ПОЕЗІЯ ТА АНТРОПОЛОГІЯ ВІЙНИ: ТЕМПОРАЛЬНИЙ АСПЕКТ (СПРИЙНЯТТЯ ЧАСУ В ПОЕТИЧНОМУ ДОСВІДІ КЛЕМЕНТЕ РЕБОРИ)

  • A. Karminaty V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine
Ключові слова: антропологія війни, час, очікування, анонімність, поетична практика, поетична мова

Анотація

Стаття присвячена аналізу феномена «антропології війни» на прикладі творчості Клементе Ребори. Демонструється, що досвід війні пов’язаний зі специфічним сприйняттям часу, що визначається як безособовий час, час без суб’єкту, анонімний час. Цей стан є проблемою нової антропології, яка породжується досвідом війни. Відсутність людяності в логіці війни породжує картину світу з циклічним часом, що не має минулого та майбутнього. Для подолання такої ситуації людина повинна повернутися до самої себе та відкрити Іншого, про що свідчить поетика Ребори.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бергсон А. Собрание сочинений : [в 4-х т.] / Анри Бергсон ; [пер. с франц.]. – Москва : Московский клуб, 1992. – Т. 1. Опыт непосредственных данных сознания. Материя и память. – 336 с.

Левинас Э. Время и Другой / Эммануэль Левинас ; [пер. с франц. А. В. Парибка] // Левинас Э. Время и другой. Гуманизм другого человека. – СПб. : Высшая религиозно философская школа, 1998. – С. 21–122.

Левинас Э. От существования к существующему / Эммануэль Левинас ; [пер. с франц. Г. В. Вдовиной] // Левинас Э. Избранное. – М. ; СПб. : Университетская книга, 2000. – С. 7–64.

Левинас Э. Тотальность и бесконечное / Эммануэль Левинас ; [пер. с франц. Г. В. Вдовиной] // Левинас Э. Избранное. – М. ; СПб. : Университетская книга, 2000. – С. 66–289.

Розеншток-Хюсси О. Речь и действительность / Ойген Розеншток-Хюсси ; [пер. с нем.]. – Москва : Лабиринт, 2008. – 270 с. – (Человек: между прошлым и будущим).

Хайдеггер М. Бытие и время / Мартин Хайдеггер ; [пер. с нем. В. В. Бибихина]. – Харьков : Фолио, 2003. – 503 с. – (Philosophy).

Barberi Squarotti G. Le poesie del tempo di guerra / G. Barberi Squarotti // Microprovincia. – 2007. – No°45. – pp. 21–26.

Confalonieri C. L’apertura di un a-venire tra Leopardi, Montale e Zanzotto / C. Confalonieri // La letteratura degli italiani. Atti del XV Congresso Nazionale dell’Associazione degli Italianisti italiani (ADI), Torino 14-17 settembre 2011. – Alessandria : Edizioni dell’Orso, 2012. –

pp. 1345–1358.

Giancotti M. Lettura di due prose liriche reboriane Stralcio e Perdono? / M. Giancotti // Per Leggere. – 2008. – No°15. – pp. 59–76.

Macrì O. La poesia di Clemente Rebora (Dall’imagine tesa i segni dell’appello) / O. Macrì // Clemente Rebora nella cultura italiana ed europea (Rovereto, 3-5 ottobre 1991). – Roma : Editori Riuniti, 1993. – pp. 7–46.

Mengaldo P. V. Storia della lingua italiana. Il Novecento / P. V. Mengaldo. – Bologna : Il Mulino, 1994. – 504 p.

Rebora С. Epistolario. In tre volumi / C. Rebora ; [a cura di C. Giovannini]. – Bologna : Edizioni dehoniane, 2004. – Vol. I – 482 p.

Rebora C. Frammenti di un libro sulla guerra / C. Rebora ; [a cura di M. Giancotti]. – Genova : Edizione San Marco dei Giustiniani, 2009. – 236 p.

Rebora C. Poesie, prose e traduzioni / C. Rebora ; [a cura di A. Dei]. – Milano : Mondadori, 2015. – 1329 p.

Опубліковано
2016-12-30
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Karminaty, A. (2016). ПОЕЗІЯ ТА АНТРОПОЛОГІЯ ВІЙНИ: ТЕМПОРАЛЬНИЙ АСПЕКТ (СПРИЙНЯТТЯ ЧАСУ В ПОЕТИЧНОМУ ДОСВІДІ КЛЕМЕНТЕ РЕБОРИ). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії», (55), 14-20. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/8685
Номер
Розділ
Статті