«ГЕГЕЛІВСЬКЕ НЕСВІДОМЕ» ТА ГЕГЕЛЬЯНСЬКІ РЕЦЕПЦІЇ ПСИХОАНАЛІЗУ

  • Y. D. Tereshchenko V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine
Ключові слова: «геґелівське несвідоме», психодинамика розуму, «продуктивна безодня», нерозумний Дух

Анотація

Стаття присвячена поверненню до проблематики несвідомого в системі геґелівської філософії. Автор намагається продемонструвати безпідставність розхожих уявлень про геґелівську теорію, що розглядають «Геґеля» виключно як проповідника «розумного» і «необхідного» устрою дійсності та свідомості. Автор статті ставить перед собою завдання звернути увагу сучасних дослідників Геґеля на те, що останній ретельно описував процеси, що відбуваються у «несвідомому розумі», що й стало об’єктом пильної уваги психоаналітичних теорій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Mills J. The unconscious abyss: Hegel’s anticipation of psychoanalysis / Jon Mills. – New York : State University of New York Press Albany, 1964. – 282 с. – (Suny series in Hegelian studies).

Walsh D. The Historical Dialectic of Spirit: Jacob Boehme’s Influence on Hegel / David Walsh // History and System: Hegel’s Philosophy of History / [ed. Robert L. Perkins]. – New York : State University of New York Press, 1984. – 256 р.

Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа : [собрание сочинений в 14-х т. ; т. 4] / Г. В. Ф. Гегель ; [пер. с нем. Г. Г. Шпета]. – Москва : Издательство социально-экономической литературы, 1959. – 487 с.

Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии духа. Берлин 1827 / 1828. В записи Иоганна Эдуарда Эрдмана и Фердинанда Вальтера / Г. В. Ф. Гегель ; [пер. с нем. К. Александрова]. – Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2014. – 304 с.

Гегель Г. В. Ф. Философия духа // Энциклопедия философских наук : [в 3-х т. ; т. 3] / Г. В. Ф. Гегель ; [пер. с нем.; отв. ред. Е. П. Ситковский; ред. коллегия: Б. М. Кедров и др.]. – Москва : Мысль, 1977. – 471 с. – (Философское наследие).

Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис : [2-e изд.] / Эрик Эриксон ; [пер. с англ. ; общ. ред. и предисл. А. В. Толстых]. – Москва : Флинта ; МПСИ ; Прогресс, 2006. – 352 с. – (Библиотека зарубежной психологии).

Гегель Г. В. Ф. Наука логики // Энциклопедия философских наук : [в 3-х т. ; т. 1] / Г. В. Ф. Гегель ; [пер. с нем.; отв. ред. Е. П. Ситковский; ред. коллегия: Б. М. Кедров и др.]. – Москва : Мысль, 1974. – 452 с. – (Философское наследие).
Опубліковано
2017-06-30
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Tereshchenko, Y. (2017). «ГЕГЕЛІВСЬКЕ НЕСВІДОМЕ» ТА ГЕГЕЛЬЯНСЬКІ РЕЦЕПЦІЇ ПСИХОАНАЛІЗУ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії», (56), 15-19. https://doi.org/10.26565/2226-0994-2017-56-3
Номер
Розділ
Статті