ГАРМОНІЯ ВЛАДНОГО ТА ПІДВЛАДНОГО ПОЧАТКІВ ЯК ЗАГАЛЬНИЙ ЗАКОН ПРИРОДИ ЗА АРИСТОТЕЛЕМ

  • N. V. Shapoval V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine
Ключові слова: владне начало, підвладне начало, сім’я, держава, владно-підвладний принцип, благо

Анотація

У статті досліджуються погляди Аристотеля щодо природи владних відносин, суб’єкта влади взагалі та специфічної природи державної влади. Детально розглядається принцип владарювання і підпорядкування як загальний вихідний принцип людської взаємодії, який має свої специфічні конструктивні та деструктивні прояви в таких спілкуваннях, як сім’я і держава. Чим вище за своєю структурою ціле, тим складніша система владно-підвладних відносин. Найбільш складними вони є в тих цілісних системах, де суб’єкти і об’єкти владно-підвладних відносин вільні та мислячі істоти, яким не байдужий характер соціальної цілісності, що створюється.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Аристотель. Политика / Аристотель ; [пер. с др.-греч. С. А. Жебелева, ред. А. И. Доватур] // Аристотель. Собрание сочинений : [в 4-х т. ; т. 4]. – М. : Мысль, 1983. – С. 375–644. – (Философское наследие).

Кечекьян С. Ф. Учение Аристотеля о государстве и праве / С. Ф. Кечекьян. – М. ; Л. : Издательство АН СССР, 1947. – 222 с.

Чанышев А. Н. Аристотель : [2-е изд., доп.] / А. Н. Чанышев. – М. : Мысль, 1987. – 221 с.

Опубліковано
2016-12-30
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Shapoval, N. (2016). ГАРМОНІЯ ВЛАДНОГО ТА ПІДВЛАДНОГО ПОЧАТКІВ ЯК ЗАГАЛЬНИЙ ЗАКОН ПРИРОДИ ЗА АРИСТОТЕЛЕМ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії», (55), 24-30. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/8687
Номер
Розділ
Статті