20(10), http://www.jke.feb.ui.ac.id/index.php/amj/article/view/12923/67546844.

Опубліковано
2021-07-06
Як цитувати
Баєва, К. (2021). Екологічна позиція та особисті норми в регуляції екологічно значущої поведінки. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія, (70), 44-50. https://doi.org/10.26565/2225-7756-2021-70-06