ПЕРИПЕТІЇ МОДИ: ВІД ФАЗ ЦИКЛУ ДО АНТРОПОГЕННИХ СМИСЛІВ

  • Ю. А. Ушакова
Ключові слова: мода, цикл моди, фази циклу, антропогенні смисли, антропосфера

Анотація

Стаття присвячена дослідженню циклу моди, його фаз і виявленню відповідних антропогенних смислів. Актуальність такого підходу обумовлюється теоретичними суперечностями у вивченні моди, різнорідними, взаємовиключними визначеннями цього феномена. Мета даної статті: розгляд циклу моди як підстави для подальшої уніфікації наукового уявлення про це фундаментальне і водночас недооцінене явище культури. Докладний аналіз фаз і переходів у розвитку модного циклу сприяє усвідомленню моди в єдності її приватних і загальних проявів. Кожна фаза та періоди трансформацій характеризуються наявністю своїх антропологічно значущих смислів. У результаті такого підходу відкривається можливість практичного осмислення місця моди та модного процесу у формуванні життя культури. Повноцінне наукове розуміння моди дозволяє розібратися в особливостях її впливу на закономірності розвитку самої антропосфери.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Балагушкин Е. Г. Новые религии как социокультурный и идеологический феномен / Е. Г. Балагушкин // Общественные науки и современность. – 1996. – № 5. – С. 90–100.

Бар К. Политическая история брюк / Кристин Бар ; [пер. с франц. С. Петрова]. – М. : Новое литературное обозрение, 2013. – 320 с.

Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры / Ролан Барт ; [пер. с фр., вступ. ст. и сост. С. Н. Зенкина]. – М. : Издательство им. Сабашниковых, 2003. – 512 с.

Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть / Жан Бодрийяр ; [пер. с франц. и вступ. статья С. H. Зенкина]. – М. : Добросвет, 2004. – 387 с.

Большой энциклопедический интернет-словарь (БЭС) : [электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/m/moda.html.

Веблен Т. Теория праздного класса / Торстейн Веблен ; [пер. с англ., вступ. статья С. Г. Сорокиной; общ. ред. В. В. Мотылева]. – М. : Прогресс, 1984. – 367 с.

Гофман А. Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения / А. Б. Гофман. – СПб. : Питер, 2004. – 208 с.

Дидро Д. Мысли об объяснении природы / Дени Дидро ; [пер. с фр.; вст. ст. Я. Мильнера] // Дидро Д. Избранные философские произведения. – М. : ОГИЗ, 1941. – 280 с.

Зиммель Г. Избранное : [в 2-х т.] / Георг Зиммель ; [пер. с нем.]. – М. : Юристъ, 1996. – Т. 2. Созерцание жизни. – 596 с.

Кант И. Сочинения : [в 6-ти т.] / Иммануил Кант, [пер. с нем.]. – М. : Мысль, 1966. – Т. 6. Антропология с прагматической точки зрения. – 743 с.

Лебон Г. Психология народов и масс / Гюстав Лебон ; [пер. с фр.]. – М. : АСТ, 2017. – 320 с.

Липовецки Ж. Империя эфемерного. Мода и ее судьба в современном обществе / Жиль Липовецкий ; [пер. с франц. Ю. Розенберг; под науч. и лит. ред. А. Маркова]. – М. : Новое литературное обозрение, 2012. – 336 с.

Лоос А. Почему мужчина должен быть хорошо одет. Некоторые разоблачения модных облачений / Адольф Лоос ; [пер. с нем.]. – М. : Стрелка-пресс, 2003. – 116 с.

Любимова Т. Б. Мода и ценность / Т. Б. Любимова // Мода: за и против. – М., 1973. –
С. 67–77.

Радченко И. А. Основы конструирования и моделирования одежды / И. А. Радченко. – М. : Академия, 2012. – 464 с.

Свендсен Л. Философия моды / Ларс Свендсен ; [пер. с норв. А. Шипунова]. – М. : Прогресс-Традиция, 2007. – 256 с.

10-я годовщина iPhone в статистике и продажах : [электронный ресурс]. – Режим доступа : https://itbukva.com/gadgets/14777-10-ya-godovshchina-iphone-v-statistike-i-prodazhakh.html.
Опубліковано
2017-12-18
Як цитувати
Ушакова, Ю. (2017). ПЕРИПЕТІЇ МОДИ: ВІД ФАЗ ЦИКЛУ ДО АНТРОПОГЕННИХ СМИСЛІВ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії», (56), 41-47. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/9944
Номер
Розділ
Статті