Психологічні особливості когнітивного стилю поленезалежності делінквентної особистості

  • Анатолій Володимирович Сорока Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи 4, Харків, 61022. https://orcid.org/0000-0003-2039-3799
  • Сергій Ігорович Кравченко магістр психології, м. Харків, Україна
Ключові слова: когнітивний стиль, полезалежність, поленезалежність, делінквентна особистість, вперше засуджені, рецидивісти

Анотація

В статті визначені основні психологічні особливості когнітивного стилю поленезалежності делінквентної особистості різного віку. За допомогою тесту замаскованих «Включених фігур Готтшальдта», нами визначений когнітивний стиль поленезалежності засуджених. Визначена перевірка розбіжностей груп вперше засуджених і рецидивістів щодо поленезалежності за критерієм Колмогорова-Смірнова. Виходячи із результатів наших досліджень, необхідно спрямувати зусилля щодо корекції когнітивного стилю досліджуваних віком від 35 років і старше з метою підвищення поленезалежності засуджених і меншого конформізму до тиску збоку злочинного середовища на різні вікові групи. Виявляється, що віковий чинник більше пов'язаний з такою психологічною характеристикою досліджуваних, як поленезалежність, ніж чинник першого або повторного скоєння злочину.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Кримінально-виконавчий кодекс України. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2010. – ст. 6.

Сорока А. В. Розвиток ресоціалізації засуджених у період підготовки до звільнення з пенітенціарних установ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна № 959. Серія «Психологія», вип. 46. – Харків: ХНУ, 2011. – С. 178–182.

Сорока А. В. Програми дослідження розвитку ефективності соціальної адаптації особистості після звільнення із пенітенціарних установ /А. В. Сорока //Проблеми екстремальної та кризової психології. Збірник наукових праць. Частина II. – Х.: НУЦЗУ, 2013. – С. 330 – 337.

Сорока А. В. Психологические особенности социальной реадаптации лиц, освобождённых из мест лишения свободы. Современные проблемы прикладной юридической психологии [Электронный ресурс]: материалы I Респ. науч.-практ. конф., Минск, 23 нояб. 2016 г. /редкол.: И.А. Фурманов (отв. ред.) [и др.]. – Электрон. дан. (17,1 Мб). – Минск: Изд. центр БГУ, 2016. – С. 101-106.

Soroka A. V. PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PERSONALITY SELF GOVERNING IN THE PERIOD OF SOCIAL REHABILITATION. Proceedings of III International scientific conference «Science: new goals». London, SI Universum, 2017. – P. 43-53.

Сорока А. В. Психологічна корекція ресоціалізації особистості в постпенітенціарний період. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Випуск 64. Серія «Психологія». – Харків, 2018. – C. 56–61.

Сорока А. В. Психологічні особливості соціалізації і ресоціалізації особистості після відбування терміну покарання: монографія /А. В. Сорока. – Х. ФОП Бровін О. В., 2018. – 400 с.
Опубліковано
2020-01-27
Як цитувати
Сорока, А., & Кравченко, С. (2020). Психологічні особливості когнітивного стилю поленезалежності делінквентної особистості. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія, (67), 64-68. https://doi.org/10.26565/2225-7756-2019-67-09