Модифікована фотодинамічна терапія гнійних ран (експериментальне дослідження)

  • Ю. В. Иванова Харківський національний медичний університет http://orcid.org/0000-0001-8773-6827
  • С. Н. Граматюк Інститут клітинної біореабілітації http://orcid.org/0000-0003-4238-7031
  • И. A. Криворучко Харківський національний медичний університет http://orcid.org/0000-0002-5525-701X
  • Е. В. Мушенко ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т.Зайцева НАМН України» http://orcid.org/0000-0003-0244-3289
  • Абу Шабан Салех Харківська медична академія післядипломної освіти http://orcid.org/0000-0002-4875-4181
Ключові слова: гнійні рани, фотодинамічна терапія, хітозан, експеримент

Анотація

Вступ. Широке застосування антибіотиків, що чинять мутагенну дію на мікрофлору, обумовлює
зміну етіологічної структури гнійної інфекції, а також біологічних властивостей мікробної клітини
з появою антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів. Наслідком цього стало зниження ефектив-
ності антибактеріальної терапії, традиційного місцевого лікування ран, а також зростаюча алергізація
населення. Одним з перспективних методів боротьби з антибіотикорезистентністю мікроорганізмів
є антимікробна фотодинамічна терапія.
Мета. Експиремент був присвячений вивченню результатів лікування гнійних ран у I фазі ранового
процеса з використанням модифікованої фотодинамічної терапії в залежності від видової приналеж-
ностї збудника.Матеріали та методи. Дослідження проведено на 18 білих щурах-самцях лінії Вістар, яких було
розподілено на три групи в залежності від способу санації гнійних ран (по 6 тварин в кожній серії).
В контрольній групі лікування ран виконували шляхом санації хлоргексидином, в другій дослідній
проводили сеанси фотодинамічної терапії, в третій дослідній групі — фотосенсибілізатор модифікували
хітозаном. Вивчали мікробну забрудненість ран, летальність тварин, виконували також гістологічні і
морфометричні дослідження.
Результати. По відношенню до грамнегативних паличок використання в якості фотосенсибіліза-
тора «Фотолона» привело до суттєвого зниження бактеріальної контамінації: кількість колоній была
менше, ніж 10 бактерій/мл, що дозволяє припустити вибірковість цього виду фотохімічного впливу
у відношенні грамнегативної флори.
Висновки. Модифікована ФДТ виявилась ефективною по відношенню до грамнегативних паличок
(кількість зменшилась з 3,70 ± 0,05 × 104 (lg КОЕ/мл = 4,5682), до 2,90 ± 0,05 × 104 (lg КОЕ/мл = 4,4623)
та у відношенні до грампозитивних збудників: число КОЕ/мл після другого сеансу було < 1,0 ± 0,05
(lg КОЕ/мл = 1). Гістологічне та морфометричне дослідження показали переваги модифікованої ФДТ
у порівнянні с традиционной із традиційною обробкою гнійних ран.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Blatun LA. [Local drug treatment of wounds]. Surgery.

Hirurgiya. Zhurnal im. N.I. Pirogova [Surgery.Journal

named after Pirogov]. 2011;4:51–9. (in Russian)

Kolsanov AV, et al. [Evaluation of the effectiveness of

wound dressings in the treatment of wounds and wound

infections of the skin and soft tissues]. Morfologicheskie

vedomosti [Morphological statements]. 2011;2(33):146.

(in Russian)

Kuzina MI, Kostyuchenka BM. Rany i ranevaya infekcii

[Wounds and wound infections]. Moscow: Kniga po

trebovaniyu Publ.; 2012. 592 p. (in Russian)

Ligonenko AV, et al. [Prediction of the course of healing of

purulent wounds]. Hirurgiya [Surgery]. 2011;2(38):60-4.

(in Russian)

Davies CE, Wilson MJ, Harding KG, et al. Use of molecular

techniques to study microbial diversity in the skin:

Chronic wounds reevaluated. Wound Reparation and

Regeneration 2011;9:332-40.

Stranadko EF. [Experience in photodynamic therapy with

chlorin photosensitizers]. Lazernaya medicina [Laser

medicine]. 2016;19(1):75-81. (in Russian)

Shilyagina NYu, Plekhanov VI, Shkunov IV, Shilyagin PA,

et al. [LED emitter for in vitro studies of the light activity

of drugs for photodynamic therapy]. Sovremennye tekhnologii

v medicine [Modern technologies in medicine].

;2:15-24. (in Russian)

Dai T, Gupta A, Huang YY, Sherwood ME, Murray CK,

et al. Blue light eliminates community-acquired methicillin-

resistant Staphylococcus aureus in infected

mouse skin abrasion. Photomedicine and Laser Surgery.

;2:531–8.

Опубліковано
2020-01-13
Як цитувати
Иванова, Ю. В., Граматюк, С. Н., КриворучкоИ. A., Мушенко, Е. В., & Салех, А. Ш. (2020). Модифікована фотодинамічна терапія гнійних ран (експериментальне дослідження). Фотобіологія та фотомедицина, (28), 16-23. https://doi.org/10.26565/2076-0612-2019-28-02
Розділ
Клінічна фотомедицина