Бінауральна корекція психологічного стану хворих з дискогенними дорсопатіями

  • М. В. Чухраєв
  • О. О. Древіцька
  • Л. В. Буцька
  • В. І. Левковська
  • О. О. Данілова
Ключові слова: Дискогенна дорсопатія, психологічний стан, бінауральна корекція, фотостимуляція, лазерне випромінювання червоного та інфрачервоного діапазонів спектра

Анотація

Вступ. За даними експертів ВООЗ поширеність больових синдромів досягає розмірів пандемії і є серйозною медичною і соціально-економічною проблемою для більшості країн.

Аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури показав, що мануальна терапія, фізіотерапія, тракції хребетного стовпа, а також інші рекомендовані ВООЗ методи лікування больових синдромів повністю не вирішують дану проблему. Хірургічна стабілізація з декомпресією хребта є досить дорогим методом лікування, що застосовується у невеликого числа хворих на дискогенну дорсопатію, найчастіше з ускладненим перебігом захворювання - імовірним виникненням грижі міжхребцевих дисків, стенозу хребетного каналу та ін.

Сучасні вимоги до процесу відновленого лікування і реабілітації хворих на дискогенну дорсопатію обумовлені необхідністю застосування системного, поліфакторного підходу з використанням інноваційних технологій.

У зв’язку з цим ми поставили за мету розробку нових, більш ефективних методів консервативного лікування болів у хворих з дискогенними дорсопатіями із застосуванням корекції психологічного стану на основі бінауральної терапії і магнітофотостимуляції.

Матеріали та методи дослідження. Для визначення найефективнішого методу лікування дискогенних дорсопатій проводились пілотні дослідження на 30 пацiєнтах віком 32-47 років (14 жінок і 16 чоловіків). Критерієм для включення у дослідження була наявність у хворих дискогенної дорсопатії й тривожної депресії по шкалі А.Бека, а також їх інформованої згоди на участь. Пацiєнти розподілялись випадковим чином на дві групи по 15 хворих (7 жінок і 8 чоловіків).

У I групi лікування проводилося методом ультразвукового форезу препарату «Discus compositum» фiрми

Heel (Нiмеччина)

Процедури проводилися в стані декомпресії хребта (на кушетці з кутом нахилу 20 градусів відносно горизонту, з фіксацією грудної зони відносно кушетки. Додатково на кушетці були встановлені 8 постійних магнітів з індукцією на поверхні 20 мТл). Процедура проводились за лабільною методикою на зону болі через серветку с препаратом. Тривалість однієї процедури становила 15 хвилин, на курс лікування призначалось 9 процедур, 3 рази на тиждень.

У II групі лікування проводилося аналогічно першій групі з додаванням одночасної корекції психологічного стану хворого на основі бінауральної корекції. Бінауральна корекція психологічного стану хворого проводилась з застосуванням програмно-апаратного комплексу бінауральної психологічної корекції МИТ-БИН (фірма

«НМЦ «Медінтех», Україна) на протибольовій частоті звучання 77 Гц для лівого каналу. Частота звука правого каналу встановлювалась як сума частоти лівого каналу і індивідуальної терапевтичної частоти, отриманої в результаті дослідження. Визначення індивідуальної терапевтичної частоти виконувалось по методу Самосюка-Чухраєва. У всіх хворих, які приймали участь в дослідженні, вона становила (9,5±1,1) Гц. Гучність звучання визначається хворим на основі суб’єктивних відчуттів.

Ця ж індивідуальна терапевтична частота була застосована для магнітофотостимуляції з використан ням апарату МІТ-11. Максимальна магнітна індукція становила 20 мТл, потужність червоного (довжина хвилі - 0,67 мкм) лазерного випромінювання - 20 мВт, потужність інфрачервоного (0,78 мкм) лазерного випромінювання

- 50 мВт. Магніто-лазерний аплікатор з червоним випромінюванням встановлювався на міжбрівну область, а з iнфрачервоним - на зону великого потиличного отвору. Під час процедури очі хворого повинні бути закриті. Тривалість однієї процедури - 15 хвилин, на курс лікування - 9 процедур, що проводяться 3 рази на тиждень.

Модель дослідження включала клініко-неврологічну оцінку хворих, визначення інтенсивності болю за шкалою ВАШ до і після лікування. Для оцінки рівня депресивних розладів у хворих, які брали участь в дослідженні використовувалась психометрична таблиця А.Бека.

Результати досліджень показали позитивну динаміку клінічних проявів у обох групах хворих на дискогеннi дорсопатії. Було встановлено, що поєднання місцевого лікування болю на основі ультразвукового форезу пре

парату «Discus compositum» на зону болі в стані декомпресії хребта та корекції депресивного стану на основі поєднання з фотомагнітною стимуляцією кори головного мозку на індивідуально підібраній терапевтичній частоті та бінауральною корекцією психологічного стану на основі запропонованої методики на 49-60% знижуються клінічні прояви болю і майже на 17-43% рівень депресії. Тому в ІІ групі спостерігається більш виражена, ніж в І групі, позитивна динаміка зменшення больового синдрому та рівня депресії.

Висновки. Визначено, що лікування дискогенної дорсопатії на основі місцевого введення у зону болі препарату «Discus compositum» методом ультразвукового форезу в стані декомпресії хребта знижує рівень суб’єктивної оцінки болю за шкалою ВАШ практично в 2 рази. Додаткова корекція тривожної депресії з застосуванням магнітофотостимуляції на індивідуальній частоті та одночасного звукового впливу на бінауральних ритмах посилює терапевтичний ефект медикаментозного лікування (додатково майже на 10%) і ефективно знижує рівень депресії (додатково майже на 26%).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1.Боренстайн Д. Епідеміологія, етіологія, діагностич- на оцінка та лікування поперекового болю //Международный медицинский журнал.- 2000.- №1.- С.36-43

2.Самосюк И.З. Системно-многоуровневый прин- цип использования физических факторов для лече- ния болевых синдромов /И.З.Самосюк, Н.В.Чухраев, Т.М.Зачатко, Н.И.Самосюк //Вестник физиотерапии и ку- рортологии.- 2002.- №3.- С.25-27.

3.Самосюк, И.З. Болевые синдромы» (клиника, Н.И. Самосюк, Н.В. Чухраев, Е.Н. Чухраева //«НМЦ Ме- динтех». – 2007. – 268 с.

4.Allan B.D. An historical perspective on low back pain and disability / B.D.Allan, G.Waddell /Acta Orthopaedica Scandinavica.– 1989.- Vol.60 (Suppl. 234).- P.1-23.

5.Chuhraev N.V. Psychophysiological correction of anxious depressive disorders in patients dorsopathy / N.V.Chuhraev, A.A.Vladimirov, V.I.Levkovskaya, W.Zukov
/ Journal of Education, Health and Sport.- 2015/ Vol.5, №6.- P.273-280.
Опубліковано
2017-05-05
Як цитувати
Чухраєв, М., Древіцька, О., Буцька, Л., Левковська, В., & Данілова, О. (2017). Бінауральна корекція психологічного стану хворих з дискогенними дорсопатіями. Фотобіологія та фотомедицина, 13(1, 2), 32-37. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/photomedicine/article/view/8507
Розділ
Клінічна фотомедицина