Редакційний штат

 

Головний редактор Азарєнков Микола Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Перший заступник головного редактора Фаренік Володимир Іванович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, директор Наукового фізико-технологічного центру МОН та НАН України

Заступник головного редактора Береснєв В’ячеслав Мартинович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри матеріалів реакторобудування та фізичних технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Заступник головного редактора Турбін Петро Васильович, кандидат фізико-математичних наук, заступник директора з наукової роботи Наукового фізико-технологічного центру МОН та НАН України

Відповідальний секретар Удовицький Віктор Григорович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач науково-дослідної лабораторії Наукового фізико-технологічного центру МОН та НАН України

Агеєв Леонід Опанасович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри фізичної оптики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Андреєв Анатолій Опанасович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України

Бакай Олександр Степанович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, начальник відділу теорії конденсованих середовищ і ядерної матерії Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут»

Бізюков Олександр Анатолійович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри прикладної фізики та фізики плазми Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Брагіна Людмила Лазарівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та кераміки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Воєводін Віктор Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор Інституту фізики твердого тіла, матеріалознавства та технологій НАН України Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України

Войценя Володимир Сергійович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту фізики плазми Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України

Гірка Ігор Олександрович, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, декан фізико-технічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Гордієнко Юрій Омелянович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв Харківського національного університету радіоелектроніки

Дзюбенко Михайло Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу квантової електроніки і нелінійної оптики Інституту радіофізики і електроніки імені О.Я. Усикова НАН України

Довбня Анатолій Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор Інституту високих енергій та ядерної фізики Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут»

Дудін Станіслав Валентинович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник кафедри матеріалів реакторобудування та фізичних технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Єгоренков Володимир Дмитрович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри експериментальної фізики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Єрмолаєв Олександр Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор-консультант кафедри теоретичної фізики імені академіка І.М. Лівшиця Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Жуковскі Павел (Zhukowsky Pavel), професор, завідувач кафедри електричних апаратів і техніки високих напруг Люблінського технічного університету, Польща

Клепіков В’ячеслав Федорович, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор Інституту електрофізики і радіаційних технологій НАН України

Ковтун Геннадій Прокопович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік Академії наук прикладної радіоелектроніки, начальник лабораторії чистих металів і напівпровідникових матеріалів Інституту фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут»

Кондратенко Анатолій Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри прикладної фізики та фізики плазми Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Костюк Геннадій Ігорович, доктор технічних наук, професор, академік Академії інженерних наук та Академії наук технологічної кібернетики України, професор кафедри, теоретичної механіки, машинознавства і роботомеханічних систем Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Курода Сейджі (Seiji Kuroda), доктор наук, професор Національного інституту матеріалознавства, Японія

Литвиненко Володимир Вікторович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту електрофізики та радіаційних технологій НАН України

Литовченко Сергій Володимирович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри матеріалів реакторобудування та фізичних технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Місаелідес Панагіотіс (Misaelides Panagiotis), доктор наук, професор хімічного факультету Університету Аристотеля (School of Chemistry, Aristotle University of Thessaloniki), Тесалоніки, Греція

Неклюдов Іван Матвійович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України

Погребняк Олександр Дмитрович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри наноелектроніки Сумського державного університету

Соболь Олег Валентинович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри матеріалознавства Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Хороших Володимир Максимович, доктор фізико-математичних наук, професор, провідний науковий співробітник Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут»

Целуйко Олександр Федорович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри матеріалів реакторобудування та фізичних технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна