Аналіз стану мікроциркуляції у хворих на патологію внутрішньоносових структур при респіраторно-нюхових порушеннях

  • Н. О. Шушляпина Харківський національний медичний університет http://orcid.org/0000-0002-6347-3150
Ключові слова: мікроциркуляторне русло, внутріносові структури, порушення носового дихання та нюху

Анотація

Вступ. Зміни в капілярному ланці тісно корелюють зі зрушеннями в центральній гемодинаміці, що
дозволяє використовувати параметри мікроциркуляції в якості діагностичних і прогностичних критеріїв
для оцінки організму в цілому. Робота спрямована на підвищення ефективності виявлення мікроцирку-
ляторних порушень методом комп’ютерної капіляроскопії у хворих з патологією внутріносових структур
і супроводжується утрудненням носового дихання і нюху.
Мета: аналіз характеру та прояву прижиттєвих морфологічних змін мікросудин нігтьового ложа
у хворих з патологією внутріносових структур, що супроводжуються порушеннями носового дихання
та нюху.
Матеріали і методи. Обстежено 145 хворих у віці 18–38 років, у яких діагностовано зміни вну-
тріносових структур з різним ступенем назальної обструкції і порушеннями нюху. Хворі були розділені
на 3 групи. Перша група — хворі з тривалістю захворювання 3–5 років; друга група — хворі з тривалістю
захворювання до 0,5 року; третя група — хворі з тривалістю захворювання до 1 міс.
Результати. У хворих з патологією внутріносових структур в I і III клінічних групах з тривалістю
носової обструкції до 5 років і 1 міс. достовірно частіше відзначаються зміни системної мікроциркуляції,
ніж у хворих з тривалістю захворювання до 0,5 року. Видима тенденція до порушення мікроциркуляції
в III і I групах обумовлена, в першу чергу, зміною в стані мікросудин на різку гіпоксію (ці зміни узгод-
жуються з показниками ріноманометріі) і «зрив» адаптаційних механізмів в групі тривалої носової
обструкції в терміни до 5 років, в той час як в II групі відбуваються збільшення резерву адаптації з боку
серцево-судинної системи до умов носової обструкції.
Висновки. Вивчення мікроциркуляції за допомогою капіляроскопії дозволило досліджувати
найменші судини, капіляри, які першими реагують на порушення носового дихання шляхом зміни
функціонального стану і морфологічної перебудови мікросудин кровоносного русла.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Zabolotnij DІ, Mіtіn YuV, Bezshapochnij SB, Deyeva YuV.

Otorinolvringologіya [Otolaryngology]. Kiev: VSV “Medicina”

Publ.; 2019. 471p. (in Ukrainian)

Puhlik SM, Dyedikova ІV. [Surgical treatment of persistent

nasal obstruction in patients with allergic rhinitis].

Klіnіchna іmunologіya. Alergologіya. Іnfektologіya [Clinical

immunology. Allergology. Infectology]. 2015;2:10-4.

(in Ukrainian)

Aleksandrov AN, Chervinskaya AV, Ostrinskaya TV.

[Haloingal therapy of patients with allergic and vasomotor

rhinitis]. Vestnik otorinolaringologii [Bulletin of

Otorhinolaryngology]. 2008;4:74-7. (in Russian)

Svatko LG, Batyrshin RG, Batyrshin TR. [The value of

neurovegetative disorders in the clinic and the treatment

of vasomotor rhinitis]. Vestnik otorinolaringologii [Bulletin

of Otorhinolaryngology], 2008;6:17-9. (in Russian)

Puhlik SM. [Difficult nasal breathing]. Zdorov′ya Ukrayini

[Health of Ukraine]. 2010;1:54-7. (in Russian)

Manvelov LS, Kadykov AV. [Venous insufficiency of

cerebral circulation]. Atmosfera. Nervnye bolezni [Atmosphere.

Nervous Diseases]. 2007;2:18-21. (in Russian)

Malaya LT, Miklyaev IYu, Kravchun PG. Mikrocirkulyaciya

v kardiologii [Microcirculation in Cardiology]. Kharkov:

Vysshaya shkola Publ.; 1977. 232 p. (in Russian)

Miheeva IG, Efimceva EA, Miheev OV, et al. [Clinical

significance of biomicroscopy of the bulbar conjunctiva

in pediatric practice]. Pediatriya [Pediatrics].

;86(2):99-102. (in Russian)

Avrunin OG, Nosova YV, Shuhlyapina NO, Zlepko SM,

Tymchyk SV, Hotra O, et al. Principles of computer

planning in the functional nasal surgery. Przegląd Elektrotechniczny.

;93(3):140-3.

Avrunin OG, Nosova YV, Paliy VG, Shushlyapina NO,

Kalimoldayev M, Komada P, Sagymbekova A. Study of the

air flow mode in the nasal cavity during a forced breath.

Proceedings Volume 10445, Photonics Applications in

Astronomy, Communications, Industry, and High Energy

Physics Experiments 2017; 104453H.

Nosova YaV, Faruk HI, Avrunin OG. [Development of

a method for rapid diagnosis of bacterial microflora of

the nasal cavity]. Problemi іnformacіjnih tekhnologіj

[Problems of information technology]. Kherson: KhNTU

Publ.; 2013;13:99-104. . (in Russian)

Stepanov EN. [The role of violation of the microcirculation

of the mucous membrane of the nasal cavity in the

pathogenesis of various forms of chronic rhinitis]. Prakticheskaya

medicina [Practical medicine]. 2011;3(51):11-

(in Russian)

Kovaleva AA, Avrunin OG. [The possibilities of capillaroscopy

in clinical practice]. In: Materіali 23 Mіzhnarodnogo

molodіzhnogo forumu [Materials of the 23rd

International Youth Forum]. Vol. 1. Kharkiv: KhNURE

Publ.; 2019. P. 171-2. (in Russian)

Koval’ova AA, Avrunіn OG. [Possibilities of estimation

of microcirculation by means of capillaroscopy]. In:

Materіali 1 Mіzhnarodnoyi naukovo-tekhnіchnoyi konferencіyi.

Suchasnі problemi іnfokomunіkacіj, radіoelektronіki

ta nanosistem SPІRN-2019 [Proceedings of the

st International Scientific and Technical Conference.

Modern problems of infocommunications, radio electronics

and nanosystems]. Vinnitsa: VNTU Publ.; 2019.

P. 49-50. (in Ukrainian)

Avrunin OG, Shushlyapina NO, Nosova YV, Surtel W, Burlibay

A, Zhassandykyzy M. Method of expression of certain

bacterial microflora mucosa olfactory area. In: Proc.

Nosova YaV, Avrunin OG, Faruk HI. [Determination of

microcharacteristics of the air flow in the nasal cavity

during breathing]. Vestnik NTU “HPI”; Seriya: Novye

resheniya v sovremennyh tekhnologiyah [Bulletin of NTU

“KhPI”; Series: New solutions in modern technologies].

Kharkov: NTU “KhPI” Publ. 2018;16(1292):122-7.

doi:10.20998/2413-4295.2018.16.19. (in Russian)

Avrunіn OG, Bodyans’kij YeV, Semenec’ VV, Fіlatov VO,

Shushlyapіna NO. Іnformacіjnі tekhnologіyi pіdtrimki

prijnyattya rіshen’ pri viznachennі porushen’ nosovogo

dihannya. Monografіya [Information technologies for

decision support in the determination of nasal breathing

disorders. Monograph]. Kharkіv: KhNURE Publ.; 2018.

p. (in Ukrainian)

SPIE 9816, Optical Fibers and Their Applications. 2015.

L (December 18, 2015); doi:10.1117/12.2229074.

Опубліковано
2020-01-14
Як цитувати
Шушляпина, Н. О. (2020). Аналіз стану мікроциркуляції у хворих на патологію внутрішньоносових структур при респіраторно-нюхових порушеннях. Фотобіологія та фотомедицина, (28), 54-61. https://doi.org/10.26565/2076-0612-2019-28-06
Розділ
Клінічна фотомедицина