https://periodicals.karazin.ua/pse/issue/feed Журнал фізики та інженерії поверхні 2019-09-26T18:25:56+00:00 Petro V. Turbin petro_turbin@ukr.net Open Journal Systems <p>Фахове видання з фізико-математичних наук.</p> <p>Журнал висвітлює досягнення і проблеми плазмових, радіаційних, лазерних та комплексних фізичних технологій, а також дослідження процесів формування тонких плівок та модифікації поверхонь матеріалів, фізичних властивостей виникаючих структур, проблем економіки та підготовки кадрів у галузі високих технологій.</p> <p>DOI:&nbsp;10.26565/2519-2485</p> https://periodicals.karazin.ua/pse/article/view/14193 Технологічні особливості DC та RF магнетронного розпорошення 2019-09-26T17:56:14+00:00 В. В. Буранич o.goncharov@mss.sumdu.edu.ua И. В. Шелест o.goncharov@mss.sumdu.edu.ua А. А. Гончаров o.goncharov@mss.sumdu.edu.ua А. Н. Юнда o.goncharov@mss.sumdu.edu.ua С. А. Гончарова o.goncharov@mss.sumdu.edu.ua <p>Проведено аналіз технологічних особливостей процесів DC- і RF- магнетронних розрядів. Встановлено, що відмінності в утворенні та підтримці плазмової оболонки по-різному впливають на матеріал, який розпорошується та на який осаджується покриття. Потенціали плазми і потоки частинок на підкладинку є основними факторами енергетичного бомбардування підкладинки, і сильно залежать від технологічних особливостей розпилювальної системи.</p> 2019-09-18T00:00:00+00:00 Авторське право (c) https://periodicals.karazin.ua/pse/article/view/14194 Термографічний контроль установок для променевого знезараження води промислових споживачів 2019-09-26T17:58:38+00:00 С. Е. Донец vvlytvynenko@ukr.net В. Ф. Клепиков vvlytvynenko@ukr.net В. В. Литвиненко vvlytvynenko@ukr.net С. Н. Шаляпин vvlytvynenko@ukr.net <p>У роботі запропоновано метод неруйнівного контролю та підвищення надійності корпусів установок для знезараження води ультрафіолетовим випромінюванням. Описана концепція проектування камери опромінення установок. Апробований метод термографічного контролю цілісності камери опромінення. Проаналізовано перспективи ширшого впровадження установок для підприємств промисловості та енергетики.</p> 2019-09-18T00:00:00+00:00 Авторське право (c) https://periodicals.karazin.ua/pse/article/view/14195 Перехідні фотоелектричні процеси в надтонкій газорозрядній комірці з напівпровідниковими електродами 2019-09-26T18:00:27+00:00 З. Хайдаров hurshid5704@mail.ru Х. Т. Йулдашев hurshid5704@mail.ru <p>У роботі досліджені перехідні фотоелектричні процеси в надтонкій газорозрядній комірці. Розглянуто питання затримки пробою газового розряду в імпульсному режимі роботи комірки та електростатичні явища перехідних процесів. Встановлено, що час затримки пробою залежить від інтенсивності освітлення напівпровідника, тривалості та величини імпульсу напруги, а також стану поверхневого заряду, тобто напруженості поля поверхневих зарядів.</p> 2019-09-18T00:00:00+00:00 Авторське право (c) https://periodicals.karazin.ua/pse/article/view/14324 Синтез впорядкованих нанорозмірних структур на основі вуглецевих нанотрубок 2019-09-26T18:25:56+00:00 П. В. Турбін petro_turbin@ukr.net О. Ю. Кропотов pirogal@ukr.net В. Г. Удовицький udovvg@meta.ua <p>Вакуумно-дуговим методом здійснено синтез вуглецевих нанотрубок (ВНТ) на металевій пластині з паралельною та перпендикулярною спрямованістю. Визначено деякі переваги вирощування ВНТ безпосередньо на поверхні об’ємних металів. Встановлено наявність&nbsp; хороших електричних контактів наноструктур з підкладинкою. Визначено основні фізико-технологічні характеристики отриманих упорядкованих наноструктур. Наводяться технологічні умови і параметри, за яких можливо отримати «ліс» нанотрубок. Отримані впорядковані нанорозмірні структури з ВНТ можуть застосовуватися для виготовлення електронних пристроїв та розробки нових композиційних матеріалів з унікальними властивостями.</p> 2019-09-26T00:00:00+00:00 Авторське право (c)