МЕТАМОРФОЗИ СУБ'ЄКТА: ОТ / ПІСЛЯ COGITO ДО / ПІСЛЯ LIBIDO

  • О. Н. Перепелица
Ключові слова: суб’єкт cogito, суб’єкт libido, Інший, кіберполітіка

Анотація

У статті проблематизуються трансформації суб’єкта: від раціонального (суб’єкт cogito) до бажаючого (суб’єкт libido). Проблема меж суб’єкта і можливості їх подолання піддається аналізові в площині протиставлення раціонального і тілесного, бажання і насолоди. Поставлена задача вирішується шляхом просування від перцепту до концепту на матеріалі кінематографа (образ мухи Д. Кроненберга) і літератури (образ неолюдини М. Уельбека). Формування суб’єкта безпосередньо пов’язане із заданим Просвітництвом фундаментальним розривом між чуттєвим і розумовим, людським і тваринним, культурним і природним, варварським і цивілізованим. Трансформацію суб’єкта представлено у контексті розвитку капіталістичних відносин від біополітики до кіберполітики. Стверджується, що бажаючий суб’єкт конституюється у потоці нескінченної трансформації, становлення іншим, модифікації. Суб’єкт cogito досягає своєї межі у насильницькій чуттєвості, що є байдужою до іншого, а суб’єкт libido розчиняється у безособовому кореневі капіталу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бадью А. Манифест философии / А. Бадью ; [сост.; пер. с франц. В. Е. Лапицкого]. – СПб. : Machina, 2003. – 184 с.

Батай Ж. Проклятая часть: Сакральная социология / Ж. Батай ; [пер. с франц., сост. С. Н. Зенкин]. – М. : Ладомир, 2006. – 742 с.

Какой модерн? Философские рефлексии над ситуацией пост/недо/after-post/пост-пост… модернизма : [коллективная монография, посвящ. 70-летнему юбилею д. филос. н., проф. А. А. Мамалуя; в 2-х т. ] / [под. ред. Л. В. Стародубцевой]. – Т. 1. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2010. – С. 29–30; 86–95; 187–188.

Руссо Ж.-Ж. Исповедь / Ж.-Ж. Руссо ; [пер. с франц. под ред. Н. Л. Бердяева, О. С. Вайнер]. – М. : Захаров, 2004. – 704 с.

Слотердайк П. Критика цинического разума / П. Слотердайк ; [пер. с нем. А. Перцева]. – Екатеринбург : У-Фактория, М. : ACT МОСКВА, 2009. – 800 с.

Слотердайк П. Правила для человеческого зоопарка. Ответ на письмо Хайдеггера о гуманизме: [электронный ресурс] / П. Слотердайк ; [пер. с нем. Т. Тягунова]. – Режим доступа : http://dironweb.com/klinamen/fila19.html.

Уэльбек М. Возможность острова : [роман] / М. Уэльбек ; [пер. с франц. И. Стаф]. – М. : Иностранка, 2007. – 619 с.

Уэльбек М. Элементарные частицы: [роман] / М. Уэльбек ; [пер с франц. И. Васюченко, Г. Зингера]. – М. : Иностранка, 2007. – 526 с.

Хабермас Ю. Будущее человеческой природы / Ю. Хабермас ; [пер. с нем. М. Хорькова]. – М. : Весь мир, 2002. – 144 с.

Хайдеггер М. Письмо о гуманизме / М. Хайдеггер ; [пер. с нем. В. В. Бибихина] // Время и бытие : [cтатьи и выступления] / М. Хайдеггер. – М. : Республика, 1993. – С. 192–221.

Хоркхаймер М. Диалектика просвещения. Философские фрагменты / М. Хоркхаймер, Т. Адорно ; [пер. с нем.] – М. ; СПб. : Медиум ; Ювента, 1997. – 312 с.

Шеффер Ж.-М. Конец человеческой исключительности / Ж.-М. Шеффер ; [пер. с фр. С. Н. Зенкина]. – М. : Новое литературное обозрение, 2010. – 392 с.

Badiou A. Second Manifesto for Philosophy / A. Badiou ; [trans. by Louise Burchill]. – Cambridge : Poilty Press, 2011. – 164 p.

Interview: David Cronenberg : [electronic resource] / by Amy Taubin // Film Comment. – 2012. – 23 August. – Mode of access : https://www.filmcomment.com/blog/interview-david-cronenberg.

Langelaan G. The Fly / G. Langelaan // Playboy. – 1957. – Vol. 4. – № 6. – June. – pp. 17-18, 22, 36-38, 46, 64-68.

New sexual organs : [electronic resource] / an interview with David Cronenberg by Andy Spletzer // The stranger. – 1999. – 29 Apr. – Mode of acces : http://www.thestranger.com/seattle/new-sexual-organs/Content?oid=897.

Wilson S. The politics of insects: David Cronenberg’s cinema of confrontation / S. Wilson. – New York : The Continuum International Publishing Group, 2011. – 244 p.
Опубліковано
2017-12-18
Як цитувати
Перепелица, О. (2017). МЕТАМОРФОЗИ СУБ’ЄКТА: ОТ / ПІСЛЯ COGITO ДО / ПІСЛЯ LIBIDO. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії», (56), 9-14. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/9934
Номер
Розділ
Статті