Структурні особливості формування азотовмісних нанопористих вуглецевих матеріалів

  • М. М. Кузишин ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
  • Б. К. Остафійчук ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
  • І. М. Будзуляк ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
  • Б. І. Рачій ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
  • Ю. О. Кулик Львівський національний університет імені Івана Франка
  • В. М. Пилипів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Ключові слова: нанопористий вуглецевий матеріал, малокутове рентгенівське розсіювання, сорбція азоту, питома площа поверхні

Анотація

Методами малокутового розсіювання рентгенівських променів і сорбції азоту при температурі –196 °С досліджено структуру нанопористого вуглецю, отриманого карбонізацією рослинної сировини, та вплив на дану структуру хімічної та термічної активації. Показано, що вуглецевий матеріал, збагачений азотом при температурі 450 °C демонструє найбільшу питому площу поверхні 1340 м2/г. На основі наближення Гіньє розраховані функції розподілу нанопор f(Rg), за електронними радіусами інерції визначено середній розмір нанопор, який становить 0,9 нм.

 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

М. М. Кузишин, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
с.н.с.
Б. К. Остафійчук, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
с.н.с.
І. М. Будзуляк, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
с.н.с.
Б. І. Рачій, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
с.н.с.
Ю. О. Кулик, Львівський національний університет імені Івана Франка
с.н.с.
В. М. Пилипів, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
с.н.с.

Посилання

Остафійчук Б. К., Будзуляк І. М., Рачій Б. І., Соловко Я. Т., Мандзюк В. І., Лісов ський Р. П., Мерена Р. І., Урубков І. В. Стру ктурні пе ре творення нанопористого ву глецю при тем пературній та хімічній моди фікаціях // Фізика і хімія твердого тіла. — 2009. — Т. 10, № 4. — С. 803—808.

Sing K. S. W., Everett D. H., Haul R. A. W., Mos cou L., Pierotti R. A., Rouquerol J., Si emieniewska T. Physical and biophysical chemis try division commission on colloid and surface chemistry including catalysis // Pure and Ap plied Chemistry. —1985. —Vol. 57, No. 4. — P. 603—619.

Nian Y. R., Teng H. Nitric acid modification of activated carbon electrodes for improvement of electrochemical capacitance // Journal of Elecrochemical Society. — 2002. — Vol. 149, No. 8. — P. 1008—1014.

Beaucage G., Hyeonlee J., Pratsinis Se., Vemury S. Fractal Analysis of Flame-Synthesized Nanostructured Silica and Titania Powders Using Small-Angle X-ray Scattering // Langmuir. — 1998. — Vol. 14, No.20. — P. 5751— 5756.

Шпак А. П., Шилов В. В., Шилова О. А., Куницкий Ю. А. Диагностика наносистем. Многоуровневые фрактальные наноструктуры. — К.: Академпериодика, ч. II., 2004. — 112 с.

Guinier A., Fournet G. Small-angle scattering of X-rays (structure of matter series). — New York: Wiley, 1955. — P. 268.

Porod G. Small-angle x-ray scattering /Ed. by O. Glatter, O. Kratky. — London: Acad. Press, 1982. — P. 17—51.
Опубліковано
2017-07-05
Як цитувати
Кузишин, М. М., Остафійчук, Б. К., Будзуляк, І. М., Рачій, Б. І., Кулик, Ю. О., & Пилипів, В. М. (2017). Структурні особливості формування азотовмісних нанопористих вуглецевих матеріалів. Журнал фізики та інженерії поверхні, 12(2), 253-260. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pse/article/view/8615