ЕКОКОНСЮМЕРИЗМ ЯК СВІТОГЛЯДНА ПОЗИЦІЯ

  • М. Л. Лазарева
Ключові слова: технології, інвайронменталізація свідомості, енергоефективність, зелений консюмеризм, екоетика

Анотація

У статті проаналізовано проблеми переходу суспільства до використання сталих джерел енергії, впровадження екоефективних технологій у побут пересічних індивідів та пов’язані із цим процеси інвайронменталізації свідомості людини. Досліджено перспективи трансформації споживацького світогляду мас у напрямку до зеленого консюмеризму.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гринів Л. Фізична економія: нові моделі сталого розвитку / Л. Гринів. – Львів : Ліга-Прес, 2016. – 423 с.

Adoption of the Paris Agreement : [еlectronic resourse] // Conference of the Parties within United Nations Framework Convention on Climate Change. – Paris, 2015. – Mode of access : http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf.

Greer J. The Ecotechnic Future: Envisioning a Post-Peak World : [еlectronic resourse] / J. M. Greer. – New Society Publishers, 2009. – 288 p. – Mode of acces : https://books.google.com.ua/books?id=UG7yoX-_PVUC&pg=PT6&hl=ru&source=gbs_selected_pages&
cad=3#v=onepage&q&f=false.

Leopold A. The Land Ethic / A. Leopold // A Sand County Almanac. – New York : Oxford University Press, 1949. – 865–875 р.

The breakthrough in renewable energy : [еlectronic resourse] // VPRO backlight documentary. – Netherlands, 2016. – Mode of access : https://www.youtube.com/watch?v=mmyrbKBZ6SU.
Опубліковано
2017-12-18
Як цитувати
Лазарева, М. (2017). ЕКОКОНСЮМЕРИЗМ ЯК СВІТОГЛЯДНА ПОЗИЦІЯ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії», (56), 35-40. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/9943
Номер
Розділ
Статті