Особливості взаємозв’язку психологічних меж особистості та метафори власного життя у ранньому юнацькому віці

  • Олена Борисівна Стуліка Кафедра практичної психології Маріупольського Державного Університету, пр.Будівельників, 129а, Маріуполь, Україна, 87500 https://orcid.org/0000-0002-5790-6511
  • Наталя Олексіївна Шарлай Маріупольський Державний Університет, пр.Будівельників, 129а, Маріуполь, Україна, 87500
Ключові слова: метафора життя, ціннісні категорії, психологічні межі особистості, психологічний простір, юнацький вік

Анотація

У статті розглянуто поняття психологічних меж особистості. Проаналізовано особливості формування суверенності психологічного простору особистості; обговорено роль психологічних меж особистості у процесі формування метафори життя в юнацькому віці. Визначені психологічні механізми, які лежать в основі функціонування метафор. Обґрунтована наявність взаємозв’язку між психологічними межами та метафорами власного життя у учнів старших класів. Експериментально доведено, що зміни, які відбуваються в усвідомленні власної суверенності психологічного простору, неодмінно призводять до змін в розумінні власного життя.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л. И. Божович. – СПб. : Питер, 2008. –400 с.

Вачков И. В. Метафора как инструмент практического психолога / И. В. Вачков // Вестник практ. психологии образования. –2004. – № 1. –С. 64-67.

Григор’єва О. В. Психологічні межі особистості та метод оцінки їх сформованості / О. В. Григор’єва, А. В. Драпака // Наука і освіта. – 2013. – № 1–2. – С. 8 – 13.

Грись А. Образ Я та психологічні межі особистості у контексті адаптивних процесів / А. Грись – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua.

Кон И. С. Открытие «Я» / И. С. Кон. – М. : Политиздат, 1978. – 367 с.

Леви Т. С. Диагностика психологической границы личности: качественный анализ / Т.С. Леви // Вопросы психологи. – 2013. – № 5. – С. 93 – 101.

Миллс Дж. Терапевтические метафоры для детей и «внутреннего ребенка» / Дж. Миллс, Р. Кроули ; Пер. с англ. Т. К. Кругловой. – М. : Класс, 2000. – 144 с.

Мухина B. C. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество / B. C. Мухина. – М. : Академия, 2012. – 495 с.

Нартова-Бочавер С. К. Динамика развития психологических границ на протяжении детства / С. К. Нартова-Бочавер, О. В. Силина // Актуальные проблемы психологического знания. – 2014. – № 3(32). – С. 13-28.

Нартова-Бочавер С. К. Понятие «психологическое пространство личности»: обоснование и прикладное значение / С. К. Нартова-Бочавер // Психологічний журнал. – 2003. – Т. 24. – № 6. – С. 27 – 36.

Сахарова Н. А. Феномен «психологические границы личности» в психологии / Н. А. Сахарова, Ю. В. Щукина // Психологический журнал Международного университета природы, общества и человека «Дубна». –2014. – № 3. –С. 1-9.

Эльконин Д. Б. Психология развития человека / Д. Б. Эльконин. – М. : Аспект Пресс, 2001. – 460 с.

Эриксон Э. Идентичность. Психология самосознания / Э. Эриксон. – Самара : БАХРАХ-М, 2007. – 533 с.
Опубліковано
2020-01-27
Як цитувати
Стуліка, О., & Шарлай, Н. (2020). Особливості взаємозв’язку психологічних меж особистості та метафори власного життя у ранньому юнацькому віці. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія, (67), 75-81. https://doi.org/10.26565/2225-7756-2019-67-11