Від кураторства до тьюторства: особливості уявлень студентів

  • Світлана Германівна Яновська Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи 4, Харків, 61022. https://orcid.org/0000-0002-5439-5269
  • Римма Леонардівна Туренко Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи 4, Харків, 61022.
  • Людмила Олександрівна Базилевська Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи 4, Харків, 61022.
Ключові слова: куратор, тьютор, особистісні якості, заклад вищої освіти

Анотація

У статті розглянуто особливості уявлень студентів про кураторство та тьюторство в закладах вищої освіти. Показано, що уявлення студентів про кураторство та тьюторство мають багато спільного: майже половина респондентів не бачить різниці між досліджуваними поняттями. Студенти визначають їх наставниками, лідерами, що вміють вести за собою, передавати свої знання та навчати. Але лідерство найчастіше пов’язується з кураторством, аніж з тьюторством. В свою чергу, тьютор є більшою мірою другом, ментором та репетитором Визначено, що студенти описують кураторство, у зв’язку з основними завданнями роботи в академічній групі, а саме, називають їх організаторами та людьми, які можуть допомогти та є відповідальними. Тьютора описують як друга, помічника, ментора та репетитора, тобто як викладача, який більше схильний допомагати та навчати, розвивати вміння та навички.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Азарова Е. А. Особенности деятельности приват-тьютора (на примере обучения иностранному языку) / Е. А. Азарова // Психология образования в XXI веке: теория и практика. [Электронный ресурс] – Режим доступа : / http://psyjournals.ru/education21/issue/54354_full.shtml

Буянова Г. В. Обязанности куратора академической группы в нормативных документах вузов [Электронный ресурс] / Г. В. Буянова // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6. – Режим доступа : http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=16691

Васильев Л. М. Профессиональная деятельность кураторов студенческой группы в колледже [Электронный ресурс] / Л. М. Васильев. – Режим доступа : https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=1608

Дем’яненко Н. М. Система тьюторства: актуалізація ретродосвіду Великої Британії / Н. М. Дем’яненко // Зб. наук. праць Полтавського держ. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. № 6 (57). – С. 72–75. – (Серія «Педагогічні науки»).

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII (зі змінами, чинними від 19.01.2019) [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://www.pedrada.com.ua/article/1484-znayomtesya-zakon-ukrani-pro-svtu-2017

Підбуцька Н. В. Куратор у навчально-виховному процесі ВНЗ / Н. В. Підбуцька // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – 2011. – №27. – C. 450-454.

Права и обязанности куратора [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://tst.nmu.org.ua/ru/curator.php

Резніченко О. М. Умови ефективної позааудиторної роботи куратора у вищих технічних навчальних закладах [Електронний ресурс] / О. М. Резніченко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр. Укр. інж-пед. акад. – Х., 2013. – № 40-41. – С. 146-150. – Режим доступу : http://repo.uipa.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3152/1/25.pdf

Севрюкова А. А. Развитие готовности тьюторов общеобразовательной организации и сопровождению профессионального самоопределения обучающихся / А. А. Севрюкова, Д. Ф. Ильясов, О. А. Костенко // Вестник ТГПУ. – 2018. – № 8 (197). – С. 102-108.

Серебровская Т. Б. Тьюторство в контексте модернизации высшей школы / Т. Б. Серебровская // Вестник ОГУ №5(124). – 2011. – С. 13-18.

Тихонович В. М. Основи діяльності тьютора у шкільному навчанні / В. М. Тихонович // Педагогічні науки: Збірник наукових праць. Частина третя. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С 158 – 167.
Опубліковано
2020-01-27
Як цитувати
Яновська, С., Туренко, Р., & Базилевська, Л. (2020). Від кураторства до тьюторства: особливості уявлень студентів. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія, (67), 69-74. https://doi.org/10.26565/2225-7756-2019-67-10

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)