Фотодинамічна терапія вогнепальних ран м’яких тканин

  • Р. Н. Михайлусов Харківська медична академія післядипломної освіти http://orcid.org/0000-0001-5869-7013
  • В. В. Негодуйко Військово-медичний клінічний центр Північного регіону МО України http://orcid.org/0000-0003-4540-5207
  • А. Н. Велигоцкий Харківська медична академія післядипломної освіти http://orcid.org/0000-0002-6837-5429
  • С. Н. Ромаев Харківська медична академія післядипломної освіти http://orcid.org/0000-0003-1461-7661
  • Л. Ю. Свириденко Харківська медична академія післядипломної освіти http://orcid.org/0000-0002-6720-2737
Ключові слова: вогнепальні рани м’яких тканин, патогенна ранева мікрофлора, фотодинамічна терапія, антибактеріальний ефект

Анотація

Вступ. Важливим компонентом лікування вогнепальних поранень є антибактеріальна терапія.
На жаль, через антибіотикорезистентність багатьох штамів мікроорганізмів зберігається ризик гній-
но-інфекційних ускладнень навіть при тривалій антибіотикотерапії. Для прискорення бактеріальної
деконтамінації ран в останні роки використовують методи фізичного впливу, зокрема, фотодинамічну
терапію (ФДТ). Вогнепальні рани мають свої особливості, що створюють певні труднощі для застосування
методу фотодинамічної терапії.
Мета дослідження — проаналізувати результати застосування розробленого способу ФДТ в комп-
лексному лікуванні вогнепальних ран м’яких тканин.
Матеріали та методи. Виконувалося порівняння основних показників ранового процесу між
пораненими основної групи, яким застосовувалася ФДТ (n = 52) і групи порівняння (n = 32), яким засто-
совувалося лікування з комплексними водорозчинними мазями. Для підвищення ефективності методу
фотосенсибілізатор «Фотолон» вводили двома шляхами: ін’єкційної інфільтрацією тканин навколо рани
і аплікацією безпосередньо на поверхню рани. Довжина хвилі лазерного випромінювання 660 нм. Доза
лазерної енергії становила 20 Дж/см2. Результати дослідження. Результати показали поліпшення перебігу ранового процесу за всіма па-
раметрами, при застосуванні ФДТ: термін регресу локального набряку в основній групі на (3,7 ± 0,4) добу
в групі порівняння (6,2 ± 0,5), термін очищення рани (4,7 ± 0,6) доби (7,3 ± 0,8) доби відповідно; терміни
початку грануляцій (4,6 ± 0,5) доби та (7,8 ± 0,6). На початку лікування було виділено 45 патогенних
штамів у 38 (73,1 %) поранених основної групи і 26 штамів у 22 (68,7 %) поранених групи порівняння.
Через добу після застосування ФДТ патогенна ранова мікрофлора була виділена у 5 (9,6 %) поранених
основної групи — 5 штамів і 23 штаму у 19 (59,4 %) поранених групи порівняння.
Висновки. Спостерігалися ефекти ФДТ: швидка інактивація патогенної рановий мікрофлори,
зменшення набряку, больового синдрому і стимуляція зростання грануляцій, що сприяє ранньому
закриттю ран.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Murray CK. Field Wound Care: Prophylactic Antibiotics.

Wilderness Environ Med. 2017(28(2S):90-102. doi:

1016/j.wem.2016.12.009.

Sheean AJ, Tintle SM, Rhee PC. Soft tissue and wound

management of blast injuries. Curr Rev Musculoskelet

Med. 2015;8(3)265-271. doi: 10.1007/s12178-015-

-x.

Kondratiuk VM. [Characterization of antibiotic resistance

of microflora of combat (gunshot and mine-explosive)

wounds of extremities]. Klinichna khirurhiia. [Clinical

surgery].2016;4:36-39. (in Ukrainian)

Barrett S. Wound-bed preparation: a vital step in the

healing process. Br. J. Nurs. 2017;22(26(12):S24-S31.

doi: 10.12968/bjon.2017.26.12.S24.

Fomin OO, Fomina NS, Martsynkovskyi IP, Ordatii AV.

[The microflora of the modern gunshot wound] Visnyk

morskoi medytsyny. [Journal of Marine Medicine]

;2:146-147. Available at: http://nbuv.gov.ua/

UJRN/ Vismormed_2016_2_43. (in Ukrainian)

Tolstikh PY, Lutsevych OЕ, editors. Teoretycheskye y

praktycheskye aspekti fotodynamycheskoi terapyy ran

razlychnoho heneza. Prolehomeni. [Theoretical and

practical aspects of photodynamic therapy of wounds of

various origins. Prolegomens]. Moscow: Altair, 2012. 274

s. (in Russian)

Shyn FE, Tolstikh PY, Kuleshov YIu, Shyn EF, Morozova

TV. [Photodynamic therapy in the treatment of gunshot

wounds of soft tissues] Rossyiskyi byoterapetycheskyi

zhurnal. [Russian biotherapeutic journal] 2008;7(4):16-

(in Russian)

Maisch T. A new strategy to destroy antibiotic resistant

microorganisms: antimicrobial photodynamic treatment.

Photochem Photobiol. 2009;8(6):1364-1374.

Grinholc M, Rapacka-Zdonczyk A, Rybak B, Szabados F,

Bielawski KP. Multiresistant strains are as susceptible

to photodynamic inactivation as their naïve counterparts:

protoporphyrin IX-mediated photoinactivation

reveals differences between methicillin-resistant and

methicillin-sensitive Staphylococcus aureus strains. Photomed

Laser Surg. 2014;32(3):121-129. doi: 10.1089/

pho.2013.3663.

Liu Y, Qin R, Zaat SAJ. et al. Antibacterial photodynamic

therapy: overview of a promising approach to fight antibiotic-

resistant bacterial infections. J Clin Trans Res.

;1(3):140-167; Fu X-J, Yong F, Min Y. Antimicrobial

Photodynamic Therapy for Methicillin-Resistant

Staphylococcus aureus Infection. BioMed Research International.

doi: 10.1155/2013/159157 Available

on line: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pmc/ articles/

PMC3600246.

Zhang Y, Zhu Y, Gupta A, Huang Y, Murray CK, Vrahas

MS, et al. Antimicrobial blue light therapy for multidrug-

resistant Acinetobacter baumannii infection in

a mouse burn model: implications for prophylaxisand

treatment of combat-related wound Infections. J Infect

Dis. 2014;209:1963-1971.

Molan PC. Re-introducing honey in the management

of wounds and ulcerstheory and practice. Ost Wound

Manag. 2002;48(11):28-40.

Stranadko EF, Kuleshov YIu, Karakhanov HY. [Photodynamic

effects on pathogenic microorganisms (Current

state of the problem of antimicrobial photodynamic

therapy)]. Lazernaia medytsyna. [Laser medicine.]

;14(2):52-56. (in Russian)

Mykhailusov RM, Romaev SM, Nehoduiko VV, Svyrydenko

LIu, inventors; Kharkiv Medical Academy of

Postgraduate Education of the Ministry of Health of

Ukraine, assignee. Sposib likuvannia ran miakykh tkanyn

metodom fotodynamichnoi terapii. [Method of treating

soft tissue wounds by photodynamic therapy]. Ukraine

Patent №103233. 10.12.2015. (in Ukrainian)

Mykhailusov RM, Nehoduiko VV., inventors; Kharkiv

Medical Academy of Postgraduate Education of the Ministry

of Health of Ukraine, assignee. Prystrii lazernyi mobilnyi

dlia oprominiuvannia hlybokykh ranovykh kanaliv

ta porozhnyn. [Mobile laser device for irradiation of deep

wound canals and cavities]. Ukraine Patent №100131.

08.2015. (in Ukrainian)

Опубліковано
2020-01-14
Як цитувати
Михайлусов, Р. Н., Негодуйко, В. В., Велигоцкий, А. Н., Ромаев, С. Н., & Свириденко, Л. Ю. (2020). Фотодинамічна терапія вогнепальних ран м’яких тканин. Фотобіологія та фотомедицина, (28), 31-38. https://doi.org/10.26565/2076-0612-2019-28-04
Розділ
Клінічна фотомедицина