СВОБОДА ЛЮДИНИ У СОФІОЛОГІЇ

  • N. V. Troino-Funtusova V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine
Ключові слова: свобода, Софія, софіологія, В. Соловйов, С. Булгаков, П. Флоренський, Є. Трубецькой

Анотація

У статті розглядається місце людини в системі всеєдності на прикладі російської софіології. Аналізується розуміння поняття свободи у філософських системах В. Соловйова, С. Булгакова, П. Флоренського, Є. Трубецького. Розкривається поняття свободи людини через поняття особистості. Ставиться питання про можливість особистісної свободи людини в російській софіології та демонструється проблемність такого питання з точки зору християнських позицій. Ідея Софії порушує зв’язок людини та Христа як джерела свободи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бонецкая Н. К. «Homo faber» и «homo liturgus» (философская антропология Павла Флоренского) / Н. К. Бонецкая // Вопросы философии. – 2010. – № 3. – С. 90–110.

Ильин В. Н. Свящ. П. А. Флоренский. «Cтолп и утверждение истины» // Флоренский: pro and contra / [cост., вступ. cт., примеч. и библиогр. К. Г. Исупова]. – 2-е изд., испр. и дополн. – СПб. : РХГИ, 2001. – 520 с. – (Русский путь).

Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной церкви / В. Н. Лосский // Лосский В. Н. Боговидение / [пер. с фр. В. А. Рещиковой ; сост. и вступ. ст. А. С. Филоненко]. – М. : АСТ, 2006. – C. 111–437.

Лосский В. Н. Спор о Софии / В. Н. Лосский // Лосский В. Н. Боговидение / [пер. с фр. В. А. Рещиковой ; сост. и вступ. ст. А. С. Филоненко]. – М. : АСТ, 2006. – C. 11-110.

Трубецкой Е. Н. Два мира в русской иконописи / Е. Н. Трубецкой // Трубецкой Е. Н. Избранные произведения. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – С. 372-407. – (Выдающиеся мыслители).

Трубецкой Е. Н. Смысл жизни / Е. Н. Трубецкой // Трубецкой Е. Н. Избранные произведения. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – С. 17-338. – (Выдающиеся мыслители).

Флоренский П. Имена / П. Флоренский // Флоренский П. Малое собр. соч. – Вып. 1. Имена. – М. : Купина, 1993. – 319 с.

Опубліковано
2016-12-30
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Troino-Funtusova, N. (2016). СВОБОДА ЛЮДИНИ У СОФІОЛОГІЇ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії», (55), 9-14. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/8684
Номер
Розділ
Статті