Особливості взаємозв’язку ставлення до власного тіла та самоставлення у жінок різного віку

  • Катерина Андріївна Фещенко Магістрант факультету психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, Харків, 61022
  • Олена Львівна Луценко Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи 4, Харків, 61022. https://orcid.org/0000-0001-9922-9523
Ключові слова: самоставлення, ставлення до тіла, незадоволеність тілом, соціальні характеристики зовнішності, еволюція

Анотація

В статті розглянуто проблему взаємозв’язку ставлення до власного тіла та самоставлення у жінок різного віку. Викладено результати емпіричного дослідження, у якому зроблено порівняння цих змінних у жінок молодого та зрілого віку. Доведено, що жінки віком від 41 до 60 років мають більше зв’язків між ставленням до свого тіла та різними аспектами самоставлення (самоповага, самозвинувачення, аутосимпатія тощо), ніж жінки віком 20-40 років. Вивчено вплив соціальних характеристик на ставлення до себе та своєї зовнішності, а саме використання косметики, одягу та аксесуарів. Отриманим фактам запропоноване еволюційне пояснення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Басс Д. Эволюция сексуального поведения: стратегии поиска партнеров. Москва: Альпина Паблишер, 2017. 510 с.

Бурлачук Л. Ф., Кочарян А. С, Жидко М. Е. Психотерапия. Санкт-Петербург: Питер, 2007. 480 с.

Ильин В. П. Психология взрослости. Санкт-Петербург: Питер, 2007. 542 с.

Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. Санкт-Петербург: Питер, 2007. 940 с.

Луценко Е. Л. Женское кокетство как эволюционный адаптивный механизм.

Эволюционная и сравнительная психология в России: традиции и перспективы / Под ред. А. Н. Харитонова. Москва, 2013. С. 287-295.

Луценко О. Л. Закономірності психологічної адаптації людини на сучасному етапі еволюції: дис. д-ра. псих. наук: 19.00.01. Харків, 2018. 446 с.

Палмер Д., Палмер Л. Эволюционная психология. Секреты поведения Homo sapiens. Санкт-Петербург: Прайм-Еврознак, 2003. 382 с.

Пантилеев С. Р. Самоотношение как эмоционально-оценочная система. Москва: МГУ, 1991. 110 с.

Сарджвеладзе Н. И. Личность и ее взаимодействие с социальной средой. Тбилиси: Мецниереба, 1989. 187 с.

Скугаревский О. А., Сивуха С. В. Образ собственного тела: разработка инструмента для оценки. Психологический журнал. 2006. №2. С. 41-48.

Соколова Е. Т. Николаева В. В. Особенности личности при пограничных расстройствах и соматических заболеваниях. Москва: Аргус, 1995. 359 с.

Столин В. В. Самосознание личности. Москва: МГУ, 1983. 288 с.

Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. Санкт-Петербург: Питер, 2003. 608 с.

Черкашина А. Г. Методика исследования самоотношения к образу физического Я. Вестник Самарской гуманитарной академии. 2008. № 2. С. 71-88.

Brytek-Matera A., Schiltz L. Association between attitudes towards body image, negative emotions about one’s own body and self- -state representations in a clinical sample of eating disordered women // Archives of Psychiatry and Psychotherapy. 2011. N. 2. P. 37–43.

Izydorczyk B. C., Rąba M., Sitnik-Warchulska K. Resilience, self-esteem, and body attitude in women from early to late adulthood // Health Psychology Report. 2018. V. 6, N. 3. P. 193–206.

Kenrick D. T., Keefe R. C. Age preferences in mates reflect sex differences in human reproductive strategies // Behavioral and Brain Sciences. 1992. V. 15, N. 1. P. 75-91.
Опубліковано
2020-01-27
Як цитувати
Фещенко, К., & Луценко, О. (2020). Особливості взаємозв’язку ставлення до власного тіла та самоставлення у жінок різного віку. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія, (67), 82-89. https://doi.org/10.26565/2225-7756-2019-67-12