Журнал фізики та інженерії поверхні https://periodicals.karazin.ua/pse <p>Фахове видання з фізико-математичних наук.</p> <p>Журнал висвітлює досягнення і проблеми плазмових, радіаційних, лазерних та комплексних фізичних технологій, а також дослідження процесів формування тонких плівок та модифікації поверхонь матеріалів, фізичних властивостей виникаючих структур, проблем економіки та підготовки кадрів у галузі високих технологій.</p> <p>DOI:&nbsp;10.26565/2519-2485</p> V.N. Karazin Kharkiv National University, Scientific Center of Physical Technologies of MES and NAS of Ukraine DOI: 10.26565/2519-2485 uk-UA Журнал фізики та інженерії поверхні 2519-2485 У відповідності з типовим шаблоном. Технологічні особливості DC та RF магнетронного розпорошення https://periodicals.karazin.ua/pse/article/view/14193 <p>Проведено аналіз технологічних особливостей процесів DC- і RF- магнетронних розрядів. Встановлено, що відмінності в утворенні та підтримці плазмової оболонки по-різному впливають на матеріал, який розпорошується та на який осаджується покриття. Потенціали плазми і потоки частинок на підкладинку є основними факторами енергетичного бомбардування підкладинки, і сильно залежать від технологічних особливостей розпилювальної системи.</p> В. В. Буранич И. В. Шелест А. А. Гончаров А. Н. Юнда С. А. Гончарова Авторське право (c) 2019-09-18 2019-09-18 3 3 89 99 Термографічний контроль установок для променевого знезараження води промислових споживачів https://periodicals.karazin.ua/pse/article/view/14194 <p>У роботі запропоновано метод неруйнівного контролю та підвищення надійності корпусів установок для знезараження води ультрафіолетовим випромінюванням. Описана концепція проектування камери опромінення установок. Апробований метод термографічного контролю цілісності камери опромінення. Проаналізовано перспективи ширшого впровадження установок для підприємств промисловості та енергетики.</p> С. Е. Донец В. Ф. Клепиков В. В. Литвиненко С. Н. Шаляпин Авторське право (c) 2019-09-18 2019-09-18 3 3 100 105 Перехідні фотоелектричні процеси в надтонкій газорозрядній комірці з напівпровідниковими електродами https://periodicals.karazin.ua/pse/article/view/14195 <p>У роботі досліджені перехідні фотоелектричні процеси в надтонкій газорозрядній комірці. Розглянуто питання затримки пробою газового розряду в імпульсному режимі роботи комірки та електростатичні явища перехідних процесів. Встановлено, що час затримки пробою залежить від інтенсивності освітлення напівпровідника, тривалості та величини імпульсу напруги, а також стану поверхневого заряду, тобто напруженості поля поверхневих зарядів.</p> З. Хайдаров Х. Т. Йулдашев Авторське право (c) 2019-09-18 2019-09-18 3 3 106 113 Синтез впорядкованих нанорозмірних структур на основі вуглецевих нанотрубок https://periodicals.karazin.ua/pse/article/view/14324 <p>Вакуумно-дуговим методом здійснено синтез вуглецевих нанотрубок (ВНТ) на металевій пластині з паралельною та перпендикулярною спрямованістю. Визначено деякі переваги вирощування ВНТ безпосередньо на поверхні об’ємних металів. Встановлено наявність&nbsp; хороших електричних контактів наноструктур з підкладинкою. Визначено основні фізико-технологічні характеристики отриманих упорядкованих наноструктур. Наводяться технологічні умови і параметри, за яких можливо отримати «ліс» нанотрубок. Отримані впорядковані нанорозмірні структури з ВНТ можуть застосовуватися для виготовлення електронних пристроїв та розробки нових композиційних матеріалів з унікальними властивостями.</p> П. В. Турбін О. Ю. Кропотов В. Г. Удовицький Авторське право (c) 2019-09-26 2019-09-26 3 3 114 118