Розподіл з глибиною параметрів магнітної мікроструктури в епітаксійній плівці залізо-ітрієвого ґранату

  • В. О. Коцюбинський ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
  • В. М. Пилипів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
  • Б. К. Остафійчук ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
  • В. Д. Федорів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
  • В. М. Ткачук ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
  • О. З. Гарпуль ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Ключові слова: залізо­ітрієвий ґранат, хімічне травлення, конверсійна електронна месбауерівська спектроскопія, магнітна мікроструктура

Анотація

Методом конверсійної електронної месбауерівської спектроскопії, поєднаним з хімічним тра  вленням, досліджено розподіл параметрів магнітної мікроструктури з товщиною при по  вер  хневого шару епітаксійних плівок залізо­ітрієвого ґранату. Показано, що зміна ступе ня ва лент ності заліза Fe3+→Fe2+, зумовлена ростовим входженням в кристалічну структуру ЗІҐ іонів Pb4+, Pb2+ та Pt4+, має місце в приповерхневих шарах плівки товщиною 0,15—0,18 мкм. Встановлення стехіометричних значень заселеностей окта­ і тетраедричних  підґраток структури катіонами заліза відбувається на глибині 0,40—0,50 мкм. Доведено, що найбільш чут ли  вими до змін ближнього оточення є октакоординовані іони заліза. Простежено зміни про сто рової орі єнтації магнітних моментів а­ та d­підґраток з товщиною приповерхневого шару плівки за лізо­ітрієвого ґранату. 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

В. О. Коцюбинський, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
с.н.с.
В. М. Пилипів, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
с.н.с.
Б. К. Остафійчук, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
с.н.с.
В. Д. Федорів, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
с.н.с.
В. М. Ткачук, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
с.н.с.
О. З. Гарпуль, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
с.н.с.

Посилання

Ющук С. И. Слоистая структура эпитаксиальных пленок железо­иттриевого граната // ЖТФ. — 1999. — Т. 69, вып. 12. — С. 62 — 64.

Ломако И. Д., Дутов А. Г. Влияние нарушений стехиометрии и технологических приме сей на структурные свойства и поглощение в ИК диапазоне кристаллов Y3Fe5O12 // Кристаллография. — 2002. — Т. 47, № 1. — С. 128—132.

Сангвал К. Травление кристаллов: теория, эксперимент, применение. — М.: Мир, 1990. — 492 с.

Остафійчук Б. К., Федорів В. Д., Коцюбинський В. О., Мокляк В. В. Месбауерівські дослідження магнітних та електричних надтонких взаємодій в епітаксійних плівках Y3Fe5O12 // Фізика і хімія твердого тіла. — 2005. — Т. 6, № 1. — С. 60—64.

Остафійчук Б. К., Ткачук В. М., Пилипів В. М. Вплив режиму епітаксії на магнітну мікро структуру перехідних шарів плівок ЗІГ // Фізика і хімія твердого тіла. — 2000. — Т. 1, № 2. — С. 319—334.
Опубліковано
2017-07-05
Як цитувати
Коцюбинський, В. О., Пилипів, В. М., Остафійчук, Б. К., Федорів, В. Д., Ткачук, В. М., & Гарпуль, О. З. (2017). Розподіл з глибиною параметрів магнітної мікроструктури в епітаксійній плівці залізо-ітрієвого ґранату. Журнал фізики та інженерії поверхні, 12(2), 212-218. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pse/article/view/8598

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)