Фактори психологічної готовності студентської молоді до тьюторства щодо осіб з обмеженими можливостями здоров’я

  • Олена Гуляєва Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0001-6134-3726
  • Олена Милославська Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-9448-0193
  • Юлія Сергієнко Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна
Ключові слова: тьютор, студент, психологічна готовність, емпатія

Анотація

У статті представлені результати емпіричного дослідження психологічної готовності студентської молоді до тьюторства щодо осіб з обмеженими можливостями здоров’я. Вибірку склали 68 студентів Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова. В ході дослідження було встановлене, що тьюторство є новим і цікавим для студентів явищем, що надає їм можливість спробувати себе в ролі наставника, в тому числі, щодо студентів з обмеженими можливостями здоров’я. При цьому психологічна  готовність до такої діяльності в студентів знаходиться на низькому рівні, що обумовлено недостатнім рівнем обізнаності про функціональні обов’язки тьютора, чіткої кінцевої мети тощо. В структурі психологічної готовності до тьюторства студентів щодо осіб з обмеженими можливостями здоров’я можна виділити чотири фактори – «Просоціальна орієнтовна готовність допомогти», «Академічна орієнтованість», «Соціальна інтуїція» та «Комунікативна компетентність». З огляду на психологічні особливості студентів з обмеженими можливостями здоров’я, їх супровід повинен значно відрізнятися від навчального супроводу умовно здорових студентів. Отримані дані можуть бути включеним у розробку комплексної програми дослідження психологічної готовності до тьюторства щодо осіб з обмеженими можливостями здоров’я.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Boyko, A. (2010). Tutoring as a means of meeting the educational needs of the individual, society, country. Pedagogical sciences, 1, 4 - 11.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/pena_2010_1_4 [in Ukrainian].

Boyko, A., Demyanenko, N. (2018). Tutoring as a model of teacher-student partnership. Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series "Pedagogy and Psychology", 1(7), 18-22. https://ppmsu.com.ua/web/uploads/journals_pdf/sp_18_1.pdf.pdf#page=18 [in Ukrainian].

Boyko, A., Demyanenko, N. (2018). Tutoring in the educational and scientific space of higher education. Socio-pedagogical bases of personality development in modern conditions of communication: experience, problems, perspective: materials of the II All-Ukrainian. scientific-practical conf., Kyiv, November 14. 2018, 25 - 34. http://xn--d1acjtrgde.kiev.ua/wp-content/uploads/2018/12/ZB_NMC-2.pdf#page=25 [in Ukrainian].

Vasyuk, O.V. (2017). Organizational activities of tutors in higher education institutions. Scientific Bulletin of NULES of Ukraine. Series: Pedagogy, Psychology, Philosophy, 277, 38 - 42. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30795473 [in Ukrainian].

Vlasova, O. (2015). Tutoring in an inclusive educational space in France: problems and prospects (2003-2014). Modern Foreign Psychology, Vol. 4, № 2. 28 - 39. https://psyjournals.ru/files/77353/jmfp_2015_2_n4_Vlasova.pdf [in Russian].

Nigmatulina, AS, Timurzieva, M.Zh., Ermolaeva, E.V. (2015). Tutoring in Russian universities. Bulletin of Medical Internet Conferences, Vol. 5. Issue 12. https://cyberleninka.ru/article/n/tyutorstvo-v-rossiyskih-vuzah [in Russian].

Puchkova, I.M., Petrik, V.V. (2015). Diagnosis of psychological readiness of students for professional activity. Scientific notes of Kazan University. Humanities, Vol. 157. https://cyberleninka.ru/article/n/diagnostika-psihologicheskoy-gotovnosti-studentov-k-professionalnoy-deyatelnosti/viewer [in Russian].

Опубліковано
2021-07-06
Як цитувати
Гуляєва, О., Милославська, О., & Сергієнко, Ю. (2021). Фактори психологічної готовності студентської молоді до тьюторства щодо осіб з обмеженими можливостями здоров’я. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія, (70), 22-28. https://doi.org/10.26565/2225-7756-2021-70-03